Çocuk bulunduğu ailenin şeklini alır

  • 08.07.2022 14:14
  • Okunma: 1377 kez

Neşat YAYLA


Aile çevresi, bebeğin dünyayı keşfettiği, iletişim kurduğu ve duygularını hissettiği ilk yerdir ve ebeveynleri onun ilk dönüm noktalarıdır.

Ebeveynler olarak bebeğin fiziksel, entellektüel ve duygusal gelişimine katkı sunarlar. Çocuk büyüklerini taklit ederek çok şey öğrenir ve ebeveyn onun ilk ilham kaynağıdır. İlk öğretmenidir. Günlük hayatta ona eşlik ediyorsanız, iletişim kurun, hareket edin, gülümseyin, kendini besleyin. Kesinlikle ihmal etmeyin. Çocuk bulunduğu ailenin şeklini alır. Ve böylece özerkliğinin gelişmesine katkıda bulunursunuz. Aynı zamanda onların ahlaki değerlerini oluşturan da ebeveynlerdir: dürüstlük, adalet ve eşitlik duygusu, kardeşlik, saygı, sevgi, paylaşım vb. Ona çeşitli duyusal aktiviteler sunarak merakını uyandırırlar. Bu keşifler büyümek için bir ilham kaynağıdır. Değerli ebeveynler, bu öğrenmenin etkileri, uzun vadede çocuğunuzun sakin ve dengeli gelişimine yansır. Her şeyden önce, çocuğunuzun sevgiye, ilgiye ve şefkate ihtiyacı var. Çocuğunuza gelecekteki sosyal yaşamında temel ahlaki değerleri aktarmak için ona duyduğunuz ve ona aktardığınız sevgiye bir ömür boyu ihtiyaç duyacaktır. İslam dünyasında önemli bir yeri olan ve kendisinden sonraki bin yılı etkilediği bilinen İmam-I Gazali’nin çocuk yetiştirme konusundaki görüşlerine bir göz atalım. "Gazali’nin Hüccetü’l Islam, Eyyühe’l- el Veled (Ey oğul) başlığıyla yayımlanan eseri tam anlamıyla bir çocuk eğitimi kitabıdır. Gazali bu kitabında çocukların nasıl, nerede ve kimler eliyle, hangi metotlarla eğitilmesi gerektiği hakkında bilgiler vermiştir. Ona göre, küçük yaşta ilim öğrenmek taşa yazı yazmak gibidir. İlim öğrenmeye küçük yaşta başlamalıdır. Çocuk ebeveyne verilmiş kutsal bir emanettir dolayısıyla da eğitiminden öncelikle onlar sorumludur. Çocuğun gelişiminde ve eğitiminde hareket (beden eğitimi)oyun ve oyuncak önemlidir. Hatta bunlar çocuğun bütün zamanına yayılmalıdır. İlim yolunda ilerlemek isteyenler dünya nimetlerinden yüz çevirmelidir. " Gazali, Bir asır önce çocuk yetiştirmenin önemini ne güzel ifade etmiş. Özellikle okul öncesi idareci, öğretmen ve velilerimize önemli görevler düşmektedir. Büyük yolculuklar ilk adımla başlar. Yarınını düşünenler, bugünün çocuklarını iyi yetiştirmek zorundadır.

Anahtar Kelimeler:

Yazarın Yazıları