Makaleler

Spor da yetenek ve verim

2014.09.05 00:00
| | |
6817

Kişilik, bir bütün halinde faaliyet gösteren, bütünleşmiş alışkanlıklar, yatkınlıklar ve düşünceler sistemidir ki belli bir gruptan bir kişinin aynı gruptan herhangi diğer bir kişiden ayırt edilebilmesini kolaylaştırır, farklılığı ortaya koyar.

Bu farklılıkları ne kadar ortaya koysak da kişileri yetenekleri doğrultusunda bir takıma kattığımızda daha önce izlediğimiz performansı sergilemediğini veya bunun çok üstüne çıktığını gözlemleye biliriz. 

Bunun için de, bir kimsenin üstesinden gelebileceği şey ile, halihazırda başarabileceği şeyin, her zaman  için aynı seviyede bulunmayacağını bilmemiz gerekmektedir. Hatta çok nadir olarak bu iki husus birbirine eşit olacak bir seviyeye de gelebilmektedir. Yetenek terimi, bir kimsenin üstesinden gelebileceği şeyi veya potansiyel kudretini belirler, halbuki verim bir kimsenin halihazırda başarabileceği (bir görevi yapmaktan doğan) şeyi ifade eder. Görüldüğü üzere, bu iki kavram arasında bir fonksiyonel ilişki mevcuttur. Bir kimsenin verimi veya gerçek olarak başarabildiği iş, onun yeteneğine ve iş yapma arzusunu artıran güdülenmesine bağlıdır diyebiliriz. 

Bir kimsenin görevini ölçmek için önce ona, ifa edeceği bir görev verilmelidir. Aynı grubun çeşitli bireyleri için güdüleme faktörü her bir kişi için uygun ölçüde verilebiliyorsa, randımanlardaki muhtemel değişiklikler, yetenek farklılıklarının bir değişmesi olarak ortaya çıkacaktır. Kişisel farklılıkları saptamak için ortaya konulan testler, güdüleme düzenini kolaylaştıran araçlar olduğu kadar, yeteneklerin ölçümünü de sağlarlar. Fakat güdüleme sisteminde bazı aksaklıkların mevcudiyeti saptandığı zaman, test sonuçları yetenek farklarını belirlemek hususunda pek az değere sahiptir. 

Yukarıdan da anlaşılacağı üzere antrenörlerin sporcularıyla çok iyi iletişim kurması ve diğer zamanlarda da ara ara onlarla beraber olması gerekmektedir. Sebebi onları daha iyi tanımak yeteneklerini ve kişiliklerini algılamaktır. Eğer bunlar başarılınırsa o sporculardan maksimum verimi almakta kolaylaşacaktır. Zaten sonuç olarak antrenörün o sporcuya yaklaşımı onu nasıl yönlendireceği bu ilişkiler kapsamında kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Özet olarak, eğer verimliliği iyileştirmek arzu edilirse, potansiyel olarak en yetenekli kimseleri en fazla güdülemek gerekmektedir. Çünkü her bireyin kapasitesi aynı değildir. Dolayısı ile verim alacağımız kişilerden kendi kapasiteleri doğrultusunda maksimum verimi elde etmekte antrenörlerin ilişkilerine ve sporcuları güdülemelerine bağlıdır diyebiliriz. Hayırlı ramazanlar dilerim..

Anahtar Kelimeler: Spor, yetenek, verim, Mehmet Yorulmazlar, Dost Beykoz, Beykoz

reklam
Diğer Yazıları

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"