Makaleler

Kayıtsız şartsız egemenlik

26.02.2018 14:39
| | |
9700

Eğer bir millet yaşadığı topraklarda ve Ay Yıldızlı Bayrağı’nın altında burası benim vatanımdır diye özgürce gürül gürül ve tek yürek halinde haykırıyorsa, bu haykırış o milletin egemenliğidir.  Egemenlik o Milletin kendi kaderi üzerinde yine kendisinin karar verme ve kendi kendisini yönetme gücüdür.  Milletin egemenliği mutlaktır ve hiç bir kayda ve şarta bağlı değildir. Milletin egemenliği devletin bütün organları üzerinde hükümrandır. Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece ve sadece Türk Milleti’nin emrindedir ve kanunları (Türk Milleti Adına) çıkarır.  Yargı Organı verdiği kararların en başında (Türk Milleti Adına) olduğunu belirtir.

Aynı zamanda kamu kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları da Milli Egemenliğin vazgeçilmez kurumlarıdır. Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipler Odası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kendilerine özgü kanunları ile kurulmuş, kaynağını Anayasa’nın 135’nci maddesinden alan kamu kurumlarıdır.  Her biri Türkiye Demokrasisi’nin temel taşlarıdır.

Milli Egemenliği tehdit edici gelişme

Eğer Milli Egemenliğin temsil edildiği meclis devre dışı bırakılıyorsa, buna bağlı olarak Milletin kayıtsız şartsız Egemenliği’de devre dışı kalmış olur. Bu nedenle kendi kaderi üzerinde yine kendisinin karar verme gücü milletin elinden alınıp, bu güç bir kişinin veya bir zümrenin keyfi yönetiminin eline geçmiş olur.

Aynı sonuçlar Meslek Odaları için de geçerlidir.  Son gelişmelere bakıldığında Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Barolar Birliği’nin isminin başındaki Türkiye Unvanı’nın kaldırılacağı, ayrıca Barolara üye olmanın zorunluğunun da kaldırılacağı, herkesin istediği gibi birlikler oluşturabileceği belirtilmiştir.  

Türkiye Barolar Birliği kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarındandır. Anayasa’nın 135’nci maddesine dayalı bir kamu kurumudur. Gücünü Anayasa’dan ve Türk Milleti’nden alır. 4667 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerince düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 109’ncu maddesince işlev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Bakanlar Kurulu projesinin gerçekleşmesi takdirinde, hem (Türk) ve (Türkiye) gibi milli kimliğimizi temsil eden şanlı ifadeler yok edilmiş olunacak, hem de Türk Milletinin elde kalmış son Hukuki güvencesi olan Türkiye Barolar Birliği yok edilmiş olunacaktır.

Ülkemizin bekası adına endişe verici gelişme karşısında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 10.02.2018 tarihinde Prof. Metin Feyzioğlu Başkanlığı’nda toplanarak 24.02.2018 Cumartesi günü için Ankara’da Olağanüstü Kurultay’ın toplanmasına, toplantıya bütün Baro Başkanları’nın, bütün Baro Yönetim Kurulları’nın ve bütün Avukatların katılmalarına oy birliği ile karar verildi.

Toplantıda Bakanlar Kurulu Projesi’nin hayata geçirilmesi takdirinde ülkemiz aleyhine oluşacak vahim sonuçlar belirtilecek ve projeye karşı yasaların tanıdığı en doğal direnme hakkı dile getirilecektir. 

24.02.2018 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleşecek olağanüstü Genel Kurulda, Türkiye Barolar Birliği’nin tüm Başkanlarına, tüm Yönetim Kurullarına ve sorumluluklarını iliklerine kadar hisseden tüm Avukatlara başarılar diliyorum.  

Anahtar Kelimeler: Egemenlik

reklam
Diğer Yazıları

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"