Kültür

Yazarımız Büşra Hoca, felsefeyi anlattı

Yazarımız Büşra Hoca, felsefeyi anlattı
2014.11.01 00:00
| | |
10453

Video galeri

Türkiye'nin ilk kültür televizyonu olan KRT'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan Dost Beykoz Yazarlarından Büşra Şen, uzmanı olduğu felsefe konusunda bilgi verdi.

Bir saati aşkın süren yayında, İslâm Felsefesi'nden Batı Felsefesi'ne kadar pek çok farklı bakış ele alındı ve temsilcilerinin felsefe tarihine etkileri masaya yatırıldı. Felsefe Öğretmeni Büşra Şen, "İslâmiyet'te felsefeyle ilgilenenleri iki başlık altında toplamak mümkün: Gazali ve 'feylesof' denilen salt mantık üzerinden hareket edenler. Ben şahsen imanım gereği Gazali'nin yolundan gitmekten dolayı bir rahatsızlık duymuyorum. Gazali'nin 'aklı çok fazla ön planda tutarsanız şirke gidersiniz' uyarısını da yerinde buluyorum" diye konuştu.

Her ikisi de Dost Beykoz yazarı olan Çağlar Cilara ve Büşra Şen, felsefe konusunda bilinen ve tartışılagelenleri KRT'deki 'Haber Özel' programında ele aldı. Başlangıçta filozofun anlamı, çalışma alanları ve tarihsel süreçteki yeri irdelenirken, programın ilerleyen dakikalarında günümüz aklıyla felsefenin ulaştığı nokta sorgulandı. Filozof ve bilge sözcüklerinin farklı değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Büşra Şen, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Büşra Şen: “Filozofun arayışı hiç bitmez!”

"Filozof, Yunanca 'arıyorum' anlamına gelen 'phileo' ve 'bilge' anlamına gelen 'sophia' sözcüklerinden türemiştir. Burada iki sözcüğün birleşiminde ise ortaya 'bilgi peşinde koşan insan' sonucuna ulaşılır. Filozof aslında 'bulan' değildir; arayandır. Bir noktada 'buldum' dediği şeyi de sorgulamaktadır. Burada bir 'yol' olarak düşündüğümüzde, filozof dediğimiz kişi bu yolda sürekli yürüyen ve bulguladıklarıyla yetinmeyip, bilmediği diğer konularda peşi sıra arayışa koyulan kişidir. Dolayısıyla filozofu, sürekli bir arayış ve sorgulayış halindeki kişi olarak tanımlamak da mümkün… Bu sorgulama ise hiç bitmeyecek gibidir.

Öte yandan ilk İslam filozofu Kindî'nin güzel bir sözü vardır: 'Felsefede iki taraftan birini tutarsınız: Ya felsefe yapmak tarafını ya da felsefe yapmamak tarafını tutarsınız. Eğer felsefe yapmak tarafını tutarsanız, zaten (feylesoflar gibi) felsefe yaparsınız. Felsefe yapmamak tarafını tutarsanız da (eleştirerek, inkâr ederek) yine bir felsefe yapmış olursunuz. Dolayısıyla her durumda aslında siz felsefe yaparsınız' demiştir."

Felsefe Öğretmeni Büşra Şen, İmam Gazali ve İbn Rüşd'den çeşitli düşünceleri öne sürerek, özellikle İslâm Felsefesi'nde 'Yaratan inancının' nasıl felsefeyle sağlıklı bir şekilde harmanlanabileceğinden örnekler verdi. Gazali'nin Allah inancına yönelik sözlerini de dile getiren Büşra Şen, şunları söyledi:

Büşra Şen: “Gazali, salt akılla hareket edenleri ‘şirk’ konusunda uyarmıştır”

“Gazali, 'Kalpten gelen bir hakikat ışığı vardır ve biz bu ışığı takip ederek ancak Allah'a teslim olabiliriz' der. Ancak İbn Rüşd tarafında olanlar için daha çok akıl ön planda yer aldı. 'Aklı varsa zaten bize her şeyi gösterir, vahiyleri gösterir' düşüncesinden yola çıkıldı. Burada akıl tarafında yer alanlar, çok ileriyi düşünerek Allah'ın bir vücut sahibi olup olmadığını sorguladı. Gazali ise bu konuda 20'ye yakın uyarılarda ve eleştirilerde bulundu. Burada Gazali'nin felsefe açısından dayanak noktası, Allah'a dair pek çok konuda insan aklının ve düşüncesinin yetersiz, aciz kalacağı gerçeğiydi"

Çağlar Cilara'nın hazırlayıp sunduğu 'Haber Özel' programının konuğu olan Büşra Şen, Yunan Felsefesi'nin dünyaya İslâmiyet tarafından tanıtıldığını, örneğin İbn-i Sina'nın Aristoteles ve düşüncelerini yayan önemli bir kişi olduğunu anlattı. Programda ise Yapımcı ve Sunucu Çağlar Cilara, günümüz felsefesinin geldiği noktayı, geçmiş bilgilerin ışığında sorgulamaya çalıştı.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler: Buşra, Şen, Dost Beykoz Yazar, Çağlar Cilara, Kültür TV, Haber Özel

reklam
0 Yorum

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı

Yorum yaz

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"