Recep ÖNCEL
  • 15/12/2023 Son günceleme: 15/12/2023 09:03
  • 2.671

2 Aralık 2023 tarihinde saat 19.30 da, MTTB Genel Merkezde Hz. Mevlana Panelinde aşağıdaki sunumu yaptım;

Sayın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, sayın milletvekillerimiz, sayın sivil toplum kuruluşları yöneticileri, sayın basın mensupları ve sevgili gençler!

Sizleri saygı ile sevgi ile selamlıyorum.

Bu gün burada Hz. Mevlana’yı anlamaya çalışmak için toplanmış bulunuyoruz.

Ben iki husustan dolayı mutluyum.

Birincisi, MTTB gençliği ile bu çatı altında bulunmak,

İkincisi, Mevlana Hazretlerini anmak!

Milli Türk Talebe Birliği 107 yıl önce kurulmuştur ve bu ülkenin önemli kurumlarından birisidir. Geçtiğimiz günlerde 62.Genelkurul toplantısını yaptı. Genel Kurul Davetiyesinde yazılmış olan  ‘Ne Zemin Ne de Bir Teras Katıyız, Biz Vatan Köşkünde Çökmez Bir Çatıyız! ‘kelimeleriçok anlamlıydı.

MTTB geçen zaman içerisinde ‘Hatay’ın ilhakı, Ayasofya’da namaz, 6.Filo, Başörtüsü eylemleri, Kudüs ve Müslümanların hassasiyetleri için tavrı ile dikkati çekmiştir.

MTTB, rahmetli Necip Fazılın ifade ettiği meselelereçözüm getirecek bir gençliğin yetişmesinde faydalı olmuştur.

Yine bu ocaktan yetişen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği gibi ‘ülkemizdeki milliyetçi mukaddesatçı gençleri kucaklamayı başarabilmiştir’.

Rahmetli Ali Ulvi Kurucu;  bazılarının hesaplarına göre memleketimizde bu gün Allah diyen insan kalmayacaktı ama çok şükür namaz kılan bir Cumhurbaşkanımız var, gençler siz bu milletin kabul olan duaları gerçekleşen rüyalarısınız’ demiştir...

Evet, sadece bu millet değil bütün mazlum milletler ve Türkiye’dençok şey bekliyor ve ümit ediyor.

Maalesef şimdi dünya bir ateş çemberi içindedir. Ne zaman ki Osmanlı dünya coğrafyasından çekildi. Emperyalizm hertarafta kan zulüm gözyaşına sebep oldu.

Bu ülkede bazıları anlamıyor, ama ben soruyorum. Halifelik (siyasi bir kurumdur)  ve Vakıf (ekonomik kurumdur) yaşamaya devam etseydi, şimdi zalim İsrail bu katliamı yapabilir miydi? Günümüzde Papalık Kurumu var Hristiyanlar bir oluyor. Ama Müslümanlar bir araya gelemiyorlar. Üstelik Mescidi Aksa ve Kudüs toprağı vakıf malıdır. İsrail tapulu vakıf mallarına çökmüştür.

Türkiye yeni Anayasa çalışmaları yaparken bu kurumların yeniden ihya edilmesini ve özellikle Vakıflar Bakanlığı kurulmasını sağlamalıdır.

Bu vesileyle MTTB’nin içindeolduğumuz günlere gelmesinde emeği geçen herkese, bilhassa TBMM başkanımız Muhterem İsmail Kahraman abimize, milletvekilimiz Emrah Karayel beye teşekkür ediyoruz. Yen seçilen Tahsin Başarı bey kardeşimize de başarılar diliyoruz.

Efendim Hz. Mevlana’ ya gelirsek Vuslatının (sevgiliye kavuşma )  O’nun kendi deyimiyle Şebi Arus (düğün gecesi)’nin yıldönümünü idrak ettiğimiz Mevlana Miladi 1205 yılında Belh’te doğdu. 68 yaşında Konya’da 1273 yılında, bundan 750 yıl önce vefat etti.

Mevlana bazılarının hümanist veya felsefeci diyerek işi sulandırmasının ötesinde gerçek bir Müslümanve İslam Mutasavvıfıdır. ‘Ben kul oldum,  kul oldum diyerek’ Cenab-ı Allah’a aşkını ifade etmiştir. ‘Bu can bu tende oldukça Kuran’a köleyim’ diyerek yüce kitabımıza bağlılığını belirtmiştir. Hz. Muhammed’in yolunun toprağıyım’ diyerek Peygamber Efendimize sevgisini ortaya koymuştur.

Mevlana Türbesi Türkiye’de en çok ziyaret edilen yerlerden birisidir. Her yıl Konya’ya binlerce insan gelmektedir ve Şebi Arus törenlerine katılmaktadır. Mesela 2022 yılında Topkapı Sarayını 2.352.000 kişi Mevlana Türbesini 2.905.000 kişi ziyaret etmiştir.

Mevlana’nın kitapları Amerika ve Avrupa’da en çok okunan kitaplar arasında yer almaktadır. Eserleri; ‘Mesnevi, Divanı Kebir, Mektubat, Fihi Ma Fih, Mecalisi Seba,’dır dır.

En meşhur eseri mesnevi’dir. Mesnevi’deki erişilme üslubu ve örneklerle vefatından 750 yıl sonra bile insanlara güzel mesajlar verebilmektedir.

Mesnevi, Hüsamettin Çelebi’ye göre söylenilmiştir. Şemsi Tebrizi’ye göre söylenseydi kim bilir nasıl bir edebiyat ortaya çıkardı.

Mesnevi 26.000 beyitten meydana gelmiştir. İlk 18 beyiti Hz. Mevlana kendisi yapmıştır. Sonraki beyitleri Hz Mevlana söylemiş, Hüsamettin Çelebi yazmıştır.

Mesnevi; Bişnevlez ney çünhikayet mi küned, yani şu neyin nasıl hikâye ettiğini dinle;  diye başlar. Usul ve yakin sırlarını anlatır.

Malumunuz, Kuran-ı Kerim’de ilk emir  ‘İkra bismiRabbikellezihalak, Yaratan Rabbi’nin adıyla Oku’dur. Yüce Dinimiz İslam okumaya ilme çok önem vermiştir.

Dinlemekte çok önemlidir. Sevgili Peygamberimiz ashabıyla sohbet halkası kurmuş, onlara sohbetle yetiştirmiştir.

Okumak ve dinlemek birer eğitim metodudur.

Peygamber Efendimiz ve Hz Mevlana birer eğitimcidirler.

Hz Mevlana, Dinin esası şeriat, şeriatın esası tarikat, tarikatın esası hakikattir! der.

Harimi İlahi nihayetsizdir oyalanma Allah’ın rızası için daha ileriye git, Allah’ın füyuzatı sonsuzdur’ diyerek, Cenab-ı Hak’ka bağlılık ve kulluk meselesinin önemine işaret ediyor.

‘Fakru zaruret içinde boğulan gönüller dumanla dolu bir eve benzer, sen onların derdini anlamak için bir pencere aç ki onun dumanı çekilsin seninde kalbin rakikleşip ruhun incelsin’ diye fakir fukara ile ilgilenmeyi tavsiye ediyor.

‘Sen ilkbahar güzelliğine karşı dudak ısıran hayran olan kimse, birde sonbaharın sararmış haline bak. Yani sen aynadaki son nakşa bak! Bir güzelin ihtiyarlığındaki çirkinliği ve binanın harabe haline bak. Aynadaki yalana aldanma’ diyerek dünya hayatına ibret gözüyle bakmayı söylüyor.

Bendeniz, İstanbul’da Ekonomi okudum. Sonra master yaptım, yedek subaylık ve sonrası bir müddet Al Baraka Türk’te görev yaptım. Daha sonra Annemin ısrarı ile Konya’ya döndüm. İnşaat şirketi yönettim, hem Konya hem İstanbul’da müteahhitlik yaptık. Aynı zamanda sosyal sorumluluk olarak Konya Büyük Selçuklu Vakfında 7 yıl yönetim kurulu üyesi 14 yıl başkanlık yaptım. Âdem Esen Bey kardeşim o dönemde Selçuklu ilçe belediye başkanlığı yaptığı için bölgeyi bilir. Benim başkanı olduğum Vakıf, Mevlana Türbesine 500 metre mesafededir.

Ben Hz Mevlana’ya ile fiziki olarak yakın bulundum. Sabah namazını Kapu camiinde kılar sonra türbeyi dışardan ziyaret ederdim. Öğle namazlarını Selimiye camiinde kılar türbenin içine girip bilhassa yaz günlerinde gül bahçesinde serinler,  ney dinler aynı zamanda Sakalı Şerif ziyareti yapar Fatiha okurdum. Yatsı namazdan sonra ise yeşil kubbeyi ışıklar altında seyretmekten mutlu olurdum.

Defalarca Mevlana anma törenlerine katıldım. Hz Mevlana ile ilgili makaleler yazdım, hemde yönettiğim kurumlarda bu konuda birçok etkinlik yapılmasına vesile oldum.

Şimdi, İstanbul’da yaşıyorum. Ama O’na muhabbetim devam ediyor. Mesnevi ile dostluk yapıyorum. Bilhassa Tahir’ ül Mevlevive Şefik Can beyleri okumaya Mesnevi’yi anlamaya çalışıyorum.

Acılarımı, sevinçlerimi Mesnevi ile paylaşıyorum. Bazen okuduğum beyitte tam o gün benim kafama takılan bir meselede Mevlana’nın söylediklerini görüyorum gözlerim yaşarıyor. Bu okumalardan aldığım notlar o hale geldi ki, işte bu kitap ortaya çıktı. Ve Mesnevi’den Mesajlar adıyla Yeni Şafak Gazetesi, Ketebe Yayıncılık tarafından basıldı.

Mesnevi divan edebiyatında bir nazım şeklinin adıdır. Hz Mevlana beyitler halinde hikâyeler ile okuyucuya bir eğitim metodu olarak dersler verir. Ancak, Mesnevi ne bir şiir, ne de bir hikâye kitabı değildir.

Mesnevi okuyucuya güzel öğütler veren bir eserdir. Bendeniz bu konuda biliyorum diye bir iddiada bulunmuyorum. Ancak, bu güzel mesajları insanlara iletmek arzu ediyorum.

Bizim kurulmuş Mevlana Platformumuz var, fakir başkanlığını yapıyorum.

Bu gün de, burada akademisyen arkadaşlarımızla birlikte sunum yapacağız, inşallah. Âdem Esen Bey siyasetçi, Ergün Ergül bey hukukçu, Necdet Tosun bey İlahiyatçı, Süleyman Doğan bey eğitimci kimlikleriyle Hz Mevlana’yı anlatmaya çalışacaklar.

Bana, geçenlerde bir Televizyon programında; Hz. Mevlana’yı bir kelime ile nasıl anlatırsınız ’diye sordular.

Şöyle cevap verdim; AŞK!

Evet, Hz. Mevlana bu günkü anlamıyla değil, gerçek anlamda Allah ve Resulullah aşkı ile dolu bir insandır!

Mevlana; ‘Ney’deki ateş hep aşk eseridir’ diyor.

Aşk Filozof Eflatun ve Hekim Calinos’un yapamadığını yapar cismani ve ruhani tedaviler gerçekleştirir, diyor.

Aşk, öyle bir güçtür ki insanı topraktan semalara çıkarır. Aşk Peygamberimizi Miraca yükseltmiş ve Hz Musa’ya Tur dağında Aşk tecellisi olmuştur, diyor.

Bülbül ile gülün arasında aşk irtibatı vardır, .

Aşk İlahi esrarın vakitlerini tayin eden irtifa aletidir, diyor.

Hissiz ve fikirsiz olun ki, İrcii hitabını işitin! Bu teslimiyet sizi Allah rızasına götürür diyor.

Tasavvufta yeni ders almak isteyen talebeye, ’Siz hiç âşık oldunuz mu?’ diye sorarlar. Burada esas olan Leyla sevgisinden Mevla sevgisine gitmektir. Kalbinde sevgi kırıntısı olan kişi daha çabuk yol alıyor.

Kişi olgunlaştıkça ‘El Vedud‘sırrına doğru yol alır. Çünkü esas sevilmeye layık olan varlık, Yüce Allah’tır.

İşte, Hz.Mevlana bu sevgiyi referans alarak 750 yıldan beri insanları irşad ediyor.

Elbette ki, bizim en büyük önderimiz Üsve-i Hasene olan Hz. Muhammed Mustafa sav Efendimizdir!

AleyhisselatüVesselam dan dan sonra ise, Ashabı Kirambaşta olmak üzere birçok âlim insanlığı irşad etmeye, O’nun yolundan gitmeye gayret etmişlerdir.

İşte Mevlana da bu aşk ile hareket etmiştir.

Daha sonrada, sözü güzel söylemiştir.

Cenab-ı Hak, bu sözleri bereketlendirmiş ve bu sözler çok etkili olmuştur. Vefatından yüzyıllar sonra bile insanlara ulaşmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, 20 Ocak 2023 tarihinde söyle bir genelge yayınladı; ‘Anadolu topraklarında gönülleri buluşturan sevgi ve şefkat hamuruyla yoğuran ilim ve öğütleriyle birliği beraberliği kardeşliği yeşerten büyük İslam âlimi Mevlana Celalettin Rumi hayatı fikirleri ve eserleriyle asırlardır insanlığın yolunu aydınlatmaktadır. Hz. Mevlana’yı hürmetle ve rahmetle yâd etmek üzere vuslatının 750. yıl dönümü olan 2023 yılı Mevlana Yılı olarak kutlanacak ve yıl boyunca yurt genelinde yurtdışında etkinlikler düzenlenecektir’.

Yani bu yıl Mevlana yılı olarak kutlanıyor. Bizde bu çerçeve de hareket ediyoruz.

Sözlerimi toparlarken Hz. Mevlana ile ilgili bir hatıra anlatmak isterim.

Bendeniz her Konya’ya gidişimderahmetlibabamın kabrinive Hz Mevlana türbesi ziyaret eder Fatihaokurum.

En son gittiğimdeyine Mevlana Türbesini ziyaret ettim ve Hz.Mevlana’nın torunu Esin Çelebi Hanımı ziyaret ettim.  Esin Hanım; bu akşam sema gösterisivar buyurun diye beni davet etti.

Akşam gösteri alanında protokolde Esin hanımın yanına oturdum. Semazenler arasında sarışın uzun boylu ve zayıf birisi dikkatimi çekti. Anadolu insan genelde orta boylu ve kilolu oluyor. Bu kimdir? dedim. Esin Hanım; Bu Amerika’dan geldi. Aslen papazdı. Şimdi Müslüman oldu, Konya’ya yerleşti ve semazenlik yapıyor’ diye cevap verdi.

Yine, Kanada’dan bir turist geliyor. Mevlana türbesine yakın butik otellerden birisinde kalıyor. Her sabah namazında otelden ayrılıyor, yatsı namazından sonra otele geliyor. Otel sahibinin dikkatini çekiyor. Bu davranışın sebebini soruyor. Kanadalı  ‘ben Hz. Mevlana’yı rüyamda gördüm. Müslüman oldum. Sabah namazı kılıyorum, akşama kadar türbeçevresinde huzur buluyorum. Yatsı namazı kılıp otele geliyorum diye cevap veriyor.

En son bir hususu paylaşacağım.

Bir günSelçuklu Sultanı, Alaaddin Keykubatile HzMevlana sohbet ediyorlardı.

Sultan sordu; Size de sultanım diyorlar banada farkımız nedir?

Hz Mevlana cevap verdi; ‘Sultanım Sizin ki gözünüzü kapayınca biter, oysa benim ki daha yeni başlar!’

Gerçekten gönüller sultanı Mevlana’nın  750 sonra bile insanları eğitmeye devam ediyor.

Değerli hazirun, panelist arkadaşlarımızdan da bu buluşmada Hz Mevlana ile ilgili güzel şeyler dinleyeceğiz.  İnşallah O’nun insanlığa verdiği evrensel mesajlardan hep birlikte istifade ederiz.

Şimdi, sözü panelistlere bırakırken beni sabırla dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum.

Yazarın Yazıları