Ömer MİHLAÇ
  • 04/05/2017 Son günceleme: 04/05/2017 19:46
  • 5.319

Bir önceki yazım da SGK’lı çalışanlar için malullük hakkında bilgiler vermiştim. Bu yazımda konuyu kamu görevlileri açısından değerlendireceğim.

Kamu görevlileri normal sgk’lı çalışanlardan ayrı bir kanuna tabirdirler. Bu nedenle;

Vazife malullüğü kavramı, vazife malullüğüne bağlı hak ve yükümlülükler sadece 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar (kamu görevlileri) için uygulanmaktadır.

Bu kapsamdaki sigortalıların malullükleri;

- Vazifelerini yaptıkları sırada,

- Vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden,

- Kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken,

- İdarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında,

- İşyerinde meydana gelen kazadan

doğmuş olursa, buna vazife malullüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malûlü denilmektedir.

Vazife Malullüğü için Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Bir sigortalının vazife malulü sayılabilmesi için;

- Aktif olarak çalışan sigortalılar bağlı bulundukları kurumlara,

- İşinden ayrılanlar ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

Hangi Hallerde Vazife Malullüğü Hükümleri Uygulanmaz?

Vazife malullüğü kamu görevlisi sigortalının;

a-) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanırken,

b-) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket ederken,

c-) Yasak fiilleri yaparken,

d-) İntihara teşebbüsten,

e-) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar verme çabasında içindeyken, meydana gelmesi halinde, bu durumdaki kamu görevlisi sigortalılar hakkında vazife malullüğü hükümleri uygulanmaz.

 

Önceki Sigortalı çalışanlar için malulluk
Sonraki SGK 2018’e ceza yağmuruyla başladı!