Fenomen?

  • 01.06.2019 14:25
  • Okunma: 5575 kez

Av. Ferda KAZANCIBAŞI


Bir ulusun varlığına yapılan saldırılardan biri de Dil Birliği’nedir.

Her gün başka bir yabancı kelime Türk diline yerleştirilmeye çalışılıyor.  Bu konuya daha önceki yazılarımda da değinmiştim. Şimdi aynı konuya yeniden değinmek zorunlu oldu.

Dil birliği, aynı dili konuşan insanlar arasında birleştirici ve bütünleştirici rol oynar,

Dil birliği, aynı kaderi paylaşan ulusları geçmişten geleceğe doğru kalıcı kılar,

Dil birliği, dedelerden ninelerden torunlara doğru geçmiş kuşaklar ile gelecek kuşaklar arasındaki iletişimi sağlar.

Dil birliğini kaybeden uluslar geçmiş ile gelecek arasındaki bağlantıyı kaybeder. Kuşaklar arasındaki bütünlüğü kaybeder. Ulus olma niteliğini kaybeder ve nihayet Emperyalizm için kolay lokma haline gelir.  Dilimizle hiç ilgisi olmayan bazı yabancı kelimelerin planı bir şekilde dilimize yerleştirilmeye çalışıldığına tanık olunmaktadır.

Bazılarını aşağıya aktarıyorum;

Animation kelimesi İngiliz dili kökenlidir.  Türk dili karşılığı, “Canlılık, Hayatiyet, Gösteri “ anlamına gelmektedir.    

 “ Ethic “ kelimesi İngiliz dili kökenlidir. Türk dili karşılığı “Ahlak, Ahlaki “ anlamındadır.                  

Ambiance “  kelimesi İngiliz dili kökenlidir. Türk dili karşılığı “ Muhit, Çevre, Ortam “ anlamına gelmektedir.           

 “ Generation “ kelimesi İngiliz dili kökenlidir. Türk dilinde “ Nesil, Soy “ anlamına gelmektedir.

Son zamanlarda cümle içinde kullanılan konsepti sözcüğüne sıkça rastlanılmaktadır.

5.   “ Concept “  kelimesi İngiliz dili kökenlidir.  Türk dili karşılığı “ Kavram “ anlamındadır.  Bu örnekler çoğaltılabilir. 

Türk dilinde “ Ortam “ kelimesi dururken yabancı dil kökenli  “ Ambiance “ kelimesini kullanmanın ne anlamı var?  Türk dili karşılığı  “ Kavram “ kelimesi dururken yabancı dil kökenli  Conceptkelimesini kullanmanın ne anlamı var?  Şimdi de dilimize Fenomenkelimesi musallat edilmeye başlandı.  Phenomeneİngiliz dili kökenli olup Türk dili karşılığı  “ Olay “ anlamındadır.  Be kardeşim Türk dilinde  ”Olay “ kelimesi dururken yabancı dil kökenli Fenomenkelimesini kullanmanın ne anlamı var?  Yabancı dil kökenli kelimeleri cümle içinde ne kadar çok kullanırsanız sosyal çevrede o kadar çok birikimli ve saygın kişi olduğunuzu mu zannediyorsunuz?  Bu durumda Türk Milleti’nin iletişim aracı olan Türk Dili’ne ne kadar çok zarar verdiğinizin farkın damısınız?

Gidiniz Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne ve duvara asılı çerçeve içindeki Mustafa Kemal Atatürk’ün imzalı yazısını okuyunuz.

Ülkesinin yüksek istikbalini korumasını bilen Türk milleti,

Dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

Sonuç Olarak;

Milli değerlerimize sevdalı olan bütün dostlarımı Mustafa Kemal’in bizlere yüklediği sorumluluk doğrultusunda yabancı dil boyunduruğuna karşı Türk Dilini korumaya davet ediyorum.

Anahtar Kelimeler:

Yorumlar (0 Yorum)

Bu içeriğe yorum yapılmadı, yorum yapmak ister misin?

Yorum Yaz
Yazarın Yazıları