Şehitlerimiz birleşmeye çağırıyor

  • 2014.07.22 00:00
  • Okunma: 6544 kez

Av. Ferda KAZANCIBAŞI


Sevgili okurlarımız, şimdiye kadar birkaç kez tekrar ettiğim aynı konuya bir kere daha değinmekte ve bir kere daha sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum;

Herkesin bir birinden farklı siyasi görüşü ve siyasi görüşü doğrultusunda siyasi parti tercih etme özgürlüğü vardır. Siyasi tercih özgürlüğü herkesin özel hayatıdır. Bir de Yüce dağın doruğundaki kutsal bir mertebe olarak din, dil, mezhep, etnik ve siyasi görüş farklılığı gözetmeksizin hepimizin etrafında birleştiği Ay Yıldız’lı Bayrağımız, Ulusal Kimlik ve Kültürümüz gibi siyaset üstü yüce değerlerimiz vardır. Yüce değerlerimiz hepimizin etrafında birleştiğimiz çizgi ortaklığımızdır. Asgari müşterekimiz değil,  azami müşterekimizdir. Birleştiricidir. 

Nitekim, 1908 tarihli Mondros Mütarekesi’nden itibaren vatanın düşman işgali ve zulmü altında bulunduğu şartlarda, nice şehitler vererek yedi düvele karşı verilen İstiklal Savaşımızın zafere ulaşarak kara günlerden aydınlığa kavuşması, Türk Halkı’nın etnik ve mezhep ayırımı gözetmeksizin yüce değerlerimiz etrafında birleşmesi sayesinde gerçekleşmiştir. 

Aradan geçen 91 yıl sonra şimdiki geldiğimiz noktada, savaşmadan sanki yenilmişiz gibi, özelleştirmelerle vatan toprakları tapu tapu yabancılara satılmaya, kamu kurumları özel şirketlere devredilmeye başlanmış, neticede kendi vatan topraklarımızda kiracı durumuna düşme noktasına gelmiş bulunmaktayız. Bu yetmiyormuş gibi bir de Güneydoğu’da PKK’nın haddini bilmez talepleri vatan topraklarının bütünlüğünü tehdit eder raddeye getirmiştir.  Mevcut şartlar karşısında herkesin mezhep, etnik ve siyasi görüş farklılıkları gözetmeksizin siyaset üstü yüce değerlerimizin etrafında birleşmesinin kaçınılmaz olduğu hassas bir dönem içindeyiz. 

HERKES SİYASİ GÖRÜŞÜNÜ ÖN PLANA ÇIKARTIRSA VATAN GÖZ ARDI KALIR 

Emperyalizm denen sömürgenlerin mazlum ülkeler üzerinde uyguladığı yöntemlerinden biri de kasıtlı (cahil bırak) yediği tekmelerin nerden geldiğini anlayamayacak ve çıkış yolunu bulamayacak duruma gelmesini sağlamak yolundadır. Bu doğrultuda halkımızın siyasetin girdapları arasında kaybolup gitmeleri ve siyaset üstü yüce değerlerimiz kavramını bir türlü algılayamayacak duruma getirilmesi tuzağı işlerlik halindedir. Emperyalizm denen sömürgenler ülkemizde kısmen başarılı dahi olmuşlardır. Halkımızın bir kısmı, takım tutar gibi gözü siyasi parti hırsı bürümüş durumdadır. Herkes siyasi görüşünü ön plana çıkartırsa vatan göz ardı kalır. Emperyalizm tarafından halkımız gömüldüğü siyaset kavramının derinliklerden başını yukarıya kaldırıp bir türlü siyaset üstü yüce değerlerimizi göremez hale getirilmiştir. 

Emperyalizm denen sömürgenlere karşı vatanın ve milletin selameti yolunda halkımızın uyanacağı ve siyaset üstü yüce değerlerimizin etrafında top yekun kenetleneceği günler mutlak gelecektir.

Bu vatan kolay kazanılmadı. Bizler, bu vatan için gözünü kırpmadan canını feda etmeye koşan şehitlerimizin sayesinde hepimiz soluk alabiliyor ve yaşayabiliyoruz. 

SONUÇ OLARAK 

Girmeden ayrılık bir millete düşman giremez,

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez

Bu toprakların korunması uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimiz, içine gömüldüğümüz siyasetin derinliklerindeki girdaplarından başımızı yukarıya kaldırıp  vatanın ve milletin bütünlüğü, Ay Yıldızlı Bayrağımız, Ulusal Kimlik ve Kültürümüzden oluşan yüce değerlerimizin etrafında bizleri birleşmeye çağırıyor.

Yazarın Yazıları