Milli Anayasa Beykoz'da masaya yatırılacak

  • 0
  • 6867
Milli Anayasa Beykoz'da masaya yatırılacak
Milli Anayasa Beykoz'da masaya yatırılacak
Milli Anayasa Beykoz'da masaya yatırılacak
Milli Anayasa Beykoz'da masaya yatırılacak
Milli Anayasa Beykoz'da masaya yatırılacak
Milli Anayasa Beykoz'da masaya yatırılacak

Aynı zamanda Dost Beykoz Yazarı da olan Av. Ferda Kazancıbaşı'nın Beykoz Temsilcisi olduğu Milli Anayasa Hareketi Platformu, Beykoz'da bir panel düzenliyor.

Aralarında farklı siyasi partilere de mensup olan kişilerin bulunduğu Milli Anayasa Hareketi Platformu, 'siyasetüstü' söylemlerle Anayasa Değişikliği başlıklı bir panel düzenliyor. Bu Pazar 17 Temmuz'da Yalıköy'deki Beykoz Vakfı'nda saat 13.00'da başlayacak olan panelin basın toplantısını, Küçüksu'daki evinin bahçesinde gerçekleştiren Ferda Kazancıbaşı, tüm Beykozluları panele davet etti. Yaptığı konuşmada, Milli Anayasa Hareketi Platformu'nun tüm siyasi partilere eşit uzaklıkta olduğunu kaydeden Av. Ferda Kazancıbaşı, halk olarak herkesin birleştiği tek nokta olarak da vatan ve milletin bütünlüğünü işaret etti. 

Ferda Kazancıbaşı'nın evsahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Beykoz'un basın mensuplarının yanı sıra MHP İlçe eski Başkanı Akif Taşdemir, Beykoz Denizciler Derneği Başkanı Bilgehan Murat Miniç gibi isimler de katıldı. İkramların ardından kısa bir konuşma yapan Av. Ferda Kazancıbaşı ise Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değiştirilmek istendiği tehlikeli bir süreçten geçildiğini savunarak, halkın olası bir Anayasa değişikliği halinde kendisini nelerin beklediğini bilmesi gerektiğini kaydetti. 

Öte yandan Milli Anayasa Kurultayı'nın sonuç bildirisi olarak, Milli Anayasa Hareketi Platformu'nun şu 11 madde üzerinde uzlaştığı öğrenildi:

“Madde 3: Bu görev ‘müdafaa-i hukuku milliye' görevidir.”

1. Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi bölünmez bir bütündür. Topraklarımız üzerinde birden fazla egemenlik alanı yaratılamaz. Bölgecilik yapılarak özerklik, federasyonculuk güdülemez. Ülkemizin bir karış toprağından vazgeçilmesi söz konusu dahi olamaz.

2. Türkiye Cumhuriyeti’nde egemenlik Türk Milleti’ne aittir. Çokkültürcülük adına etnik ayrılıkçılık, ümmetçilik adına mezhebi parçalanma yoluyla Türk Milleti’nin bütünlüğü bölünemez. Ulusun varlığı ve egemenlik hakları, hiçbir koşulda ortadan kaldırılamaz.

3. Milli birliğimizin sağlamlaşarak sürdürülmesi, egemenlik ve bağımsızlık haklarımızın dokunulmazlığı için, 1919’dan sonra bir kez daha, tarihsel bir görev ile karşı karşıyayız. Bu görev ‘müdafaa-i hukuku milliye' görevidir. Bu görevi üstleniyor, ulusal haklarımızı savunma mücadelesinden bir an bile geri durmayacağımızı ilan ediyoruz.

4. Her türlü kültürel ve toplumsal özelliklerimizin ret ve inkârına karşı olduğumuz gibi, bu özelliklerimizi Türk Milleti’ni etnik – mezhebi topluluklara bölme aracı yapan her türlü kimlikçiliği ve siyasallaştırmayı reddediyoruz. Etnikçi ve ümmetçi kesimlerle bunları destekleyen dış dünya aktörlerine, Türk Milleti’nin varlığına ve haklarına saygı göstermelerini hatırlatıyor ve bu yöndeki Yeni Anayasa girişimlerinden vazgeçmelerini ihtar ediyoruz.

5. Anayasa’dan Türk Vatandaşlığı statümüzü silmeye ve egemenliği Türk Milleti’nden almaya yeltenen Yeni Anayasa saldırısına karşı, varoluşumuzu savunma ve direnme esasının meşru olduğunu ilan ediyoruz.

6. Siyasal ümmetçilik güdenlerin ortadan kaldırmak istedikleri milli devlet, bireysel ve sosyal özgürlüklerimizin güvencesi olan laikliğin koruyucu zırhıdır. Laikliği ortadan kaldırarak bireysel hak ve özgürlüklerimizi cemaatlere devredecek, halkımızı mezheplerin, inanç gruplarının iktidar savaşlarına mahkûm edecek bir Yeni Anayasa’ya karşı, yurttaşlık haklarımızı ve özgürlüğümüzü savunma ve direnme esasının meşru olduğunu bildiriyoruz.

“Madde 8: Yeni Anayasa bölücü teröre karşı yürütülen savaşa ciddi zararlar vermektedir.”

7. Cumhuriyetimizin kuruluş ve gelişmesinde temel olmuş hükmetme biçimi, kaynağını meclisten alan parlamenter hükümet sistemidir. Bunu ortadan kaldırmak, basit bir hükümet işleyişi değişikliği değil, egemenliğimizin kullanılış tarzını değiştirmek anlamı taşır. Egemenlik hakkımızı, hiçbir partizan hedefe ve hiçbir kişisel hevese kurban etmeyeceğimizi açıklıyoruz.

8. Yeni Anayasa, etnik bölücülükle 2008 yılından bu yana yapılan hukuk dışı “müzakere”lerin nihai halkasıdır. Yeni Anayasa ısrarıyla bölücü çevrelerin taleplerini müzakereye açmak, bölücü teröre karşı yürütülen savaşa ciddi zararlar vermektedir. Şimdiye kadar yapılmış yasa dışı sözde “müzakere ve mutabakatlar”ın Yeni Anayasa hüllesiyle anayasal düzen haline getirilmesi, hiçbir koşulda kabul edilemez.

9. Yeni Anayasacılığın ana damarı dışarıdadır. Yeni Anayasalar, dünyada ve bölgemizde yeniden bir paylaşım savaşı yürüten küresel emperyalizmin saldırı aracıdır. Ülkemizde sözde çokkültürcülük, etnikçilik, mezhepçilik peşinde sürüklenenleri, çağımızın bu çıplak gerçeğini fark ederek, bu gayrımilli saldırganlığa alet olmaktan vazgeçmeleri için uyarıyoruz.

10. Büyük Ortadoğu Projesi temelinde Kuzey Afrika ülkelerinde, komşularımız Irak’ta, Suriye’de tanık olduğumuz gerçek, milli varoluşların ortadan kaldırılmasından ve ülkelerin kabile - aşiretlere, etnisite - mezheplere ayrıştırılmasından, parçalanmasından ibarettir. Ulusal varoluşları ve hakları yok edilmeye çalışılan komşularımızın, tüm dünya uluslarının ve insanlığın kutlu geleceği için, küresel emperyalizmin tam karşısında olduğumuzu duyuruyoruz.

11. Milli Anayasa Hareketi, karşı karşıya olduğumuz Atatürksüz, Türksüz, bölücü gayrımilli anayasacılık saldırısına karşı, ulusal varlığımızı, milli birliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü ve bu değerlere ilişkin tüm haklarımızı savunma ve direnme kararlılığını ifade eder. Aynı iradeye sahip bütün siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini, toplulukları ve kişileri, hiçbir ayırım gözetmeksizin, bu iradeyi yükseltmeye çağırır.

Haber Merkezi

Bu akşam Beykoz'da caz konseri var
Önceki Bu akşam Beykoz'da caz konseri var
Beykoz'un öğretmeni kutlamalarda kriz geçirip öldü
Sonraki Beykoz'un öğretmeni kutlamalarda kriz geçirip öldü
Yorumlar (0 Yorum)

Bu içeriğe yorum yapılmadı, yorum yapmak ister misin?

Yorum Yaz