Beykoz’da herkes rahat bir nefes aldı…

  • 0
  • 16593
Beykoz’da herkes rahat bir nefes aldı…
Beykoz’da herkes rahat bir nefes aldı…
Beykoz’da herkes rahat bir nefes aldı…
Beykoz’da herkes rahat bir nefes aldı…
Beykoz’da herkes rahat bir nefes aldı…

CHP’li Aydın Düzgün’ün, Beykoz Belediye Meclisi’nde gündeme getirdiği mahkeme kararına yapılan itiraz sonuçlandı.

Yapılan itiraz üzerine, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin konuya ilişkin kararını kaldırdı…  

Beykoz 1. Etap 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planları’nın yürütülmesine ilişkin açılan davada mahkeme kararını verdi. İstanbul Bölge İdare mahkemesi davayı reddederek planların uygulanmasında bir engel olmadığına hükmetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 06.12.2016 tarih ve 25942 sayılı yazısı ile Başkanlığımıza bilgilendirilmesi yapılan ve Beykoz İlçesi Gümüşsuyu Mahallesi, Mandıra Yolu Mevkii, 50 Pafta, 320 ada 21 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarının söz konusu taşınmazı da kapsayan alanda yapılan 30/12/2014 tarih ve 13539 sayılı Bakanlık Oluruyla kabul edilen Beykoz 1. Etap 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planlarının yürütülmesinin durdurulması ve plan iptali talep edilmişti.

İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 2015/1882 esas kayıtlı davada 08/11/2016 tarihli ara kararı ile de uyuşmazlık taşınmaz yönünden dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştı ve açıklanan nedenlerle yürütmenin durdurulması kararı verilmişti. Bu karar her ne kadar “taşınmaz yönünden” olsa da imar faaliyetleri açısından Beykoz halkında rahatsızlıklara sebep oldu.

Kararın ardından bu defa Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 14.02.2017 tarih ve 3315 sayılı yazısı ile “Bakanlığın İstanbul 5. İdare Mahkemesinin zikredilen kararına karşı itirazda bulunarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinin 13.01.2017 tarihli ve YD itiraz no:2017/24 sayılı kararında belirtilen gerekçelerle “yürütmenin durdurulması isteminin REDDİNE” karar verildi.

Tüm dava ve itirazların ardından 30.12.2014 tarih ve 13539 sayılı bakanlık onayıyla yürürlüğe giren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının uygulanmasında ve yürütülmesinde herhangi bir hukuki engel kalmadı.

Çelikbilek: “Hazırladığımız Planın Arkasındayız”

Beykoz’da kentsel yenilemenin ilk şartı olan İmar planı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek: “Beykozlulara sağlıklı ve sıhhi binalar sunacak, mülkiyet haklarını koruyan, sahada kanaat önderleriyle, sivil toplum temsilcileriyle istişare halinde halkın kabulü ve bürokraside ortak aklı gözeterek yerli bir plan oluşturduk. Hazırladığımız planın arkasındayız ve ilgili gelişmelerin takipçisiyiz. Bunlar ilçemizde plan hazırlama ve uygulama aşamalarında karşılaşacağımız durumlardır. Halkımız bu tip gelişmeler karşısında müsterih olsun ve sağduyusunu korusun. İmar planlarıyla ilgili arazide yayılan asılsız iddiaları değil, belediyemizden yapılacak resmi açıklamaları referans alsınlar. Geri görünüm ve Etkilenme Bölgesi Boğaziçi Planları I. Etap 1/5000’lik planlar Beykoz Meclisince onaylandı ve İBB’de onay sürecinde, ilgili kurulların onayının ardından arazide uygulama aşamasına geçilecek. Beykoz’un ihtiyacı olan kentsel yenilemeye belediye olarak öncülük etmek ve model olmak istiyoruz. Halkımızın hak ettiği yaşam standardına kavuşması, sağlıklı binalarda, düzenli sosyal donatı alanlarına sahip mutlu bir ilçede yaşaması en büyük arzumuz.” dedi. 

Haber Merkezi 

CHP Kadınları Beykoz'da ne yapıyor?
Önceki CHP Kadınları Beykoz'da ne yapıyor?
İmamoğlu’nun Beykoz ziyareti iptal oldu
Sonraki İmamoğlu’nun Beykoz ziyareti iptal oldu
Yorumlar (0 Yorum)

Bu içeriğe yorum yapılmadı, yorum yapmak ister misin?

Yorum Yaz