Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN

Yazar
 • 33Makale
 • 187.580

Yazar Hakkında

İsmail Kocaçalışkan, Akademik, Bilim, Doğa Bilimleri kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Bitkiler Bize Neler Söyler?, Biyoistatistik, Doku ve Hücre Kültürü Teknikleri olarak sayılabilir.

İsmail Kocaçalışkan kitapları; LP Akademi Yayınları, Nobel Akademik Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

İsmail Kocaçalışkan tarafından yazılan son kitap "Biyoistatistik", Nobel Akademik Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

E-posta: [email protected]

Eğitim Bilgileri

Doktora, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik,

Türkiye 2010 - Devam Ediyor

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Bitki Biyolojisi, Bitki Fizyolojisi, Temel Bilimler

Yönetilen Tezler

Bursa Uludağ'ın Arabis drabiformis Boiss., Aubrieta olympica ve Erodium sibthorpianum Boiss. subsp.sibthorpianum endemik bitki türlerinin doku kültürü yöntemleriyle çoğaltılması,

Ceviz yaprak özütleri ve juglon’un bazı mikroorganizmalar üzerine etkileri,

Juglon’un kavun ve hıyarda bazı fizyolojik, biyokimyasal ve anatomik parametreler üzerine etkisi,

Dormansi kırıcı yöntemlerin yabancı ot tohumları üzerine etkileri,

Çam fidelerinin büyümesi üzerinde bazı süs bitkilerinin allelopatik etkileri,

Çeşitli şiddetteki gök gürültüsü seslerinin tohum çimlenmesi üzerine etkileri,

Juglon’un hıyar fidelerinde protein ve enzim parametreleri üzerine etkisi,

Ceviz yapraklarından mevsimsel olarak elde edilen özütlerin tohum çimlenmesine etkileri,

Juglon’un kavun fidelerinde protein ve enzim parametreleri üzerine etkisi,

Kozalaklı bitkilerde amonyum ve nitrat beslenmesinin kozalaklı bitkilerde büyüme üzerine etkilerinin karşılaştırılması,

Kütahya kaplıca sularının tohum çimlenmesi üzerine etkileri,

Saponin’in buğday tohumlarının çimlenmesi üzerine olan etkilerinin polifenol oksidaz ve amilaz aktiviteleriyle ilişkisi,

Çeşitli çözücülerde hazırlanmış ceviz yaprak özütlerinin tohum çimlenmesi ve fide büyümesi üzerine etkileri,

Bazı allelokimyasal maddelerin Kütahya yöresinde yaygın yabancı otlar üzerine herbisit etkileri,

YTÜ Davutpaşa Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi avlusundaki çamların kurumasında çimlerin allelopatik rolünün araştırılması,

Ceviz yapraklarında Juglon ve toplam fenolik madde miktarlarındaki mevsimsel değişimin belirlenmesi,

Düşük sıcaklık stresinin kışlık buğday ve karalahana yapraklarında çözünebilir ve apoplastik proteinler ile prolin ve klorofil üzerine etkileri,

Fenolik allelokimyasalların mikroorganizmalar üzerine etkileri,

Ceviz yaprak özütlerinin bazı tohumların çimlenmesi üzerine allelopatik etkileri,

Yonca özütlerinin çimlenme üzerine allelopatik etkileri,

Bitkilerin tuz stresine toleransında prolin'in fizyolojik rolü ve öneminin doku kültürü şartlarında araştırılması,

Büyümeyi düzenleyici maddelerin bazı bitkilerde soğuğa dayanıklılık üzerine etkileri,

Bazı tohumların çimlenmesi sırasında polifenol oksidaz enzim aktivitesindeki değişmeler,

Makaleler

Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN
 • 10/09/2020
 • 187.580 Hit
Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN
 • 16/07/2020
 • 187.580 Hit
Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN
 • 25/06/2020
 • 187.580 Hit
Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN
 • 08/06/2020
 • 187.580 Hit
Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN
 • 25/05/2020
 • 187.580 Hit