Makaleler

Şeyh Abdullah Mansur

12.08.2015 14:12
| | |
14182

“Teşkilat- ı Mahsusa’nın Yemen de ki önemli adamlarından olan Kurmay Binbaşı Üsküplü Osman, Beyrutlu Hıristiyan bir Arap tüccar kılığında Menaha şehrine gelip yerleşmişti. İngilizlerin bölgede ki en önemli adamı Wayman BURY (meşhur Lawrence’ in da hocası olduğu söylenir) hakkında Yemen köylerinde istihbarat toplarken Yemenli Şeyh Nasır’ a birkaç soru sordu, Şeyhi Müslüman olmak istediğine inandırmıştı:

Şeyh Nasır

- Ne yazık ki sizi ikna edebilecek ilme sahip değilim. Ancak Beyt-i Müddei Köyünde oturan, sizin gibi Hıristiyan ana ve babadan doğan sonra hidayete erip, Müslüman olan Şeyh Abdullah Mansur var. Aynı kökten geldiğinize göre sizin dilinizden daha iyi anlar. Onunla konuşmanız sizin için faydalı olacaktır.

Üsküplü Osman hiç renk vermedi.

- Anlamadım, Şeyh Abdullah Mansur dediğin kişi sonradan mı Müslüman oldu. Önceden Hıristiyan mıydı?

- Evet, Hıristiyan’dı; ilk adı Wayman Bury idi. Müslüman olunca Abdullah Mansur adını aldı.

- Hangi millettendir?

- İngiliz; Londra’da büyümüş, kuş uzmanıdır buradaki kuşları araştırmak için Yemen’e gelmiş. Kuşlarla ilgilenirken İslamiyet dikkatini çekmiş, araştırmış Müslüman olmuş.

- Güvenilir bir İnsan mıdır?

- Her bakımdan güvenilir bir insan. Uzun yıllardan beri burada yaşıyor. (yaklaşık 30 yıl) Beş vakit namazını kesinlikle sektirmez; Üç ayları, pazartesi Perşembe oruçlarını tutar. Abdestsiz yere basmaz; doksan dokuzluk tesbih elinden düşmez…!!!(*)

Yukarıda bahsi geçen şahıs,  30 yılını Yemenin dağ köylerinde Arapları Osmanlıya karşı kışkırtmaya ayırmış bir İngiliz Ajanıdır. Burada dikkati çeken bir iki önemli husus var ki Türk Gençliğinin bunları idrak etmesi gereklidir.

Birincisi; Londra’da doğup büyümüş bir İngiliz’in kendi milletinin menfaatleri uğruna 30 yılını Yemen’in bir dağ köyünde geçirebilmesidir. Bu hareket hakikaten büyük bir özveri ister ki İngiltere’yi “Üzerinde Güneş Batmayan İmparatorluk” yapan sebeplerin biri bu idealizmdir.-Her ne kadar sömürgecilik yapıp mazlum milletlerin kanını emmiş olsalar da bu böyle.

İkincisi; İngiliz Devletinin kendi topraklarından kilometrelerce uzakta kendi geleceği için faaliyetlerde bulunmasıdır ki, büyük devlet olmanın gereği büyük ideallere sahip olmaktır.

Üçüncüsü; Yemenlilerin Şeyh Abdullah Mansur’a bakış şeklidir. Abdullah Mansur inanmadığı bir hayatı 30 yıl kusursuz yaşamış ve Yemenlilerin gözünde bir Evliya olmuştur. Verdiği fetvalarla halkı Osmanlıya karşı kışkırtabilecek güce sahip olmasının sırrı budur.

Dördüncü ve en önemli nokta ise bizce şudur; bugün Türkiye’nin Güneydoğusunda 3000 gizli servis ajanının bulunduğu söyleniyor. Türkiye’yi bölüp parçalamak için hergün yeni bir kirli oyun icad eden bu servislerin yüzyıl önce ne kadar etkili olduklarını yukarıda anlatmıştık. Bugünün imkanlarıyla neler yaptıklarını ve yapabileceklerini varın siz düşünün.

Ellerinde Kur’an-ı Kerim, dillerinde Allah, bizim gibi görünen ve konuşan nice insanlar var içimizde. Televizyonlar da yıllarca Müslüman diye bize yutturulan sahte şeyhleri hepimiz hatırlıyoruz.

Amerika’nın bölgeye yolladığı irtibat subaylarının Kürtçeyi lehçeleriyle konuştuğunu biliyoruz. CIA, MOSSAD, MI6 ajanlarının her gün yeni bir Şeyh Abdullah MANSUR olarak milletimiz saf çocuklarının kanına girdiklerini de…

Türk milletinin çocukları; Kürdüyle, Türkmeniyle, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Pomakı, Çepnisiyle tek vücut olup etrafında dönen oyunların bir an önce farkına varmalı ve bu oyunları bozmalıdır. Büyük devletler büyük ideal sahibi insanlarla kurulur. Birileri Okyanus ötesinden bizim vatanımız üzerinde hesaplar yapıyorsa, bu vatanın çocuklarının da onlar söyleyecek sözleri olacaktır elbet.

Orta Asya’dan Anadolu ve Balkanlara kadar uzanan bir coğrafyaya hükmeden dedelerimiz hiçbir zaman zayıfı ezmemiştir. Hep adaletle hükmetmiştir. Bu millet en güçlü zamanlarında bile sömürgeci olmamış, küçük toplulukları asimile etme yoluna gitmemiştir. Onlara bu ölçüleri veren inanç değerleri ve Nizam-ı Alem Ülküsüdür.

Sahte Şeyh “Abdullah Mansur” larla, Şeyh Edebalı, Şeyh Hacı Bayram Veli, Sarı Saltuk, Kumral Dedeler arasında ki uçurumun sebebi ideallerinde ki büyük farklılıktır. O kutlu ideallere sahip yeni Alperenler olabilmek gayemizdir.

Büyük idealler peşinde, kendini milleti için feda edecek nesiller, dün olduğu gibi bugünde bu aziz milletin çocukları içinden çıkacaktır.

Vesselam… 

(*) M Niyazi Özdemir  “ Yemen ah Yemen"

Anahtar Kelimeler: Kürt, Türk, Alevi, Çerkez, Gürcü, Pomak, Çepni, CİA, MOSSAD

reklam
Diğer Yazıları

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"