Doç. Dr. Mehmet YORULMAZLAR
  • 10/08/2015 Son günceleme: 10/08/2015 22:20
  • 3.889

Spor; ekonomik, sosyal ve kültürel olarak toplumun vazgeçilmezleri arasındadır. Gelişen teknoloji, dev yatırımlar, güçlü olmanın yeni arayışları, insanlık kadar eski olan sporun daha da önemsenmesine, gelişmesine olanak sağlamıştır. Sporun yatay ve dikey büyümesi, teknolojinin yardımı, sponsorluğun gelişmesi sporun yapısını ve kuralları daha da değişerek sporu bir ekonomik meta haline getirmiş ve dünya üzerinde spor sektörü diğer sektörler kadar önemli olmaya başlamıştır (Biçer,T.,2008).

Bir marka oluşturmak, marka itibarını yıkmaktan daha zordur. Bu nedenle markaların itibarının korunması çok önemlidir. Özellikle sosyal medyada doğruluğunu araştırmadan hızla yayılan kötü propagandalar markaların değer yitirmesinde çok etkili olmaya başlamıştır.

Kurumsal marka imajı, kullanıcıların müşteri tatminini arttırması sayesinde marka sadakatine de olumlu yönde etki ederek işletmenin başarısını arttırmaktadır (Rui Vinhas Da Silva, Sharifah Faridah Syed Alwi,2008). 

 (Kuzic ve diğerleri, 2010)  tarafından yapılan çalışmada; web sitesi özelliklerinden “web sitesinin kolay bağlantı sağlaması, içerik özellikleri, web sitesinin bıraktığı ilk izlenimler” elekronik “online” ortamda işletmenin kurumsal marka imajına olumlu yönde katkı sağladığını göstermiştir.

Yeni iletişim teknolojileri Spor kulüplerine, hizmetlerini ve hedeflerini paylaşacakları imkânlar oluşturan, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir medya sunmaktadır. Sosyal medya olarak adlandırılan bu sanal ortam, kullanıcı tabanlı olmasının yanında taraftarları, kitleleri ve kurumları bir araya getirmesi ve aralarındaki etkileşimi arttırması bakımından önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalar taraftarların, bu sanal gerçeklik içinde gün geçtikçe daha fazla vakit harcadıklarını, bu sanal gerçeklik içinde gerçek yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ve yine bu sanal gerçeklik içinde yeni bir dünya kurarak yaşadıklarını göstermektedir. Özellikle gençler arasında kullanım değeri bakımından hızlı bir yükseliş gösteren sosyal medya, diğer yandan da günümüzün geleneksel medyasına rakip olmakta; hatta kimi zaman tehdit eder duruma gelmektedir. Yeni iletişim ortamlarının gelişmesi, her kesimden bilgi iletişim teknolojilerine olan ilginin artması, sosyal medyanın gücünü arttırmakta, sosyalleşme kavramına da yeni bir boyut kazandırmaktadır  (Z. Beril Akıncı Vural, Mikail BAT,2010).

Marka sadakati oluşturmada güçlü bir marka bilinci oluşturmanın önemi ve gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Seyirciler ile spor kulüpleri arasında sosyal medya üzerinden kurulacak güçlü duygusal bağ, yarının seyircilerinin spor kulüplerine uzun süreli bir bağlılık ilişkisi geliştirebilmesi için önem taşımaktadır. Spor kulüpleri marka sadakati oluşturma çalışmalarında cinsiyet ve yaş farkı gözetmeden çalışmalar yapmalıdırlar.

Yukarıdan da anlaşılacağı üzere kulüplerin tanınır hale gelebilmesi ve bir kurumsal marka olabilmesi için sosyal medyanın doğru ve iyi kullanılması kulüplerimizi bir marka haline getirebilecektir. Profesyonel ve ehil olmayanlar tarafından yapılan yönetimler kulüplere ve dolaylı olarak spora zarar vereceği düşünülerek artık kulüplerin bu güncel konu üzerine daha hassas yanaşması kendilerine önerimizdir.

 

Yazarın Yazıları