Neşat YAYLA
  • 19/09/2022 Son günceleme: 19/09/2022 20:49
  • 3.523

Özellikle yöneticilerimizi yakından ilgilendiren aidiyet duygusunu kurumda nasıl sağlarım konusunu izah etmeye çalışalım.

Bir kurumda en iyi yöneticiler, yalnızca bir ekibe liderlik etmeyi değil, aynı zamanda yaptıkları her faaliyete anlam vermeyi de başaranlardır. Çalışanlar genellikle bir kurum tarafından bir faaliyeti yürütmek için işe alınan kişilerdir. Bu faaliyetler otomatik olarak yapılabilir, yani: kuruma gelin, işlerinizi yapın ve eve gidin. Bu rutin biçimi genellikle ekipleri için stresli bir çalışma ortamını ve bir dereceye kadar sürekli üretkenliği teşvik eder. Nitekim yönetici, çalışanların faaliyetlerine anlam vermeyi başardığında, bu onların işe bağlılıklarını ve motivasyonlarını artırmaktadır. İşlerinde yenilik yaparlar, bu da hedeflere daha hızlı ulaşılmasına katkıda bulunur. Bu nedenle, işe anlam verme süreci şunları içerir. Bir yönetici olarak: Amaçları tanımlayın, Vizyonunuzu açıkça paylaşın ve belirtin, İyi bir iletişim sistemi kurun, Ekipleri kurumun faaliyetlerine dâhil edin, Çalışanları özerk kılın, Çalışanlarını takdir ederek motive edin, Beceri geliştirme ve mesleki gelişim için fırsatlar sağlayın. Bu makalede, daha fazla üretkenlik için çalışan bağlılığını güçlendirmek için işi nasıl anlamlandıracağınızı anlatmaya çalışalım. Kurumlar için anlamlandırmanın önemi nedir? Kurumlar için işe anlam vermenin organizasyonun sonuçlarına veya sundukları ürün veya hizmetlere bağlı olmadığını anlamaları önemlidir. Anlam, esas olarak, kurum içindeki yaşamın çalışanların insan olarak büyümesine nasıl yardımcı olduğuyla ilgilidir. Anlam, kurumlar için önemlidir, çünkü daha bağlı çalışanlara sahip olmayı ve iş organizasyonunu optimize etmeyi sağlar."Benim okulum" sloganının altının doldurulması gerekir. Kurumun misyonu Tüm kurumların bir misyonu vardır ama en önemlisi kendilerine vermiş oldukları misyonu etkin bir şekilde takip edip etmedikleridir. Bu nedenle yönetici, bu faaliyetlerin yürütülmesinde kurumun normal olarak kendi misyonunu takip edip etmediğini değerlendirmelidir. Durum böyle değilse, kurumun misyonunun yeniden tanımlanması veya kuruluşun faaliyetlerinin yürütülme biçiminin gözden geçirilmesi gerekecektir. Kurumunuzun misyon türü ne olursa olsun, bunu net bir şekilde tanımlamanız ve çeşitli faaliyetlerinizde dikkate almanız önemlidir. Güven İnsanlar arasındaki bağları güçlendirmek ve ekip ruhunu geliştirmek için güven gereklidir. İş hayatında başarılı bir projenin temel unsurudur ve insan ilişkilerinin kalitesini garanti eder. Yönetici olarak çalışanlarınıza güvenmiyorsanız, kurum içi iletişim neredeyse yok olacaktır. Samimi ve açık iletişim olmadan, çalışanların kurumda yaptıkları işi anlamlandırmaları zor olacaktır. Güven ilişkisi, iş ilişkisinden ve bir projede çalışanları güçlendirme gerçeğinden geçer. Bu, onlara büyük sorumluluklar üstlenme ve mesleki başarılarında onlara eşlik etme imkânı verme meselesidir. Aynı zamanda çalışan bağlılığını güçlendirir ve iş yerinde performansı artırmaya yardımcı olur. Onlara verdiğiniz görevi yerine getirmek için daha çok çalışacaklar. Çalışanlarınıza iyi bakın. Çalışanların iş yerlerindeki refahını önemsemek ve ilgilenmek önemlidir. Ancak bunun ekip yönetimini optimize etmede çok daha etkili olduğunu göstermek gerekir. Çalışanların refahının güçlendirilmesi, özellikle her gün yaptıkları işe anlam kazandırılmasını mümkün kılar. Gerçekten de, işyerinde refah, çalışanların gelişimini sağlamak için önemlidir. İşyerinde duygusal olarak güvende olduklarını hissetmelerini sağlar. Görevleri iş hedeflerine ulaşmakla ilişkilendirin. Her kurumun gelişimini sağlamak için bir vizyon, misyon ve gerçekleştirmesi gereken hedefleri vardır. Bu hedeflere, yapılacak işler çalışanlara mantıklı geldiğinde hızlı bir şekilde ulaşılacaktır. Çalışanlar, yaptıkları her eylemin organizasyonun hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunduğunu hissetmek isterler. Bu nedenle yöneticinin rolü, çalışanları, başarılarının kurumun ilerlemesi üzerindeki etkisi hakkında bilgilendirmektir. Çalışanların mesleki gelişimini teşvik etmek Çalışanlar için mesleki ve kişisel gelişim fırsatları, çalışanların iş yerlerinde anlam bulmalarına da yardımcı olur. Yöneticinin, çalışanların becerilerini güçlendirmek veya diğer becerilerini geliştirmelerine imkân sağlamak için eğitim, seminer veya konferanslar verilmesi önemlidir. Bu da kurumun çalışanlarının gelişimiyle ilgilendiğini gösteriyor. Adanmış ve motive çalışanlar, kurumun hedeflerine ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Mantıklı olmak için ne hatırlanmalıdır? Çalışanlar, sırf onlara iş verdiniz diye bir kurumda daha fazla motive olmazlar veya daha fazla meşgul olmazlar. Çalışanların bağlılığı, esasen onlara sunduğunuz çalışma ortamıyla orantılıdır. İşiniz bir başarı duygusu, sosyal bağlantı, ama her şeyden önce amaç geliştirmeli. Önemli olan, çalışanlarınızın hayatlarını, işinizi hayallerindeki iş olarak görmeleri için zenginleştirmektir. İşe anlam vererek, işte strese, çalışan memnuniyetsizliğine, halsizliğe ve hatta depresyona yol açabilecek kötü bir çerçeve oluşturmaktan kaçınırsınız. İşyerinde yaşam kalitesinin yükseltilmesi, devamsızlığın azaltılmasını ve çalışanların işten ayrılmasını önlemeyi de mümkün kılar.

Yazarın Yazıları