Beykoz’daki kentsel dönüşüm adalet arıyor

  • 0
  • 8299
Beykoz’daki kentsel dönüşüm adalet arıyor
Beykoz’daki kentsel dönüşüm adalet arıyor
Beykoz’daki kentsel dönüşüm adalet arıyor

Beykoz Belediyesi’nin Tokatköy’de başlatmış olduğu kentsel dönüşüm projesine yönelik adli mercilerde davalar devam ediyor.

Vatandaşlar bir taraftan bireysel anlamda başvuru yaparak, yürütmeyi durdurma talebinde bulunurken, diğer yandan bölgenin riskli ve kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesine karşı açılan davada ret kararı verildi.

Beykoz İlçesi, Tokatköy Mahallesi, 71 Pafta, 487 Ada, 3 parselde kayıtlı 82792 metrekare yüz ölçümlü gayrimenkul üzerinde; Tokatköy Mahallesi adresinde bulunduğu bölge için alınan “riskli alan ve kentsel dönüşüm alanı” olarak belirlenmesi kararının iptali istenmişti.

Beykoz Belediyesine açılan bu davanın, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na açılması gerektiğine atıfta bulunulurken, söz konusu alanının 21 Ekim 2019 tarih ve 246456 sayılı karar ile Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlendiğine vurgu yapıldı.

Öte yandan Beykoz Belediyesi’nin mal sahibi olduğuna, fakat ilgili kararı Beykoz Belediyesi’nin almadığına değinilirken, davayı açan kişinin de söz konusu alanda hak sahibi olmadığı, buna ilişkin mahkemeye her hangi bir belge sunmadığına dikkati çekildi.

Verilen kararın hüküm kısmında ise şu ifadelere yer verildi:

Dava dilekçesinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15.maddesinin 1. Fıkrası (d) bendi gereğince bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (30) gün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla 3. maddeye uygun şekilde düzenlenecek dilekçeyle ve Mahkememizin Dilekçe Ret kararına ilgi tutularak Mahkememizde yeniden dava açılmak üzere dilekçenin Reddine,

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15. maddesinin 5. fıkrası uyarınca yenilenen dilekçelerde aynı yanlışlık yapıldığı takdirde davanın reddedileceği hususunun davacıya bildirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Öte yandan Beykoz Belediyesi projeye katılan ve evini boşaltarak kira yardımı almaya başlayan vatandaşların konutlarında yıkım işlemlerini sürdürüyor.

Haber Merkezi

Kara kartal Beykoz'a spor kampüsü kuracak
Önceki Kara kartal Beykoz'a spor kampüsü kuracak
İstanbul Valisinin Beykoz mesaisi
Sonraki İstanbul Valisinin Beykoz mesaisi