Recep ÖNCEL
  • 06/10/2022 Son günceleme: 06/10/2022 12:23
  • 2.105

​Ya Resulullah, siz bizim Peygamberimiz oldunuz.

Sizi çok seviyoruz!

Sizin için en güzel şiirler söylemek, en güzel nesirler yazmak istiyoruz.

Ama ne yaparsak yapalım; bitmez güzelin vasfı,  ağaçlar kalem olsa misali, hiçbir kelime sizi yeterince anlatamaz.

Çünkü Sizi Allah övmüş ve Allah sevmiş!

20 Nisan  (12 Rebiyülevvel) 571.

Dünya tarihindeki en önemli insan bu gün doğdu.

Son Peygamber Hz. Muhammed sav. bu gün dünyaya teşrif etti.

Cenab-ı Hakk’ın cc; ‘’Habibim sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım’’ dediği kıymetli insan.

Hz. Âdem’in AS dua ederken; Yarabbi! Son Peygamber Hz. Muhammed SAV. Hürmetine beni affet!‘’ dediği, güzel insan.

Yani En Sevgili!

Peygamber Efendimizin doğumu bir mucizedir.

Hz. Âdem AS.’den beri nesline hiç zina bulaşmamıştır.

Mevlidi şerif’te, Süleyman Çelebi’nin şiirleştirdiği gibi;

‘Amine hatun Muhammed anesi, ol sadeften doğdu ol dür danesi.

Çünkü Abdullah’ tan oldu hamile, vakit erişdi hefte vü eyyam ile.

Ol Rebiul evvel ayın nicesi, on ikinci gece isneyn gecesi.

Ol  gece kim doğdu ol hayrul beşer, Anesi anda neler gördü neler.

Dedi ki gördüm o habibin anesi, bir acep nur kim güneş pervanesi.

Berk urup çıktı evimden nagehan göklere dek nur ile doldu cihan.

Gökler açıldı ve feth oldu zulem, üç melek  gördüm elinde üç âlem’.

Doğumu gibi Peygamber Efendimizin yaşantısı, çocukluğu, gençliği yine örnek bir şekilde devam etti.

O diğer insanlardan hep farklı oldu.

Yalan söylemedi. Karakteri, olgunluğu ile çevresinde saygı gördü.

Muhammed’ül Emin oldu.

O, herkesin hayranlığını kazandı.

Hz. Hatice’nin kervanlarında yöneticilik yaptı.

Hatice validemiz, Mekke’nin soylu zengin ve asil bir hanımıydı. Peygamberimizi çok beğendi. On’unla evlenmek istedi. Ve Hz. Hatice ile Efendimiz evlendiler.

Sevgili Peygamberimiz, 40 yaşına gelince Cebrail as. Vasıtası ile kendisine Peygamberlik geldi.

‘’İkra! bismi rabbilkellezi halag’’ emri ile ‘Rabbinin adı ile oku’ denildi.

Burada dikkat edeceğimiz husus; İslam’ın ilk emrinin;  Oku! Olmasıdır…

Bu İslam düşmanlarının dikkatine sunulur.

Bu aynı zamanda tembellik yapan, okumayan Müslümanların da dikkatine sunulur.

Peygamberliğini ilan etmesinin ardından,  O zamana kadar kendisine ‘Muhammedül Emin’ diyen kavmi,  ‘yalancı’ dedi.

Hâlbuki O hiç yalan söylemedi.

Sadece, Allah’ın emirlerini tebliğ etti.

Bir tarafta, ‘Anam, babam sana feda olsun, ya Resulullah!’ diyen ashabı, diğer tarafta, ona düşman olan müşrikler.

Zamanla, Peygamber Efendimiz ve ashabına yapılan zulümler o dereceye vardı ki, Efendimiz Mekke’den, Medine ‘ye hicret etmek zorunda kaldı.

 Efendimiz Mekke’den ayrılırken, ardına döndü ve üzgün bir şekilde ‘Ey Mekke, senden ayrılmak istemezdim ama kavmim beni buna mecbur etti’ dedi.

Medineliler ise, Efendimizi sevinç ve coşku ile ‘talaal bedru aleyna; ay doğdu üzerimize’ diyerek karşıladılar.

Dikkat edelim, Medine’ de ensar ve muhacir kardeşliği meydana geldi. Bu kardeşliğin bütün Müslümanlarca örnek alınması gerekir.

Peygamberimizin,   Bedir, Uhud, Hendek savaşları yapıldı.

Ve mücadelesi oldu İslam’ı yaymak için.

Birçok mucizeleri oldu. Miraç’a çıktı ay’ı ikiye parçaladı.

Netice; güzel ahlakı ile örnek bir insan modeli oluşturdu.

Mekke’yi fethetti. Kavminin kendisini kovdukları memleketine, muzaffer bir komutan olarak girmesi mümkünken, O devesinin üzerinde secde eden, şükür eden bir kul olarak girdi ve bizlere mesaj verdi.

Veda haccında, 100 bin kişiye hitap etti. Şahid ol Yarab! Diyerek görevini tamamladı.

Nihayet, bir kral, bir devlet başkanı gibi değil mütevazı bir kul olarak,  hasta yatağında   ‘ ümmetin derdiyle dertlenerek‘  Allah’a kavuştu.

Ashabı kiram O’nun vefatını kabul edemediler, şok geçirdiler.

Hz. Ebubekir; ‘Kim Allah’a inanıyorsa O ölmez’ diyerek metanet gösterdi, insanları sakinleştirdi.

Ve kendisine kucak açan Medine’ye defnedildi.

Güzel bir hayat yaşadı.

Üsve-i hasene oldu.

Dünya üzerinde en sevilen insan oldu.

Bu gün insanlık Peygamber Efendimizin güzel ahlakına muhtaçtır.

Bu gün dünya üzerinde kötülükler almış başını gidiyor.

Terör, kan, zulüm, savaş, açlık bütün insanlığı tehdit ediyor.

Özellikle mazlum milletler, yoksullar, bu kötülüklerden daha çok etkileniyor.

 Hâlbuki O’nun zamanında öyle güzel bir yaşantı oldu ki, bu durum asrısaadet olarak adlandırıldı.

Dünya   İslam’ın hüküm sürdüğü devirlerde, hep iyilik ve güzellikler gördü.

Ne zaman küfür hâkim oldu, işte o vakit emperyalizm bütün insanlığa zarar verdi.

Bu gün, insanlık Peygamber Efendimizin örnek hayatına muhtaçtır.

Bu mübarek günde dua ediyoruz;

Cenabı Hak, En Sevgili hürmetine bize yardım etsin.

Bizlere affı ile muamele etsin.

Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaatini lütfetsin.

Cümlemize yeniden İslam’ın izzetli günlerini görmeyi nasip eylesin.

O’na salât-u selamlarla analım.

Ve Peygamber Efendimizin ruhu için; bir Fatiha, üç İhlâs okuyalım.

Yazarın Yazıları