Yabancı diller boyunduruğu

  • 04.06.2020 17:09
  • Okunma: 4117 kez

Ülkemizde Türk diline yabancı kelime saldırıları o kadar yoğunlaştı ki 2012 yılında değindiğim konuyu tekrar emek mecburiyetinde kaldım.

Ulus kimliği, devlet olabilmenin temel unsurlarındandır.  Ulusları ulus yapan, dil birliği, din birliği, soy birliği kültür birliği ve kader birliğidir.

Sevgili okurlarımız sizlerle tanıştığımız ilkyazımızdan itibaren ulus olabilmenin önemli unsurlarından kültür birliği konusunda sohbetlerde bulunmuştuk. Bu kere ulus olabilmenin önemli unsurlarından dil birliği konusunu sizlerle paylaşmak istiyorum.      

Dil birliği, aynı dili konuşan insanlar arasında birleştirici ve bütünleştirici rol oynar,

Dil birliği, aynı kaderi paylaşan ulusları geçmişten geleceğe doğru kalıcı kılar,

Dil birliği, dedelerden ninelerden torunlara doğru geçmiş kuşaklar ile gelecek kuşaklar arasındaki iletişim aracıdır.

Sizlere Beyazıt Devlet Kütüphanesi okuma bölümü duvarında çerçeve içinde teşhir edilen Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi el yazılı ve imzalı dil konusundaki tavsiyelerini olduğu gibi aktarıyorum;

Ülkesinin yüksek istikbalini korumasını bilen Türk milleti,

Dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

Türk diline yabancı sözcükler ile zarar vermeye ve geçmişten geleceğe doğru kuşaklar arasındaki iletişimi bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.

Kendilerini toplum içinde çok şey bilen adam ve güven beslenen insan izlenimini oluşturmaya ihtiyaç duyan bazı kimselerin, kurdukları cümlelerde yabancı kelimelerden medet umdukları görülmektedir.

Türk diline saldırı halinde olan bazı yabancı kelimelerden birkaç örneği (İngilizce -  Türkçe Sözcük) kaynağına dayanarak siz okurlarımla paylaşıyorum;

Kökeni İngiliz diline ait “ Animation “  sözcüğünün Türk dili karşılığı, “Canlılık, Hayatiyet, Gösteri” anlamına gelmektedir.    

Kökeni İngiliz diline ait “ Ethic” sözcüğünün Türk dili karşılığı “Ahlak, Ahlaki” anlamındadır. Cümleler içinde ahlak veya ahlaka aykırı sözcüklerinin kullanılması gerektiği yerde,  bazı kimseler tarafından etik veya etik’e aykırı sözcüklerinin cümle içinde kullanılmakta olunduğuna tanık olunmaktadır.                   

Son zamanlarda bazı kimseler tarafından bilir bilmez cümle içinde kullandıkları ambians sözcüğü ile sık sık karşılaşılmaktadır. Kökeni İngiliz diline ait “Ambience” sözcüğünün Türk dili karşılığı “Muhit, Çevre, Ortam” anlamına gelmektedir.           

Türk dili karşılığı “ Nesil, Soy “ anlamına gelen sözcüklerin bazı kimseler tarafından bizim jenerasyon gibi kökeni İngiliz diline ait “ Generation “ sözcüğünü kullandıklarına tanık olunmaktadır.

Son zamanlarda cümle içinde kullanılan konsepti sözcüğüne sıkça rastlanılmaktadır.

İngiliz dili kökenli “ Concept “  sözcüğünün Türk dili karşılığı “Kavram”dır. Günlük konuşma ve yazışmalarda kavram sözcüğü yerine cümle içine yerleştirilmiş “ Concepti ” sözcüğü de mevcutlara eklendi.

Bazen de karşımıza Türk dili karşılığı “ Süreç “ sözcüğü yerine kökeni İngiliz diline ait

Trend “ sözcüğünün kullanılma gayretleri içinde olunduğuna rastlanılmaktadır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün.

Yabancı kültür özentisi içinde kendi ulusunun yüce değerlerinin farkında olmadan yabancı kökenli sözcükleri kullanmakta olanlar, kendilerini toplum içinde bilgili kişi kıldıklarının zannı içindedirler.

Sonuç olarak yabancı kökenli sözcükleri Türk dilinin içine yerleştirmeğe çalışanlar, geçmiş kuşaklar ile gelecek kuşaklar arasındaki iletişimi engellemeye ve dil birliğine zarar vererek ulus kimliğini zedelemeye hakları yoktur.

Öz Türkçeyi bulmak istiyor isek, halk şiirlerine ve halk türkülerine bakmak yeter. Bir Karadenizli “ Ben Erzurum’un dağlarını türkülerinden tanıdım “ derken çok şeyi ifade etmektedir.

Masum milletimizin yabancı sözcük saldırılarına karşı aydınlatılma görevi hepimize düşmektedir. 

Anahtar Kelimeler:

Yazarın Yazıları