Türkiye Sokak ekonomisin boyutları ölçülmeli

  • 09.09.2018 15:54
  • Okunma: 6435 kez

Prof. Dr. Faruk ŞEN


Dünyada sokak ekonomisi her geçen gün daha da önem kazanıyor.

2012 yılı rakamlarına göre 2009 yılında sokak ekonomisi yaklaşık 1,8 milyar kişiye istihdam sağlarken, 2016 yılında bu sayının 2,2 milyara yükseldiğinden hareket ediliyor. Genel olarak tüm çalışanların yarısını sokak ekonomisi oluşturmaktadır. OECD daha da ileri gidersek 2020 yılında sokak ekonomisinin küresel istihdamın 3’te 2’sini oluşturacağını ön görmektedirler.

Sokak ekonomisi ve Asya ülkeleri

Sokak ekonomisi özellikle Hindistan, Uzak Doğu, Asya ülkelerinde ortaya çıkmış ve boyutları ilk olarak Hindistan gibi ülkelerde ölçülmeye başlanmıştır. Sokak ekonomisi son zamanlarda Avrupa Birliği’nin yeni ülkelerinde de ortaya çıkmaktadır.  Bulgaristan, Romanya, Macaristan gibi ülkelerde Malta’da sokak ekonomisi önem kazanmaktadır. Yunanistan’da da sokak ekonomisinde düzey yükselmektedir. Almanya gibi Avrupa Birliği promoto ülkesinde de sokak ekonomisi ciddi şekilde yükselmektedir.

Türkiye’deki konum

Gelelim ülkemize. Türkiye de sokak ekonomisi konusunda yeni yeni bazı araştırmalar yapılmaktadır. Buna göre 81 milyonluk nüfusun takriben 6,5 milyonluk kişisinin sokak ekonomisinde yer aldığından hareket edilmektedir. Buna göre ortalama günlük seyyar satıcı, pazar satıcılarında günlük hâsılat 10 TL ile 1000 TL arasında değişmektedir.

Türkiye’deki sayı artıyor

Takriben 6,5 milyon kişinin yer aldığı sokak ekonomisinin boyutları yıllık ortalama 300 gün çalışıldığından hareket edilerek 100 milyar TL sınırına erişildiği ortaya çıkmaktadır. TÜİK bu konuda tek incelemesini 2012 yılında yapmış 451 bin işportacı seyyar satıcı olarak kaydedildiğini ortaya çıkarmıştır. TÜİK’in bu sayıları çok alt düzeydedir. Ülkemizde işsizliğin arttığı girişimciliğin önem kazandığı durumda sokak ekonomisinde boyutların ölçülmesi lazımdır. Türkiye’de ilk defa ölçülen Kültür Ekonomisi’nden sonra Gastronomi Ekonomisi, Futbol Ekonomisi turizmde turizmin alt sektörlere olan katkısı ve lojistikten sonra TAVAK Vakfı Sokak Ekonomisi’ni de ölçmeye başlamıştır.

Yazarın Yazıları