Yücel Çelikbilek Beykoz için özel yasa çıkarttı

  • 0
  • 18503
Yücel Çelikbilek Beykoz için özel yasa çıkarttı
Yücel Çelikbilek Beykoz için özel yasa çıkarttı
Yücel Çelikbilek Beykoz için özel yasa çıkarttı
Yücel Çelikbilek Beykoz için özel yasa çıkarttı

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek Mülkiyet konusunda devrim yapmaya devam ediyor.

Erken başvuru yaparak arazilerini Milli Emlak’ten yüksek bedellerle satın alan 1500 kişinin imdadına yine Başkan Çelikbilek yetişti. Çelikbilek’in çabası hükümete Beykoz için özel kanun çıkarttırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu "Torba Teklif" kanunu görüşerek geçirdi. Birçok hususta yeni düzenlemeleri içeren kanunda Beykoz’u çok yakından ilgilendiren 2-B ile ilgili yeni düzenlemeler de yer aldı.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in Çevre ve Şehircilik Bakanı Veysel Eroğlu’nu bizzat arayarak “Sayın Bakanım Milli Emlak bürokratlarının gönderdiği erken tebligatlarla 2-B parsellerini o tarihte açıklanan yüksek rayiçlerle satın alan 1500 kadar Beykozlu vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için bir çalışmaya ihtiyacımız var” demişti.Bakan Eroğlu’nun konuyu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a aktarmasının ardından Başbakan Erdoğan “Yücel Beyin taleplerini yerine getirelim” talimatıyla 26 Şubat Çarşamba akşamı görüşülerek kabul edilen Torba Teklif’e yeni bir madde eklendi. Bu madde ile Milli Emlak’ten yüksek fiyatlarla alınan 2-B parsellerinin de tüm hakları Beykoz Belediyesi’ne devredilecek.1500 aile neden yüksek rayiç ödedi?
İlk olarak İBB’ye ait parselleri Beykoz Belediyesi’ne kazandırarak üzerindeki kullanıcılarına uygun şartlara satan Başkan ÇelikbilekMilli Emlak tarafından açıklanan yüksek rayiç bedelleriyle kördüğüme dönen 2-B arazilerini de Proje Alanı kapsamına sokarak tıpkı İBB arazileri gibi Beykoz Belediyesi’ne devrini sağlamıştı. Beykoz’da devrim olarak nitelenen bu adımla Milli emlak tarafından açıklanan yüksek rayiç bedelleri yarı yarıya düşerken, yapılan indirimlerle fiyatlar son derece cazip bir hale getirilmişti.

Ancak bu süreç başlamadan önce Milli Emlak tarafından başta Görele Köyü olmak üzere belli bölgelere tebligatlar gönderilmiş ve 1500 civarında BeykozluBelediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in “bekleyin, bizden alırsanız zarar etmezsiniz, aksi halde çok zarar edeceksiniz” uyarılarına rağmen bu tebligatlarla sahibi oldukları 2-B parsellerini o günkü yüksek rayiç değerleriyle Milli Emlak’ten satın almıştı.2-B parsellerinin Proje alanına alınmasıyla birlikte yeniden belirlenen rayiç bedellerin yarı yarıya düşmesiyle erken başvuru yapan 1500 aile büyük maddi zarara uğramış oldu. O tarihte Belediyeye başvuran bu vatandaşlara Başkan Çelikbilek “maalesef bu konuda yapılabilecek fazla bir şey yok” demiş ancak bir taraftan da konuyla ilgili çalışma yürütmeye devam etmişti. Çelikbilek bu çalışmalarının sonunda 26 Şubat Çarşamba akşamı TBMM’dekabul edilen yeni Torba Kanun’a bu düzenlemeyi ekletmeyi başardı.  

Yapılan düzenleme Torba Kanun’da şu şekilde yer aldı;

“İlgili kanuna göre revize edilerek onaylanan proje alanlarında kalan taşınmazlardan idarece satılanlar, proje kapsamında değerlendirilmek üzere proje sahibi idareye devredilecek. Devirden önce söz konusu taşınmazları satın alan hak sahiplerinin ödedikleri bedel dâhil her türlü bilgi ve belgeler, proje sahibi idareye işlet tesis etmesi amacıyla devredilecek.”

Uygulama nasıl olacak?

Yapılan düzenleme ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü Beykoz’a ait 2-B parsellerinden satışı gerçekleşmiş olanları da Beykoz Belediyesi’ne devrederken bu devir işleminin ve ödemelere ilişkin mevzuatların ne şekilde gerçekleşeceği yapılacak çalışmalarla belirlenecek. Ancak Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek Dost Beykoz’a yaptığı özel açıklamada“Beykozlu vatandaşlarımıza özel yasa çıkarttık. Tapularını milli emlakten alan vatandaşlarımız da Belediyemizin açıkladığı düşük fiyatlardan faydalanacaklar” dedi.Yeni Torba Kanun’un 2-B ile ilgili maddeleri

2/B ARAZİLERİNİ ALMAK İSTEYENLERE EK SÜRE

Hazine'ye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2011 itibarıyla en az 3 yıldır tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi devam eden veya bu arazileri en az 3 yıldır kullanan ve kullanmaya devam ettikleri idarece belirlenenlere, bu arazileri satın almak için verilen ve 26 Nisan 2014 tarihinde dolacak başvuru ve ödeme süreleri 6'şar ay uzatılacak.

2/B arazilerini doğrudan satın almak için öngörülen 2 yıllık başvuru süresi de 1 yıl daha uzatılacak.

İlgili kanuna göre revize edilerek onaylanan proje alanlarında kalan taşınmazlardan idarece satılanlar, proje kapsamında değerlendirilmek üzere proje sahibi idareye devredilecek. Devirden önce söz konusu taşınmazları satın alan hak sahiplerinin ödedikleri bedel dahil her türlü bilgi ve belgeler, proje sahibi idareye işlet tesis etmesi amacıyla devredilecek.

Proje alanında kalan ve Maliye Bakanlığı'nca proje sahibi idareye devredilecektaşınmazların bedeli, bakanlıkça devrin uygun görüldüğü yıla ait emlak vergi değeri üzerinden tahsil edilecek.

Belediye Gelirleri Kanunu'nda yer alan ilan ve reklam vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden alınacak miktarlar, işgal harcı, tatil günleri için alınacak çalışmaruhsatı harcı, kayıt ve suret harçları, imarla ilgili harçlar ile iş yeri açma izni harcının tarifelerini, semtler arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları göz önünde tutarak, belediyemeclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığı'nın görüşü ve Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tespit edecek. Bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacak. Bu miktar ve tutarlar, ilgili tarifeler için belirlenen en çok tutarı aşamayacak.

Belediye meclislerince 2013 yılı için belirlenen bu vergi ve harç tarifeleri, BakanlarKurulu'nca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilecek.

Yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hariç olmak üzere, Türkiye genelinde faaliyetgösteren tüzel kişilerden; şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili temsilcilerin şahsi kusurları nedeniyle ihalelere katılmaktan yasaklananlara, tanınan bir aylık sürede ihalebedelinin 3 katı tutarında tazminatı peşin ödemeleri halinde ihaleden yasaklama kararıverilmeyecek. Bu kişiler dışında, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden; şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili temsilcilerin şahsi kusurları dolayısıyla henüz yasaklama kararı verilmeyen hakkında da 3 kat tazminatı peşin ödemeleri halinde yasaklama kararıverilmeyecek.

Kanun, 5673 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi kapsamında bulunan geçici köy korucularına ödenecek aylığa esas gösterge rakamının yükseltilmesine imkan tanıyor. Köy korucuları arasında maaş farkına neden olan ek gösterge rakamı artırılacak ve köykorucularının maaşları eşitlenecek.

Haber Merkezi

CHP'de ithal Meclis üyesi istifa getirdi
Önceki CHP'de ithal Meclis üyesi istifa getirdi
Beykoz’da Boğaza nazir iftar çadırı dolup taşıyor
Sonraki Beykoz’da Boğaza nazir iftar çadırı dolup taşıyor