Makaleler

Yüce dağın doruğu - 2

2014.07.21 00:00
| | |
8017

Sevgili okurlarımız, gazetemizin haziran ayında yayınlanan (Yüce Dağın Doruğu) başlıklı yazıdaki (Siyaset Üstü Değerlerimiz) kavramının pekişmesine katkıda bulunmak...

Aynı zamanda siyaset üstü değerlerimiz doğrultusunda emeği geçenlere şükranlarımı ifade etmek amacı ile bir kere daha gündeme getirilmesinde yarar gördüm. 

Yüce Dağın etekleri 

Yüce dağın eteklerindeyiz. Emperyalizm denen sömürgenler halkımız üzerinde uyguladıkları ayrıştırıcı (Böl Yönet Tuzağı)’nı devam ettiriyor. Alevi ve Sünni çatışmasını körükleme fırsatı kollanıyor. (Sağ ve Sol) olarak gençleri birbirlerine karşı kışkırtmanın sinsi gayretleri bitmek bilmiyor. (Türk Kürt Kardeşliği)’nin temeline dinamit sokulma uğraşları var hızı ile devam ediyor. Halkın en saf ve temiz (Siyasi Parti Tercih Özgürlüğü) karşılıklı düşmanlık imiş gibi gösterilmek isteniyor. Dış etkenlerin yanı başında bir de kendi içimizden söküp atamadığımız varlığımızı kemiren kişisel ihtiraslarımız da boy gösteriyor. Ülkemizin sancılı günler yaşamakta olduğu şimdiki şartlarda, hem vatanın ve milletin bütünlüğü ve hem de yerel seçimler olarak çift yönlü düşünmeyi gerektiren bir dönemdeyiz.  Sadece İl Genel Meclis Üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan aday adaylıklarında hayalini kurdukları makam ve koltuklarından başka bir şey düşünmeyenler, bu uğurda en yakın arkadaşını dahi harcayacak kadar gözünü maddi hırs ve ihtiras bürümüş olanlar, adam kayırmalar, rüşvet, yolsuzluk, iftira gibi toz duman bulutu halindeki bir ortamda yaşamaktayız.

Dağın eteklerinden yamaçlarına doğru tırmandıkça genzimizi tıkayan kötü kokular azalmakta ve oksijen dolu tertemiz hava yüzümüzü okşamakta, Dağın yamaçlarından yukarıya doğru biraz daha tırmanmaya devam ettikçe, geniş bir yelpaze halindeki Milli Musiki değerlerimizin gönül okşayıcı sesleri bizleri karşılamaktadır. 

Yüce dağın doruğuna varıldığında 

Yüce dağın doruğuna varıldığında oksijen dolu tertemiz bir havada, toplumu yek vücut kucaklayan geniş bir yelpaze halindeki Türk Sanat Musikisi, Türk Halk Müziği, Tasavvuf Musikisi, Mehteran Musikisi ve Marşlarımız’ın gönülleri okşayan tılsımlı nağmeleri, bütünleşmenin ve kardeşliğin müjdesini vermektedir. 

Yüce dağın doruk noktası; Tamamen saf ve temiz duygularla, vatanın ve milletin bütünlüğü, Ay Yıldız’lı bayrağımız, Bağımsızlığımız, Ulusal Kimlik ve Kültürümüz kapsamındaki siyaset üstü değerlerimizin belirginleştiği ve bir bayrak gibi dalgalandığı yerdir. 

Yüce Dağın doruk noktası; Alevi’lerin, Sünni’lerin, Sağcı’ların, Solcu’ların, Türk’ün, Kürt’ün, AKP’nin ve AKP dışındakilerin hiçbir ayırım gözetilmeksizin insanca ve kardeşçe (Siyaset Üstü Değerlerimizin) etrafında bütünleştikleri kutsal bir mertebe olarak yükselmektedir. 

Sonuç olarak 

Dağın doruğundaki yüce değerlerin farkında olmayarak gözü siyasi parti hırsı bürümüş, hala dahi dağın eteklerinden yukarıya çıkamayarak kısır tartışmalar içinde çalkalanmaya devam edenler dikkatleri çekmekte. Bu nedenle (Yüce Dağın Doruğu) başlıklı yazının bir kere daha tekrar edilmesinde yarar gördüm. 

Siyaset üstü değerlerimizin dalgalandığı (Yüce Dağın Doruğu) başlıklı yazıyı tekrar etmemin ikinci sebebi de, Beykoz ilçemizde 2013 yılının mayıs ayı içinde gönülleri okşayan nağmeleri ile ortak mutluluklar halinde ayırımsız herksi kucaklayan bütünleştiren musiki etkinliklerinin ilham kaynağı olmasıdır. Bu kapsamda yazıma son verirken; 

13 Mayıs 2013 Pazartesi günü Necmettin Erbakan Kültür Merkezi salonunda Bizlere Kur’an ziyafeti verilmesinde emeği geçen Sayın Melih Perçin ve Sayın Mehmet Ali Anafarta’ya,

16 Mayıs 2013 Perşembe günü Ahmet Mithat Kültür Merkezi Salonu’nda Ritmik Adımlar başlığı altında halk kültürümüzün en etkin ve aktif bölümlerinden halk oyunlarımızın sergilenmesinde Sayın Bayram Yıldız hoca başta olmak üzere emeği geçen tüm hocalarımıza

23 Mayıs 2013 Perşembe günü Ahmet Mithat Kültür Merkezi salonunda Türk Sanat Musikisi ve Türk Halk Müziği’nin nağmeleri ile mutluluklar halinde toplumu kucaklayan proğramın yapımında emeği geçen Sayın Nevin Çalışkan’a ve o güzelim ortamı hazırlayan Sayın Beykoz Belediye Başkanlığı’na

25 Mayıs 2013 Cumartesi günü Ahmet Mithat Kültür Merkezi salonunda Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen programın sürükleyicisi Sayın Burhan Yıldırım’a, SayınAynur Demirbaş’a ve tüm emeği geçenlere

30 Mayıs 2013 Perşembe günü Ahmet Mithat Kültür Merkezi salonunda Türk Sanat Musikisi’nin

 

Muhteşem bestelerinden oluşan repertuarı incelik ve titizlikle uygulayarak izleyicilere sunan Sayın Ömer Dilek ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.  

Anahtar Kelimeler: Ferda Kazancıbaşı, Dost Beykoz, Siyaset, Değer, Emperyalizm, Türk, Kürt, Kardeşlik, Siyasi Part, Böl, Yönet, Tuzak

reklam
Diğer Yazıları

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"