Makaleler

Şehitler ölmez vatan bölünmez

2014.07.22 00:00
| | |
12290

Tarihin derinliklerinden günümüze kadar vatan topraklarının korunması uğruna çok şehit verdik. Çanakkale ve İstiklal Savaşları’nın her biri başlı başına birer destan.

Cumhuriyet Dönemi’ne gelince, dış güçlerin başımıza musallat ettiği PKK terörü karşısında gencecik fidanlarımız Vatan Toprakları’nın savunması uğruna gönülden şehit olmaya koştular. Her evin bağrına ayrı ateş düştü. Dış güçlerin kahpece bölme, parçalama, yıldırma ve sindirme tuzakları karşısında Yüce Türk Milleti’nden tek ses yükseldi ve yükselmekte;

(Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez

Bunlar bu cüret ve cesareti kimden alıyor? 

1.  25 Nisan 2013 Perşembe günü televizyon ekranından kendi görüntü ve sesi ile  PKK’nın sözcüsü Murat Karayılan adındaki terörist, Kandil Dağı’ndaki basın toplantısı esnasında yaptığı açıklamada ; Silahları ile birlikte sınırdan dışarı çıkacaklarını, ancak yapılacak Anayasa değişikliğinde Kürt Halkı’nın demokratik haklarına yer verilmemiş olunması takdirinde, yeniden silaha sarılacaklarını ve geri döneceklerini  ifade ederek T.C. Devletimizi küstahça tehdit ediyor. 

2.  05 Mayıs 2013 Pazar tarihli (Halk TV) ekranından (Gülten Kışanak) adlı BDP’li Millet Vekili’nin Güneydoğu Halkı’na hitaben yaptığı  konuşmada; (Süreç istenildiği gibi gerçekleşirse Abdullah Öcalan ile kucaklaşacaksınız) müjdesini veriyor.. 

3.   Ulusal Kanal’ın 09 Ağustos 2013 Cuma tarih ve saat: 09.30 yayınında Ayla Akat isimli BDP’li Milletvekili Batman Halkı’na hitaben yaptığı konuşmada (Öcalan özgür kalmadığı sürece, mücadeleye devam edeceklerini) açıklıyor. 

Barış süreci sonunda Anayasa da ki değişiklik,

 PKK ve BDP’nin istekleri yönünde gerçekleşir ise ne olur? 

PKK ve BDP’nin  Anayasa için hükümete dayatmaya çalıştıkları sinsi değişiklik taleplerinin Meclis’te istedikleri gibi gerçekleşmiş olması takdirinde; 

 a) Özerkliğin ilk adımı atılacak ve Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesi Kürdistan Devleti’nin bir parçası olarak elden çıkmış olacak. 

b) Yıllarca silahlı terör estirerek Türkiye’nin kanını emen ve hüküm giymiş Abdullah Öcalan adındaki insanlık katili serbest kalacak. Türkiye Halkı’na nispet yaparcasına zafer naraları ile karşılanacak.  Aziz Şehitler’imizin kemiklerini ve halkın vicdanını sızlatacaktır.    

Aksi halde, Anayasa da istedikleri gibi değişikliğin gerçekleşmemiş olması takdirinde ise, PKK yeniden silaha sarılacaklarını ileri sürerek Devlet’imizi küstahça tehdit etmektedir. 

Şimdiki şartlarda Güneydoğu’da neler oluyor? 

Gazete ve televizyon yayınlarına göre ; (Güneydoğu Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde sanki Kürdistan Devleti kurulmuş gibi PKK bayraklarının dalgalandığı? PKK’nın kimlik kontrolü yaptığı? Kendi polis teşkilatını kurduğu? Vergi topladığı?)  haberleri gelmekte. Bu haberler doğru mu?  Millet, kendi Vatan’ında cereyan etmekte olan vahim gelişmelerin doğru olup olmadığını resmi makamlardan öğrenmek ihtiyacındadır.  

Anayasa değişikliğine gelince 

Halen yürürlükte bulunan Anayasa da mevcut olan ; (Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığını ve kimliğini ifade eden (1), (2) ve (3) maddeleri ve bu maddelerin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini öngören (4). Maddesi, Türk Milleti’nin bağımsızlığını emreden (5) ve (6)’ncı maddeleri, Demokrasinin vazgeçilmez temeli olan Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin yer aldığı başlangıç bölümünün dördüncü bendi, temel hakları güvence altına alan (12)’nci maddesi, Türk Kültürü ve Türk kimliğini emreden tüm madde ve hükümleri) değiştirilmeden aynen korunması takdirinde, Vatan’ın ve Millet’in bütünlüğü, Ay Yıldızlı Bayrağımız, Ulusal Kimlik ve Kültürümüz ve Bağımsızlığımız aynen korunmuş olacaktır. 

Vatan’ın ve Millet’in bütünlüğünü koruyamayacak hükümler içeren

bir Anayasa’yı halk kabullenemez ve izin vermez. 

Bu noktada tehditlerin etkisi altında kalınarak Anayasa’nın, PKK ve BDP’nin istekleri doğrultusunda değiştirilmiş olunması takdirinde, (Şehitlerimizin kanları yerde kalmış, Vatan bölünmüş olacaktır.) 

Buna karşılık; PKK’nın her türlü tehditlerine pabuç bırakılmayarak Anayasa’daki mevcut temel maddelerin korunmuş olunması takdirinde, Vatan’ın Millet’in bütünlüğü ve Ulusun Bağımsızlığı korunmuş olacak, halk oylamasında böyle bir Anayasa’ya ezici bir çoğunluk evet diyecektir.   

Aksi takdirde Vatan’ın ve Millet’in bütünlüğünü koruyamayacak hükümler içeren bir Anayasa’yı halk kabullenemez ve izin vermez. 

Sonuç olarak; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gurubu olan AKP, CHP ve MHP olmak üzere üç partimiz vardır. PKK ve BDP tehditlerine pabuç bırakmayarak Anayasa değişikliği çalışmalarında Vatan’ın ve Millet’in bütünlüğünü öngören hükümlerin aynen korunması yönünde AKP, CHP ve MHP birlikteliği asla yalnız değillerdir. Arkalarında koskoca bir Türk Ulusu vardır. 

Bu noktada halka düşen görev; Vatan’ın ve Millet’in bütünlüğünün korunmasına yönelik yapılacak Anayasa değişikliğinde, sonuna kadar destekleyici olduklarını ve halkın gücünün arkalarında olduğunu AKP, CHP ve MHP’ye etkin bir şekilde hissettirmektir.

Anahtar Kelimeler: Ferda Kazancıbaşı Dost Beykoz, AKP, CHP, MHP, Şehit, Vatan

reklam
Diğer Yazıları

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"