Neşat YAYLA
  • 14/06/2023 Son günceleme: 14/06/2023 09:28
  • 4.265

“Yöneticilik; anlık karar alma, planlama, organize etme, liderlik etme, motivasyonu yükseltme, değişimi anlama ve yönetme işidir.”

Bir kuruluşta bir yöneticinin en önemli 10 rolü

1. Yöneticinin Figüran Rolü

Yöneticiler bir kurumun başkanı olarak resmi ziyaretçilerin karşılanması, yasal belgelerin imzalanması vb. gibi törensel ve sembolik nitelikteki görevleri yerine getirirler.

2. Yöneticinin Liderlik Rolü

Tüm yöneticilerin bir liderlik rolü vardır. Yönetici, organizasyondan / departmandan sorumlu olarak, başkalarının çalışmalarını koordine eder ve astlarına liderlik eder.

Bu rol, çalışanları işe almayı, eğitmeyi, motive etmeyi ve disipline etmeyi kapsar.

3. Yöneticinin İrtibat Rolü

Yönetici, örgütün veya birimin lideri olarak motivasyon, iletişim, takım ruhunu teşvik etme ve benzeri işlevleri yerine getirmek zorundadır. Ayrıca, irtibat faaliyetini içeren tüm astlarının faaliyetlerini koordine etmesi gerekir.

Bu rol ayrıca yöneticinin, iyilik ve bilgi sağlamak için kuruluş dışındaki diğer yöneticilerle etkileşim kurmasını gerektirir. Bu rolde yönetici, formalite ile ilgili tüm konularda organizasyonunu temsil eder.

4. Yöneticinin İzleme Rolü

İletişim ağı sonucunda yönetici çevresini, astlarını, akranlarını ve üstlerini tarayarak bilgiyi elde eder.

Yönetici, organizasyonu ve çevresini anlamak için iç ve dış olaylarla ilgili bilgi arar ve alır.

Tipik olarak bu, dergi okuyarak ve halkın zevklerindeki değişiklikleri, rakiplerin neler planladığını ve benzerlerini öğrenmek için başkalarıyla konuşarak yapılır.Yöneticiler, bilgileri çoğunlukla çeşitli yöntemleri ve bazı kanalları kullanarak elde edebilirler.

5. Yöneticinin Dağıtıcı Rolü

Yönetici bilgiyi yayar, farklı kaynaklardan ve çeşitli yollarla toplar. Ayrıcalıklı bilgilerin bir kısmını doğrudan astlarına, akranlarına ve üstlerine, başka türlü erişemeyecekleri şekilde iletir. Bu bilgileri çevresinden ve örgütteki eşitlerinden toplar.

Yönetici, birbirleriyle iletişimleri olmadığında astlarına bilgi yaymada önemli bir rol oynayacaktır.

6. Yöneticinin Sözcü Rolü

Yöneticiler ayrıca, kuruluşu dışarıdakilere karşı temsil ettiklerinde de bir sözcü rolü üstlenirler. Yöneticinin kuruluş adına konuşması ve kuruluşun planı, politikaları ve eylemleri hakkında bilgi iletmesi gerekir.

Yönetici, birimindeki her gelişmeden amirini haberdar etmelidir, o da karşılığında içeridekileri ve dışarıdakileri bilgilendirir.

7. Yöneticinin Girişimci Rolü

Bir girişimci olarak yönetici bir yaratıcı ve yenilikçidir. Kuruluşlarının performansını artıracak yeni çalışmalar başlatır ve denetler.

Bölümünü geliştirmeye, değişen çevresel faktörlere uyum sağlamaya çalışır. Yönetici yeni fikirlere sahip olmak ister, yeni projeler başlatır ve gelişim projelerini başlatır.

8. Bozulma Giderici Yöneticinin Rolü

Bir bozulma işleyicisi olarak yöneticiler, daha önce öngörülemeyen sorunlara cevap vermek için düzeltici önlemler alırlar. Rahatsızlık giderici rolü, yöneticiyi baskılara istem dışı tepki veren biri olarak sunar. Durumun baskıları şiddetlidir ve yöneticinin dikkatini fazlasıyla gerektirir ve bu nedenle yönetici durumu görmezden gelemez.

9. Yöneticinin Kaynak Dağıtıcı Rolü

Bir yöneticinin astlarına ayırdığı en önemli kaynak zamanıdır. Bir kaynak tahsis edici olarak yöneticiler, insani, fiziksel ve parasal kaynakları tahsis etmekten sorumludur. Buna göre, bir operasyonun tamamlanması veya belirli bir projedeki harcamaların onaylanması vb. için bir zaman çizelgesinin oluşturulması, yöneticilerin bir kaynak dağıtıcı rolünde yerine getirdikleri işlevlerdir.

Yönetici açık kapı politikasına sahip olmalı ve astların fikirlerini ifade etmelerine ve deneyimlerini paylaşmalarına izin vermelidir. Bu süreç hem yöneticiye hem de astlarına etkili kararlar vermede yardımcı olur. Ayrıca yönetici, yetki ve yetkilerini devrederek astlarına yetki vermelidir.

10. Yöneticinin Arabulucu Rolü

Bu rolle yönetici, kendi birimi için avantajlar elde etmek amacıyla, dışarıdakiler ve içeridekilerle pazarlık ve müzakerelerde organizasyonu temsil eder. Bağlılığı ve sadakati artırmak için astlarla, iş arkadaşlarıyla işbirliği, koordinasyon ve bütünleşme için ilgili makamlarla görüşmeler yapar.

Bu müzakereler, yöneticinin işinin ayrılmaz bir parçasıdır, çünkü yalnızca o, örgütsel kaynakları tahsis etme yetkisine sahiptir ve bilginin sinir merkezine sahiptir.

Çözüm

Bir yöneticinin farklı rolleri kolaylık sağlamak için ayrı ayrı ele alınsa da aslında birbirinden ayrılamaz. Yönetici bu rolleri birbiriyle bütünleşerek eş zamanlı olarak gerçekleştirmek zorundadır.

Bu nedenle, yöneticinin ana rolü, yönetici rolünü oynarken veya görevlerini yerine getirirken tüm rolleri bütünleştirmektir. Aslında, yönetici diğer rolleri izole eden herhangi bir rol oynayamaz. Bir stratejist olarak yönetici, karar verme ve görevlerini yerine getirmedeki tüm rolleri entegre etmelidir. İçine sindirmelidir.

Kaynak: https://accountlearning.com/top-10-roles-of-a-manager-in-an-organization/

Yazarın Yazıları