Makaleler

Spor hizmetleri ve yerel yönetim

2014.09.05 00:00
| | |
5809

Bir önceki yazımda, halkın sportif işlevler hakkında belediyelerden beklentilerini yazmıştık. Bu yazımda ise, belediyelerin spor hizmetlerinin halka götürülmesindeki yükümlülüklerine değineceğim.

Gerek fertlerin fiziki güçlerinin artırılması, gerek ruhi gelişimlerinin sağlanabilmesi ve toplumda sporun yaygınlaştırılabilmesi, sosyal münasebetler ağının kurulmasına bağlıdır. İş birliğinin ve dayanışmacı davranışların kazanılmasında, spor önemli bir araçtır. Sporun toplumun çeşitli kesimlerinde yapılabilmesi ve yaygın bir hal kazanabilmesi, hem devlet tarafından yerine getirilmesi şart olan fonksiyonlara bağlıdır, hem de fertlerin ve sosyal grupların katkılarını gerektirmektedir.

Spor, rekreasyonel bir araç olarak, insanların endüstrileşmeyle beraber hayat ve iş biçimlerini değiştirmeleri sonucu, şehir ve endüstriyel ortamlara taşınmaları, bir taraftan uygarlaşma ve hayat standardının yükselmesi, diğer taraftan da negatif olarak zihinsel ve fiziksel eksikliklerin ortaya çıkardığı olumsuzluklarını gidermek için önemli fonksiyonlar üstlenmiştir. Endüstriyel ortamda çalışan insanın bedensel olarak yapacağı işin azalması, buna mukabil ruhsal sorunların artması onun iş veriminin yükselmesi ve her şeyden önce insan olarak mutlu olabilmesi için farklı etkinliklerle uğraşmasını, dinlenmesini zorunlu kılmaktadır. Sanayi ve şehir ortamında bir işin, saatlerce, günlerce, aylarca aynı hareketlerle, duruşlarla ve aynı ortamlarda yapılıyor olması, bu zorunluluğu daha da artırmaktadır. Bütün bu negatif görüntülerin giderilmesinde de rekreatif etkinlikler arasında büyük avantajlara sahip olan spor ön plana çıkmaktadır. Bu noktada, halka en yakın kuruluş olan belediyelerin, kendilerine çeşitli kanunlarla verilen sporla ilgili görevlerini yerine getirmeli ve halkın getirilen spor hizmetlerinden faydalanabilmesi için önlemler olmalıdır.

Belediyeler halkın spor ihtiyacını karşılamada önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Anayasanın 59. maddesinde belirtilen “devlet” kavramı ile belediyelere anayasal bir sorumluluk verilmiştir. Çünkü devletin mahalli düzeyde temsilcilerinden birisi de belediyedir. Bunun yanında çeşitli kanunlarda sporla ilgili görevler verilmiştir.

Belediyelere, birçok görevlerinin yanında, 1580 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinde, “oyun ve yarış yerleri yapmak, gençler için mahallin ihtiyaçlarına uygun stadyumlar yapmak ve işletmek” gibi, sporla ilgili görevler de verilmiştir.

3030 sayılı kanunda da, büyükşehir belediyelerine, “spor, dinlenme, eğlence yerleri yapmak yaptırmak, işletmek ve işlettirmek”, Madde 6’da görev olarak verilmiştir.

3530 sayılı kanunun 10. maddesinde de, “bir idari kademe merkezi olmayan beldeler de, beden terbiyesi işlerine yürütmek ve yönetmek” görevi açıkça belediyelere verilmiştir.

3239 sayılı kanunun 14. Maddesinde, “spor tesisi yaptırmak ve il bütçesine katkıda bulunmak” yine belediyelere verilen görevlerdendir.

Anayasa ve kanunlarla belediyelere verilen bu görevlerin yanında, daha önce belirtildiği gibi, spor halkla ilişkiler açısından da önemli bir yere sahiptir. Fonksiyonları gereği sürekli halkla iç içe olan belediyelerin, önemli bir iletişim aracı olan sporun halka götürülmesi, aynı zamanda sağlıklı bir toplumun oluşturulmasında önemli bir rolü olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bir sonraki yazımızda buluşmak dileği ile esen kalın… 

Anahtar Kelimeler: Spor hizmetleri, yerel yönetim, Dost Beykoz, Beykoz, Mehmet Yorulmazlar

reklam
Diğer Yazıları

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"