Beykoz Belediyesi ne yapsın?

  • 2014.07.22 00:00
  • Okunma: 8800 kez

Av. Ferda KAZANCIBAŞI


Konumuz Gazetemizin 2013 aralık sayısında (Utanç Belgesi) başlığı altında Tarihi Küçüksu Mesire Yeri’nin ülkemiz adına ve dünya insanlığı karşısındaki perişan durumunu dile getirmiştim gene Tarihi Küçüksu Mesire Yeri.

O günden bu güne olumlu hiçbir değişiklik görülmedi. Yaşanmakta olunan hazin tablo karşısında Beykoz Belediye Başkanlığı’nın hak etmediği zannın altında kalmaması için aşağıdaki açıklamaları yapmakta kendimi mecbur gördüm;     

MARMARA ÜNİVERSİTESİ KÜÇÜKSU’YA USULSÜZ TAPU İŞLEMİ İLE SAHİP OLMUŞTUR 

Marmara Üniversitesi’nin 1982 yılında usulsüz tapu işlemi ile Küçüksu Mesire Alanı’na  nasıl sahip olduğunu öğrenmek isteyen, lütfen Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1986 Esas ve 1987/522 karar sayılı dava dosyasına baksın ve şimdiki perişan halini görsün.  

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NIN OLUMLU GİRİŞİMLERİ 

1. 2009 yılının başlarında Tarihi Küçüksu Mesire Yeri’nin geleneksel kimliğine uygun özelliklere göre projeye kavuşturulmakta olunduğunu görmek sevindirici oldu. 

2. 02 Aralık 2009 Çarşamba tarihli Belediye Halk Meclisi toplantısında ilk sözü bana veren Sayın Yücel Çelikbilek Küçüksu Mesire Yerinin halk geleneklerine uygun özelliklerde projeye kavuşturulacağının müjdesini verdi. 

3. Anadoluhisarı Turizm Kalkındırma Derneği’nin 27 Aralık 2009 Pazar tarihli olağan Genel Kurul Toplantısına konuk olarak katılan Sayın Yücel Çelikbilek, Tarihi Küçüksu Mesire Yeri’nin halk yaşamına uygun özelliklerde projeye kavuşturulacağının müjdesini tekrar etti ve alkışlandı. 

Küçüksu Mesire Yeri’nin geleneksel kimliğine uygun özelliklerde projelendirilerek Dünya insanlığı karşısında utanç belgesi halinden kurtarılıp ülkemiz adına yüz aklığı belgesi haline kavuşturulması yolunda Beykoz Belediye Başkanlığı’nın iyi niyet ve samimiyeti çok açıktır. 

ANCAK BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞ’INI AŞAN İKİ ENGEL VARDIR 

Bunlardan biri tapu sahibi durumundaki Marmara Üniversitesi’dir. Diğeri ise öngörünüm çizgisi içinde kalması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’dır.  

Yürürlükte bulunan kanunlar gerek Marmara Üniversitesi ve gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından halen dahi ağır bir şekilde çiğnenmekte, doğa tarih ve kültür katliamı pervasızca devam ettirilmektedir.  

1.      Marmara Üniversitesi Yönetimi tarafından Tarihi Küçüksu Mesire Yeri’ne mıcır döküp

otopark haline getirmek suretiyle yürürlükte bulunan yasalar ihlal edildiğinden 18.03.2013 tarih ve 2299 soruşturma ile Beykoz Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

2.      İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş. Genel Müdürü (İSPARK) Yöneticileri yeşil zemin üzerine döktükleri moloz yığınlarını sıkıştırıp otopark haline dönüştürmek suretiyle yürürlükte bulunan kanunları çiğneyerek doğa tarih ve kültüre ağır bir şekilde zarar vermiş ve halen dahi vermeye devam etmektedir.  Bu nedenle Beykoz Cumhuriyet Savcılığı’nda ki 28.02.2014 tarih ve 1619 soruşturma sayılı işlem halen devam etmektedir. 

KANUNLAR ÇİĞNENİYOR 

1.      2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 6.ncı maddesinde ; (Milli

Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük tarihi olaylara sahne olmuş alanlar korunması gereken taşınmaz kültür varlıklarıdır.)  tanımlaması yer almaktadır.  Çanakkale ve İstiklal Savaşları esnasında önemli olayların cereyan ettiği alanlardan biri de Tarihi Küçüksu Mesire Yeri’dir.

      2.  2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu (3) maddesinde ;  (Boğaziçi alanında yer alan kültürel ve tarihi değerler ve doğal güzellikler muhafaza edilir ve doğal güzellikler korunur. Boğaziçi alanında tarihe ve milli kültürümüze dayanan yaşamın yeniden canlandırılması, mesire yerlerinin geliştirilmesi ve gezinti alışkanlıklarının sürdürülmesi teşvik edilir.) emredici hükmü yer almaktadır. 

      3.  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma (III) No’lu Kurul ; (15.11.1995 tarih ve 7755 sayılı kararları ile Boğaziçi alanını (SİT ALANI) olarak ilan etmiştir.

      4.  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma (III) No’lu Kurulu 26.11.2002 tarih ve 13315 sayılı kararında; (Küçüksu Çayırı’nın doğal hali ile mesire alanı olarak korunmasına) karar vermiştir.

  1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Yüksek Kurulu 05.11.1999 tarih ve 664 sayılı ilke

kararında ;  (Sit alanı içindeki parsellere komşu olan parsellerin dahi koruma  alanı olarak kabul edilmesine) karar vermiştir. Tarihi Küçüksu Mesire Yeri; Küçüksu Kasrı ve Anadoluhisarı Kalesi’ne cephe veren bütünün bir parçası olmaktadır. 

           Şimdiki şartlarda kanunların pervasızca çiğnendiği görülmektedir. 

SONUÇ OLARAK 

        Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarihi Küçüksu Mesire Yerini evrensel acıdan Dünya İnsanlığı karşısında utanç belgesi halinden kurtarıp ülkemiz adına yüz aklığı belgesi haline kavuşturulması Marmara Üniversitesi’nden kamulaştırma yapılması ile mümkün olacaktır. Ancak, yılardan beri gerekli olan kamulaştırma bedeli belediye bütçesinden bir türlü tahsis edilmemiş ve gündeme dahi getirilmemiştir.

        Oysa her yıl ilkbahar dönemlerinde İstanbul’un bütün park ve caddelerinin donatıldığıLALE’ler için her yıl belediye bütçesinden harcadığı paraların bir kısmını, Küçüksu Mesire Yeri için değerlendirmesi mümkün idi. Bu yapılmadı. Gelecek kuşaklar sizleri asla affetmeyecektir. Siz gene LALE’lere devam edin.

Yazarın Yazıları