Yaşam

Çelikbilek’ten Polonezköy açıklaması

Çelikbilek’ten Polonezköy açıklaması
2014.08.14 00:00
| | |
6014

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Zaman Gazetesi’nin, “Polonezköy yapılaşma kıskacında” başlığıyla haberleştirdiği, Polonezköy’ün 1/1000’lik planlarına ilişkin açıklama yaptı.

Polonezköy imar planlarıyla ilgili yapmış olduğu açıklama da, “Belediyemiz tarafından hazırlanan 1/1000’lik Polonezköy İmar Planları dolayısıyla doğanın tahribatı ve yapılaşma söz konusu değil.” diyen Çelikbilek, “3 bin hektarlık Polonezköy’ün, 175 hektarlık köy yerleşik alanını planladık. İmarı artırmak bir yana tam tersi aşağıya çekiyoruz. Köy yerleşik alanı için %12 olan taban kullanımını %10’a indirdik. Plan köy yerleşik alanını kapsıyor, ormanda yapılaşma mümkün değil” dedi. 

İstanbul’un en gözde tabiat köşelerinden olan, tarihi, kültürel yapısı ve sosyal dokusuyla şehrin kültürel zenginliği olan Polonezköy,1994 yılında tabiat parkı ilan edilmişti. 

Şehir Plancıları Odası ve çeşitli çevrelerden gelen itiraz ve eleştirilere yanıt vermek üzere basınmensuplarıyla bir araya gelen Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek“1/1000 Ölçekli Polonezköy Yerleşik Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”nın kamuoyuna yansıdığı gibi doğa tahribatına yol açmayacağını, hazırlanan planla yıllardır Polonezköy’de imar bekleyen insanlara mülkiyet hakkı getirdiklerini bunu yaparken de yapılaşma oranını en asgari düzeyde tuttuklarını söyledi. 

Bölgeye hakkını teslim ettik  

Basın mensuplarıyla buluşmasında hazırlanan imar planıyla uzun yıllardır imar bekleyen Polonezköy sakinlerine haklarını teslim ettiklerini söyleyen Başkan Yücel Çelikbilek:  “Yıllardır bölgede arsası olup doğaya ve çevreye saygılı olduğu için yapı yapmayan insanlar var. Polonezköy’de yaşayan insanların çektikleri imar sıkıntılarını bilen insanlarız. Mülkiyet herkes için bir haktır. Bu planla bölgeye hakkını teslim ettik. Tarihi, doğal ve kültürel dokusuyla İstanbul’un nadide bir köşesi olan Polonezköy’de doğa ve çevrenin korunması konusunda tavrımız bellidir. Hazırladığımız planla köyü ve doğal dokuyu koruyoruz” şeklinde konuştu. 

Bu plan bir aklama planı değildir 

Polonezköy imar planını bölgenin doğal dokusuna uygun hazırlandıklarının altını çizen Başkan Çelikbilek:  “Polonezköy’de 1985 yılında yapılan bir plan vardı. O plan çerçevesinde yasal yapılaşmalar oldu. Ama her bölgede olduğu gibi Polonezköy’de de bizim istemediğimiz bazı yasal olmayan yapılar oluştu. Köylülerden görüşler alındı, daha sonra planlar işlendi. Onlarla toplantılar yaptık, müzakere ettik. 178 tane tapulu arsa var. Bunların 64 tanesinde yapılaşma yok. Diğerlerinde yapılaşma var. Köy içerisinde taban kullanım şu anda yüzde 12’dir. Yani fiilen kullanım yüzde 12’dir. Biz bunu yüzde 10’a indirdik. Yani biz burada imar verdik diye bir şey sözkonusu değil. Tam tersi var olan imarın bir kısmını da aşağı çekmiş bulunuyoruz. Bu plan bir aklama planı değildir. Mevcut yapılar legal hale geliyor şeklinde bir anlam çıkarılmasın. 2 katın üzerinde ruhsat vermemiz mümkün değil. Mevcut yapılara dokunmuyoruz, yıkım yok. Vatandaşımız 3,5 katlı bir yapıyı ilerleyen yıllarda tadil etmek istedi, ancak 2 kat için ruhsat alabilir” şeklinde planın getirdiği düzenlemeyi aktardı.  

Köy Alanının 3/2’si Yapılaşmış Durumda 

Planda yer alan düşük yoğunluklu konut ve turizm alanı izninin imarı artıracağı eleştirilerine de yanıt veren Çelikbilek; “ Mülkiyet haklarını verirken, yapılaşma oranını en asgari düzeyde tuttuk.175 hektarlık köy yerleşik alanı içinde 17,5 oranda bir bu da genele bakınca binde 6,5 oranında bir yapılaşma demektir. 1000 m2’de 100 m2 yapılaşma izni demek. Köy yerleşim alanına gidin 3/2’si zaten yapılaşmış durumda. Bundan sonra yapılacak olan yapılara yapı tarzı, kent dokusuna uyum gibi kriterler getirilecek.” diyerek çalışmaları aktardı. 

Bazı yorumlarda planın 2/B ormanlarını tahrip edeceği yönünde ifadelerin yer aldığını söyleyen Başkan Yücel Çelikbilek: “2/B ormanı kavramı yanlış olup, bu alanlar zaten orman vasfı taşımamaktadır. Mevcut 2/B alanlarının bir kısmı mahkeme sürecindedir, özel mülkiyete konu olabilecek alanlardır” şeklinde konuştu. 

İlgili Herkesin Görüşü Alındı 

2009 yılında görev geldiklerinde plan çalışmalarını yeniden ele aldıklarını ve plan sürecini köy halkı da dahil ilgili kesimlerle birlikte yürüttüklerini söyleyen Başkan Çelikbilek: “Plan yapım sürecinde Doğa Koruma Kurulları ve Milli Parklardan temsilciler, belediyemizin planlama ekibi, köy heyetinden temsilciler yer almıştır. Plan tek taraflı değil farklı kesimlerin katıldığı toplantılar neticesinde şekillenmiştir. Ayrıca köy halkıyla iki sefer bir araya gelerek halkımızın da görüşlerini aldık ve bu görüşleri plana yansıttık.”dedi. 

Yaya ve yürüyüş yolları artacak 

Hazırladıkları imar planıyla, tarihi, doğal ve kültürel yapısıyla eşsiz güzelliklere sahip Polonezköy’e turizm değeri katacaklarını vurgulayan Başkan Yücel Çelikbilek yolların genişletilmesiyle ilgili şunları söyledi: “ Değişen bir dünya, değişen bir şehir ve köy tarzından bahsediyoruz. Plandaki yollar köyün ihtiyaçları ve imar planı mevzuatı doğrultusunda hazırlandı. Yollar yasalar çerçevesinde genişletilecek. Polonezköy ziyaretçilerin tabiat ve doğayla buluştuğu, yürüyüş yapmak için tercih ettiği bir bölge, planla yaya yürüyüş yolları da artacak. Turizm alanlarıyla daha fazla ziyaretçi alacak ve bölge sakinleri kazanacak.” 

Yapılan planlara ilişkin bir takım fonksiyonların verildiğini söyleyen Başkan Çelikbilek, “Bu planlar içerisinde kafeler, ticari alanlar geçiyor. Bu ticaret alanları bir başka yerde düşünüldüğü gibi 3 emsal, 4 emsal gibi hiçbir şekilde ticari alan değildir. Buradakiler gayet basit yapılardır. Büyük alanlar yok zaten burada. Biz buranın köy özelliğini korumaya çalışıyoruz zaten.Dolayısıyla vatandaşın kafasının karıştırıldığı gibi, ‘Polonezköy çok ciddi bir yapılaşmaya açılacak. Burada artık hayat gidecek’ diye bir kavram söz konusu değildir” diye konuştu. 

3 yıllık titiz bir çalışma yürütüldü 

 “Orman mesafeleri korundu” diyen Başkan Çelikbilek, şöyle devam etti: “Polonezköy’e hiçbir şekilde köy yerleşkesinin dışında plan fonksiyonu yüklemedik Tabiat ve kültür varlıkları içerisinde Tabiat Parkı değerlendirilince yüzde 10’unun dışına bir şey yapma şansı yok. Bütün buradaki yapıların tamamı buradaki bölge insanının rahat edebilmesi adına eski plandan, yeni bir plan konsepti içerisinde yaşanılabilir bir yer halinee getirdik.” 

3 yıldır titiz bir çalışma yürüttüklerini Yücel Çelikbilek, “Bu planlara itiraz edilse bile planların değişebileceğine ihtimal vermiyorum. Yine de vatandaşların itiraz etme gibi bir hakkı var. Yasal olarak itiraz edebilirler. Bizler planların kesinleştirdikten sonra açık bir şekilde medyaya bilgi verelim dedik ama planla ilgili eksik ve noksan bilgiler var. Bu yüzden basın toplantısı yapma gereksinimi duyduk” dedi. 

Muhtar ve Polonezköylülerle konuştuğumuz dışında hiçbir plan yapmadık 

Muhtarlarla konuştuğumuz dışında hiçbir plan yapmadık” diyen Başkan Yücel Çelikbilek, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizler Polonyalı kardeşlerimizin bu bölgeden gitmesini istemeyiz. Yakın zamanda sıkıntıları olmuştu. Mezarlık ve tesis alanları vardı. AB Bakanları ile birlikte Polonya’da istişare ettik ve bir sonraki gün de Polonezköy’e gittik. Orada mezarları büyükşehirde çıkartılan bir yasayla Polonyalılara bırakacağımızı söyledik. O köyün mezarlığı, o köyün insanlarına ait. Aynı zamanda kiliseler de dahil.” 

Cam Atölyesi Kuruluyor 

Plan sürecinin en başından beri kamuoyunun hassasiyetlerine özen gösterdiklerini belirten Başkan Yücel Çelikbilek, bölgenin turizm,  kültürel potansiyelini artırmak üzere Polonezköy’de bir de cam atölyesi kuracaklarını söyledi. 

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler: İmar, Plan, Polonezköy, Yapılaşma, Yücel Çelikbilek, Beykoz

reklam
1 Yorum
MODEST VİLKOŞEVSKİ27.09.2014 17:21:35

TEŞEKKÜRLER SAYIN BAŞKANIM.

Yorum yaz

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"