Makaleler

Türkiye ve Almanya ekonomisi

26.11.2016 13:21
| | |
4111

Türkiye ve Almanya’nın dış ticarette yoğun bir hacmi bulunmaktadır.

Almanya Türkiye’nin ihracatında birinci sırada yer almakta, ithalatında da enerjiyi dışarıda bırakırsak en önemli partnerlerden biri konumundadır. Türkiye otomotiv dışında özellikle beyaz eşya ürünlerinde ihracatını arttırabilir. Son zamanlarda Türk tekstili Almanya’da gerilemiş bulunmaktadır. Bunun için özellikle erkek giyim sektöründe Alman pazarlarına yönelebilirler. Bunların gelişmesi için en önemli faktörlerden biri de Almanya’da sayıları 80 bini bulan irili ufaklı Türklerin kurdukları şirketler üzerinden, başta gıda maddeleri olmak üzere ihracatımızı arttırma olanağımız vardır.

Almanya’da ki Türkler önemli bir faktör

Türkiye bu güne kadar ticari ilişkilerde Almanya’da ki Türki nüfusunun gücünü fırsata çevirememiştir. Almanya’yı bugün için çok uluslu değil ama farklı kültürlerin yer aldığı bir ülke olarak görebiliriz. 82 milyonluk Almanya nüfusunun 3 milyon 100 binini bu ülkede yaşayan Türkler oluşturmaktadır. Bu Türklerin özellikle gıda maddelerine ve tekstilde Türk ürünlerine büyük bir talebi bulunmaktadır. Bunun dışında bu ülkede bulunan Türk iş adamlarının ve üst düzey Türklerin bireysel emeklilikleri yoktur. Almanya bu konuda tutucu davranmaktadır. Hizmet sektöründe de Almanya’da yaşayan 3 milyon 100 bin Türk hizmet sektöründeki ihracatımızın artmasında katkıda bulunmaktadırlar.

Alman turistler ve yatırımlar

Alman ekonomisi 2014’te beklenenin üzerinde büyümüştür. 2015’te de geçtiğimiz yıl kadar olmasa da ciddi bir büyüme beklenmektedir. 505 milyonluk ve 28 ülkeden oluşan Avrupa birliğine baktığımız zaman Alman ekonomisi burada bir motor görevi üslenmekte, batmak üzere olan Yunanistan’dan komşu ülkelere kadar ekonomik ilişkileriyle AB’nin gelişmesini sağlamaktır. Bu gelişme Avrupa ve Türkiye için yeni yatırımlar olanakları sağlayabilir. Sektörlerin açısından Türkiye için en önemlisi 2015 yılında gerileyen turizm sektöründe Alman pazarının kaybedilmemesi ve Alman pazarına daha fazla eğrilmesi gerekmektedir. Rusların 2014’te 4 milyon turist getirdiği Türkiye’de Almanya 2014’tee 5 milyon 100 bin turist gelmiş bunun dışında bu yılda 5,1 milyonluk bir Alman turist beklentisi vardır. Turizm sektörü başta olmak üzere Alman ekonomisinin gelişmesi Almanya üzerinde Avrupa’nın diğer ülkelerine açılmasını birlikte getirebilir. Türkiye özellikle turizm sektöründeki yeni yatırımlar için Alman büyük turizm şirketleriyle ilişkilere geçerken şuanda Almanya’dan Türkiye’ye gelmiş 4500 irili ufaklı kuruluşlar vardır. Bunların içinde fazla önemi olmayan ve Türk pazarında olumlu etki yapmayanların dışında Türkiye için çok önemli olan Mannesmann Boru Fabrikaları ve Bosch gibi firmaların yatırımlarının artırılması yarar sağlayabilir.

TAVAK Vakfı’nın konumu nedir?

İkili ilişkilerde TAVAK’ın önceliğinde olan konuların başında Almanya’ya giden Türk küçük ve orta işletmelerin Almanya’ya yatırımlarında danışma hizmeti gelmektedir. Bugün Almanya’nın hedef 2 bölgesi dediğimiz geride kalmış bölgelerde Türk yatırımlarını Almanya’ya Avrupa Birliği fonlarında ilk 3 yılı ödemesiz 20 yıllık %3 ödemeli krediler vermektedir. Türkiye’nin büyük kuruluşlarından tırsan başta olmak üzere bunlardan yararlananlar vardır Avrupa’ya açılmak ve Avrupa’ya malları daha rahat satmak için bu konularda bu olanaklardan yararlanmakta yarar vardır. Ayrıca Avrupa birliği ülkeleri Türk kara taşımacılığında Türklere büyük zorluklar çıkarmaktadır bunlara karşılık Türk kökenli taşıma firmalarının Almanya’da yatırım yapmaları yararlıdır bunların örneklerinden biride EMS Tır Taşımacılığıdır. Bu gün 600 kadar tıra yön veren bu kuruluşun Köln’de Dormagen civarında olması da büyük bir başarıdır. TAVAK aynı zamanda Türkiye’ye gelip Türkiye gayrimenkul sektöründe yatırım yapmak isteyen veya Türk pazarına girmek isteyen firmalara danışmanlık görevi vermektedir

Enerji sektörü ve Almanya

Türkiye yenilenebilir enerji sektöründe çok umut veren bir ülkedir. Özellikle güneş enerjisi bu konuda Almanların ilgisini çekmektedir. Yenilenebilir enerji ‘de özellikle İzmir gibi yılda 320 gün güneş alan yerlerde yatırımların arttırılması sağlanabilir. Almanya yavaş yavaş enerji sektöründe Türkiye’yi keşfetmektedirler. Bu yatırımların arttırılması için Türkiye teknoloji açısından Almanya ile ciddi iş birliği olanağına girebilir.

İhracat pazarı olarak Almanya

Almanya ile ticarette önümüzde ki dönemlerde karşılıklı Pazar payının arttırılması gerekmektedir. Bu konuda en önemli engel Almanya’da ekonomide belirli büyüme olmasına rağmen Almanların tüketim harcamalarının büyük ölçüde azalmasından kaynaklanmaktadır.

TTIP'de Türkiye’ye yer olmalı

AB ile ABD arasında öngörülen TTIP (Transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı) Almanya’da belirli firmalar tarafından doların konumu nedeniyle olumsuz görülürken tüm AB ülkeleri dünya ticaretinin %77’sini oluşturan bu antlaşmaya olumlu yaklaşmaktadırlar. Bu anlaşmanın en geç 2017 ‘ye kadar gerçekleşeceğinden hareket edebilir. TTIP, Türkiye-Almanya ilişkilerine ve Türkiye-AB ilişkilerine maalesef negatif etki yapacaktır. Türkiye eğer TTIP ’in bir parçası olmazsa AB’yle ön görülen gümrük birliği anlaşması Avrupa Birliğinin yapacağı anlaşmaları Türkiye için geçerli kılmakta ve Türkiye’nin bu pazardan yararlanmasına fazla olumlu etki yapmamaktadır. Böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesi başta Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika olmak üzere birçok ülkeyi korkutmaktadır. Türkiye ‘de bu konuda olumsuz etkilenecek ülkelerin arasında yer almaktadır.

Türk iş adamlarının korunması

Almanya’da kökleşmiş bir Türk kitlesi bulunmaktadır. 3 Milyon 100 bin Türkün yaşadığı bir ülkede 81 bin 135 ayrı sektörde yatırım yapmış irili ufaklı Türk Kobileri bulunmaktadır. Yeni teknoloji ve bilişim sektöründeki yatırımların yanı sıra gıda maddeleri ithalatçısı büyük Türk kuruluşları bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Almanya, TAVAK, Prof. Dr. Faruk Şen

reklam
Diğer Yazıları

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"