A. Raif ÖZTÜRK
  • 26/02/2024 Son günceleme: 26/02/2024 09:14
  • 3.116

Bu tehdit cümlesi bana ait değil, Kâinatın Yaratıcısı ve Rabbi olan Yüce Allah’a aittir.

Acaba Yüce Rabbimiz; niçin namaz kılanlara veya “namazlarını NASIL kılanlara”, bu kadar ağır bir tehditte bulunuyor?

Bunu anlamak için, sadece Mâûn süresi 4. ve 5. Ayetlere bakmamız bile yetiyor.

“Vay haline o namaz kılanların ki, Onlar kıldıkları namazdan GÂFİLDİRLER.”

Kur’ânda namaz ile ilgili 86 ayet var. Sadece 40 civarındaki ayetlerde, Namazı DOSDOĞRU kılın”, yani, “namazda gâfil olmayın” vb. gibi azami dikkatle kılınması emrediliyor.

Namazlarımızı, Tüm Kâinatının Yaratıcısının ve Rabbinin HUZÛRUNDA olduğumuzun bilinciyle; dünyevî bir menfaat beklemeden ve halka karşı gösteriş yapmadan, sadece Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak için titizlikle kılmak zorundayız.

Çünkü “Vay hâline” … (veya “Yazıklar olsun”) diye başladığı tehdit ayetinin devamında “.Ki onlar kıldıkları namazlarından gâfildirler” .buyruluyor…

Efendimize SAV gelen sahabe, “ben bu şekilde namaz kılamıyorum, ne buyurursunuz?” diye sorunca; “Namaza durmadan önce, SON NAMAZINMIŞ inancıyla tefekkür et” buyurmuş…

Evet, maalesef Müminlerin çoğu, şu fâni Dünya işlerinde; patronlarının, üstlerinin ve müşterilerinin gözüne girmek için, ciddi eğitimler alarak, o konudaki görevlerini özene bezene yaparlar. Fakat namaza gelince, maalesef Yüce Yaratıcısının, Kur’ânda ısrarla önem verdiğini bildirdiği namaza karşı, aynı özeni göstermezler. İşte gafletin şeddelisi bu...

Bu nedenledir ki, insanların düşecekleri Gafletleri, Ezeli ve ebedi İlmiyle önceden bilen Yüce Rabbimiz tarafından; bizleri gafletten kurtarmak için, kıldığımız namazların REDDEDİLİP yüzümüze atılmasını önlemek için, bu ağır ikaz yapılmaktadır. Bu da bizler için bir lütuftur.

SORU: Namaz nasıl kılınırsa “DOSDOĞRU namaz” olur?

CEVAP: Bir hurma çekirdeğinden, salkım salkım ballı hurmalarıyla, mükemmel bir hurma ağacına kadar, yüzlerce mertebe ve derecesi olduğu gibi, (okuma yazması olmayan, sıradan) bir kişinin namazı ile büyük bir VELÎ zatın namazı arasında da böyle yüzlerce mertebeler ve dereceler bulunur.

Mesela: Hz. Ali (ra.) ezan okunduğu zaman korkudan sararır ve titrerdi. Sebebi sorulunca, “…Çünkü şimdi, Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın Huzuruna çıkacağım” derdi. Namazlarda Huşûya dalarak kendinden geçerdi. Hatta ayağına bir ok saplandığı zaman, narkoz yerine ancak namazdayken o oku çıkarabilmişlerdi. İşte VELÎ zatın namazı da böyle!

Biz bu gün veli namazına kadar olan mertebe ve derecelerini değil, NAMAZIMIZIN reddedilmeden, sadece KABUL EDİLMESİ için şart olan, TA’DÎL-İ ERKÂNI ele alacağız.

TA’DÎL-İ ERKÂN: “Namazın Farz ve Vaciplerinde, ADÂLETLİ olmak” anlamına gelir. Yani “Rükünleri (Farz ve vacipleri) tam ve yerli yerinde icra etmek” demektir. Özellikle Rükûda ve rükûdan kalktıktan sonraki duruşta, secdede ve iki secde arasındaki oturuşta uygulanması zorunlu birkaç saniyelik (kan süzülünceye kadar) beklemelerdir.

Hanefî mezhebine göre, ta ‘dil-i erkân (bu beklemeler) VÂCİPTİR.

Diğer bazı mezheplere ve İmam Ebu Yusuf’a göre ise FARZDIR. 

Ta ‘dil-i Erkânın unutularak terkinde sehiv secdesiyle kurtarsa bile, çabuklaştırmak maksadıyla terkinde, SEHİV SECDESİ gerekmez. Çünkü yapılsa da kurtarmaz. ‘Büyük kusurlu bir namaz’ olur. (Fıkıh D. A.O.D. M.A. B.T. TDV.)

Oysa cami cemaatimize bile baktığımızda, neredeyse %70-80’inin TA’DÎL-İ ERKÂNI ihlâl ettiği görülüyor. Fıkıh âlimlerince, bu farz ve vacipler defalarca terk edildiği için, namazlarımızın GEÇERSİZ olacağı ‘ağır vebali’ nedeniyle, bugün bu konuyu mütalaa ettik.

Aslında; İhlâllerin, yanlışların ve hataların küçüklüğüne değil, nasıl bir SINIRSIZ RAHMETE ve KUDRETE karşı yapıldığına bakılır.

Namazı aksatanların veya kılmayanların akıbetleri, bu gerçeklere göre düşünülsün…

ÇOK ÖNEMLİ BİR HATIRLATMA DAHA:

Namazın 12 FARZININ sadece KIRAAT kısmı, Kur’ânın orijinal harf ve tahaffuzlarıyla okunması halinde, çok ciddi anlam bozukluklarına, hatta ZID manalara sebep oluyor.

Hatta medlerin kısa tutulması ve uzatılmaması gereken yerlerin uzatılması da ciddi hatadır.

Oysa Yüce Rabbimiz; Kur’ân telâffuzlarının, 73. Süre, 4. Ayette “TERTÎLEN (güzelce, tane tane, usulünce) okunmasını” emrediyor.

Hâlbuki Kamer Süresinin, 17, 22, 32 ve 40. Ayetlerinde, hem Kur’an’ın öğrenilmesinin ve TACVİD kurallarıyla okunabilmesinin “KOLAYLAŞTIRILDIĞI” vaat ediliyor. Ki gerçekten de öyledir. Bendeniz bile, Din görevlisi olmadığım halde, 16 seneden beri, GRUP ÇALIŞMASI ve HÂFIZA TEKNİKLERİYLE, sadece 10 saatte başarılı bir şekilde Kur’an okumayı öğretiyorum.

Böylesine kolaylaştırıldığı için, artık bu konuda hiç kimsenin, hiçbir mazereti yoktur.

Herhangi bir Din görevlisine müracaat edildiğinde, “hay hay efendim, hemen bir program yapalım ve başlayalım” cevabını alacaktır. Yani, asla vebalde kalmaya değmez…

Yukarıda arz edildiği gibi, KUR’ÂN-I Kerîm-i orijinal harfleriyle okumak, hem tüm ibadetlerin ana kaynağı, hem Ruha ve cisme ŞİFÂ kaynağı, hem namazlarımızın kabul şartlarından biri, hem de Cennet lisanı olduğu için, Kur’an okumayı öğrenmeye mecburuz.

Şu mübarek günler ise tam zamanıdır.

Hemen bugün veya yarın, tam bir kararlılıkla, HAYDİ BİSMİLLÂH…

Yazarın Yazıları
Yorumlar (0 Yorum)

Bu içeriğe yorum yapılmadı, yorum yapmak ister misin?

Yorum Yaz