Av. Ferda KAZANCIBAŞI
  • 25/10/2020 Son günceleme: 25/10/2020 18:58
  • 5.691
  • Fabrikaları yabancılara satılmış, doğal kayakları yok edilmiş, ekonomisi çökertilmiş, Türk

Lirası’nın satın alma gücü dolar karşısında değer kaybetmiş, dış borçlar ödenemez hale getirilmiş,   

  • Halk, karşıt kamplar halinde ikiye bölünerek milli birlik zedelenmiş,
  • Arazi satın alan İngiliz’ler, Fransız’lar, İtalyan’lar, Alman’lar, Arap’lar ve milyonlarca Suriyeliler

Tarafından Türk Vatanı işgal altına alınmış,

  • En doğal ve hükümranlık hakkımız olan Akdeniz de petrol arama girişimlerimiz emperyalist

Ülkeler tarafından engellenmekte, bu doğrultuda Amerikan ve Fransız Savaş gemileri Akdeniz’de tatbikat yaparak Türkiye’yi açıkça tehdit etmekte,

  • Bütün bunlar yetmiyormuş gibi silahlanmış yobazalar dini esaslara dayalı bir rejimi ilan etme

Hazırlığı İçindeler. Bu güruh haddini aşarak Laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni açıkça tehdit etmektedir. Daha da ileri giderek ülkenin içinde bulunduğu zor şartları fırsat kollayarak iç savaş kışkırtıcılığı yapmaktadır.

       *    Türk Milleti soğukkanlı davranarak hiçbir zaman bu tür oyunlara gelmemiş ve bundan böyle de gelmeyecektir. Ayrıca, Şer’i esaslara dayalı rejim değişikliği hevesi peşinde koşanlar şu hususu çok iyi bilmelidirler ki, İslami bir ayaklanma olması takdirinde bunun adı asla (İç Savaş) değildir. Sadece bir (Baş kaldırış)’tır. Hiç merak etmeyiniz; İç Hizmet Talimatı 35’nci maddesi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve Türk Yurdu’nu Koruma ve Kollama) görev ve yetkisini vermiştir. Ülkemizde her hangi bir ayaklanma karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri’miz on beş Temmuz da olduğu gibi hain kalkışmayı soluk aldırmadan anında bastırır.

Şu Çok iyi bilinmelidir ki;

Türk Milletinin layık olduğu; Adaletin kutsallaştığı, Milli Üretime geçildiği, ekonomik kalkınmaya kavuşulduğu, huzur ve güven dolu günler mutlak gerçekleşecektir. 

Yazarın Yazıları