Sayıştay Dost Beykoz'dan farklı mı söylüyor?

  • 28.01.2020 10:33
  • Güncelleme: 28.01.2020 10:55
  • Okunma: 15066 kez
  • Yorum: 0
Sayıştay'ın 2018 yılı denetim raporlarında Beykoz'u yakından ilgilendiren değerlendirmeler yer aldı.
Sayıştay Dost Beykoz'dan farklı mı söylüyor?

Beykoz Belediyesi'nin 2018 yılı araç ihalesine yönelik, rekabeti engelleyici unsurların yer aldığı ifade edilen raporda, Murat Aydın'ın 2018 yılında başkan olduğu Zeytinburnu Belediyesi ile ilgili de usulsüzlüklerin olduğu kaydedildi.

Dost Beykoz'un sık sık haberleştirerek kamuoyuyla paylaştığı kamu kurum ihalelerini inceleyen Sayıştay Başkanlığı İstanbul'un 3 ilçe belediyesi ile ilgili ayrıntılara yer verdi. Raporları gündem olan ilçe belediyeleri arasında, Beykoz Belediyesi ve Murat Aydın'ın bir önceki dönemde başkanı olduğu Zeytinburnu Belediyesi de yer aldı.

Murat Aydın'ın Zeytinburnu Belediyesi

Sayıştay'ın, şu anda Beykoz Belediye Başkanı olan Murat Aydın'ın Zeytinburnu Belediyesi Başkanı olduğu 2018 yılına ait denetim raporunun 7. bulgusunda, Bazı bakım ve onarım işlerinde proje hazırlanmadan ihaleye çıkıldığı kaydedilirken, kamu binalarının bakım ve onarımı için çıkılan birim fiyat teklif usulü bir ihalede belirtilen 96 adet iş kaleminden 45 adedinin hiç yapılmadığının tespit edildiğine yer verildi.

Sayıştay savunmayı gerçekçi bulmadı

Zeytinburnu Belediyesi yapmış olduğu savunmada, gerçekçi bir ihtiyaç listesi hazırlanmaya çalışıldığını, belirtilen ihtiyaçlardaki farklılaşmalar gibi bazı sebeplerden dolayı bu durumun gerçekleşmediğini söylese de Sayıştay bu savunmayı gerçekçi bulmadı.

Sayıştay, ihtiyaçlardaki sapma oranı önceden araştırılarak belirlenmiş gerçekçi bir ihtiyaç listesinde oluşabilecek artış ve azalışların oldukça üzerinde olduğunu kaydetti.

Öte yandan Zeytinburnu Belediyesinin bütçe içi işletmesi olan Zeytinburnu Belediyesi Spor ve Sosyal Tesis İşletmesine ilişkin mal ve hizmet alımlarının aynı ihale konusu içinde yer alabilecek mal ve hizmet alımları olmasına rağmen kısımlara bölünerek doğrudan temin usulü ile yapıldığını da tespit etti.

Özel kalem üzerinden yapılan atamalar kanunlara aykırı

Ayrıca özel kalem üzerinden alınan personellerin daha sonra memuriyet kadrosuna atanmasının kanunlara aykırı olduğu ve Zeytinburnu Belediyesi'nde bu durumun iki kere yaşandığı Sayıştay raporunda ayrıca belirtildi.

Beykoz Belediyesi ve 2018

Beykoz Belediyesi'ne yönelik Bulgu 4'de, araç kiralama ihalesine katılım için belirlenen yeterlik kriterlerinin rekabeti engelleyici hususlar içerdiği belirtildi.

Rekabeti engelleyici unsurlar

Detayda ise, "Beykoz Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Muhtelif cins ve miktarlarda iş makinesi, araç kiralama ile şoför - operatör çalıştırma hizmet alımı işi”ne ait İdari Şartname’de belirtilen yeterlik kriterlerinin, ihaleye katılımda rekabeti engelleyici hususlar içerdiği tespit edilmiştir." denildi.

Firmaların ihaleye katılabilmesi için, Beykoz Belediyesi tarafından kiralanacak araçların firmanın kendi malı olmasını şart koşması rekabeti engelleyici unsur olarak görülürken, daha önceki ihalelerde bunun yapılmadığına yer verildi.

Temel ilkelere aykırı ihale

Ayrıca, firmanın; bir kısmında kendi malı olması istenen araçların ihale konusu işte kullanılacak toplam araç maliyetinin yaklaşık % 61’ini oluşturduğu, söz konusu durumun, isteklilerin tekliflerini oluştururken hesaplayacakları maliyetin büyük kısmını etkilediğine dikkati çekildi.

Bu çerçevede, söz konusu yeterlik kriterlerinin bu yönleriyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde geçen temel ilkelere aykırılık teşkil ettiğinin tespiti yapıldı.

İhaleye iki firma girebildi

Beykoz Belediyesi ise yapmış olduğu savunmada bir sonraki ihalede bunu yapmayacağını beyan etti. Beykoz Belediyesi'nin 2018 yılı araç ihalesini Sarılar İnşaat almıştı. Beykoz Belediyesi'nin kriterleri karşısında, 5 firma doküman almasına rağmen, ihaleye 2 firma teklif verebilmişti.

Ayrıca Beykoz Belediyesi'nin 2018 yılı faaliyet raporunun web sitesinde yer almaması da dikkati çekti.

Haber Merkezi