Şehide saygı

  • 08.11.2021 10:40
  • Okunma: 1597 kez

Recep ÖNCEL


Allah rızası, Peygamber aşkı ve vatan için savaşırken ölen kişiye şehit denir.

Yüce Dinimiz İslam’da, şehitlik büyük mertebedir.

Peygamberlikten sonra en büyük rütbe şehitliktir.

Cenab-ı Hak şehitlerin kul hakları hariç, bütün günahlarını affetmektedir.

Bu nedenle şehitlik çok kıymetlidir.

Ve şehitler ölmez!

 İşte bu yüzden şehitlik makamına iltifat edilerek mertebenin büyüklüğüne dikkat çekilir.

Kur’an-ı Kerim’de; ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler’ demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak, siz bunu bilemezsiniz. (Bakara suresi 154.Ayet)   buyruluyor.

Şehit, cenazeleri yıkanmadan elbiseleriyle defnedilir. Çünkü üzerlerindeki kan ahret de onların şehit olduğunun göstergesi olacaktır.

Tarihe sürece baktığımız zaman,  Yasir (ra) ve Sümeyye (ra)  müşriklerin işkenceleri sonucunda şehit oldular, İslam’ın ilk şehitleri olma şerefini elde ettiler.

Yine Hz. Hamza (ra) Uhud Savaşında şehit olarak, şehitlerin efendisi oldu.

İslam tarihi boyunca birçok savaşta vatan savunmasında kâfirlere karşı dini mübini savunurken pek çok Müslüman şehit oldu.

Bunlardan aşağıda yıllarda gerçekleşen savaşlardan birkaç örnek verirsek;

624 Bedir Savaşı; 14 şehit,

625 Uhud Savaşı;70 şehit

627 Hendek Savaşı; 7 şehit

1915 Çanakkale savaşı; 253 bin şehit

1919 -1922 Kurtuluş savaşı; 250 bin şehit

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı; 498 şehit

1986 -2021 Terör Mücadele Güneydoğu; 41 bin şehit

15 Temmuz 2016 Kalkışması; 251 şehit, oldu.

Asr-ı Saadet’de,  Selçuklular’da, Osmanlılar’da ve Türkiye’de  hep Allah için savaşan Müslümanlar can verdiler.

 Yaşadığımız yıllarda Türklerin yaptığı terör mücadelesi ve vatan savunması dolasıyla Suriye, Irak vb. her hadisede mücadele eden yiğitler şehit oldular.

En son 15 Temmuz’da, Ömer Halis Demir ve birçok vatan evladı Allah için, şairin dediği gibi, ‘bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girdi’ler.

Böyle zamanlarda fevkalade durumlar oluyor.

O anda bir mucize gerçekleşiyor.

 Cenabı Hak,  kahramanlara olağanüstü bir mücadele azmi veriyor.

Yapılan işleri normal şartlarda izah etmek mümkün olmuyor.

Çanakkale’de, onbaşımızın 215 kg top mermisini taşıması,

Kıbrıs’ta askerimizin beş parmak dağlarına tankı çıkarması,

15 Temmuz’da; vatandaşımızın tanka karşı mücadele etmesi,

Bunları izah etmek çok zor.

Kesinlikle Allah’ın yardımı geliyor!

Şairimiz Mehmet Akif Ersoy şiirinde şöyle diyor;

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker,

Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer,

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhidi,

Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlı idi.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın,

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın,

Herc ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitab,

Seni ancak ebediyetler eder istiab.

Bu taşındır diyerek Kâbe’yi diksem başına,

Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına,

Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyle,

Kanayan lahdine geçirsem bütün ecramıyle,

Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,

Yedi kandilli Süreyya’yı uzatsam oradan,

Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına,

Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına,

Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem,

Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem,

Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana.

Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.

 

Şehitler için başka bir şey söylemeyiz, onları ne kadar övsek azdır.

Çünkü onları Allah övmüş!

 

SON SÖZ

 

Siz bu işi şaka mı zannediyorsunuz?

Kahramanlar, Allah rızası için şehit olur.

Ve namusları düşman çizmesi altında çiğnenmesin diye, can verir.

Bir milletvekili gelsin, onların anaları ve bacılarına küfür etsin diye değil!

Şehitlerimize saygı göstermek, hangi partiden, hangi dünya görüşünden olursa olsun, bu ülkede yaşayan her vatandaşın görevidir.

Hakaret etmek, kötü söz söylemek, hele hele küfür etmek hadsizliktir.

Biz bu ülkede yaşayan vatandaşlar olarak,  şehitlerimize ve ailelerine karşı terbiyesizliğe izin veremeyiz.

Bu iş meydanlarda ‘ben sizin bacınızım’ demekle olmuyor.

Şehit bacılarına da, sahip çıkmak gerekiyor!

Anahtar Kelimeler:

Yazarın Yazıları