Ömer MİHLAÇ
  • 16/01/2018 Son günceleme: 16/01/2018 19:53
  • 19.837

Değerli okurlar, SGK son dönemlerde asgari ücretli işçi çalıştıran firmalara yönelik önemli incelemeler başlatmıştır.

Bilindiği üzere asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından günlük olarak belirlenmektedir.

2018 yılı için belirlenen brüt günlük asgari ücret 67,65 TL olarak belirlenmiştir. Dikkat edilirse asgari ücret ay bazlı değil gün bazlı olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla otuzbir gün olan aylarda asgari ücretle çalışanlara 31 günlük maaş hesaplanması yapılmalıdır.

Diğer taraftan asgari ücretle çalışan personele asgari ücretin altında ücret ödenmesi halinde 4857 Sayılı Kanun’un 39. Maddesine aykırı hareket edileceğinden aynı kanunun 102. Maddesi gereğince idari para cezası kesilecektir.

Yine 5510 sayılı Kanun’un 102-4/4 bendine göre de hatalı bildirge düzenlendiğinden ayrıca bir idari para cezası tahakkuk ettirilecektir.

 

4857 sayılı İş Kanununun 102.maddesi aşağıdaki gibidir;

32. maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücret ödemelerini süresi içinde kasten ödemeyen veya eksik ödeyen, 39. maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için yüzdoksanbir (191) Türk Lirası idari para cezası verilir.

Buna göre;

İşçisini Ocak 2018 ayında Asgari Ücretten bildirecek olan işverenler SGK bildirgesini 30 günlük düzenleyecek olup bedel kısmına 2.029,50 değil

67,65 x 31 = 2.097,15 TL üzerinden göstermelidirler.

1 Gün karşılığı=67,65 TL ‘den düşük ödemenin bedeli aşağıda;

4857 sayılı Kanunun 102/a maddesine göre 191 TL

5510 sayılı kanun 102/c-4 bendine göre 4.059 TL

İdari para cezasıdır.

Aynı şekilde 28 çeken Şubat ayında ise asgari ücretli çalışan bildirgesi yine 30 günlük düzenlenecek olup bedel kısmına ise;

67,65 x 28 = 1.894,20 TL olarak yazılmalıdır.

Yazarın Yazıları
Yorumlar (0 Yorum)

Bu içeriğe yorum yapılmadı, yorum yapmak ister misin?

Yorum Yaz