Sağlık çalışanlarının döner sermaye isyanı

  • 2014.09.04 00:00
  • Güncelleme: 18.08.2021 13:37
  • Okunma: 12134 kez
  • Yorum: 0
Türk Sağlık Sen 2. No’lu Şube Yöneticileri, döner Sermaye’den düşük pay aldıkları gerekçesiyle, Beykoz Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde bir basın toplantısı yaptı.
Sağlık çalışanlarının döner sermaye isyanı

Öğlen yemek saatinde yapılan ve 30 hastane çalışanının katıldığı basın açıklamasında, Bugün ellerine geçen toplam ücretin bir yıl öncesinden daha az olduğuna vurgu yapan Türk Sağlık Sen 2. No’lu Şube Başkanı Alper Alıcı,“Giderlerimiz her geçen gün ulaşıma, elektriğe, doğalgaza, gıda maddelerine, kiraya gelen zamlarla artarken, gelirimizin düşmesi dengemizi bozmaktadır.” şeklinde konuştu.

Halkın memnuniyeti en üst seviyede

“Sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte sağlık kuruluşlarına müracaat eden hasta sayısı beş kat artmıştır. Çalışan sayısı bu oranda artmadığı halde halkın sağlık hizmetinden memnuniyeti Cumhuriyet tarihinden itibaren en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Siyasi partilerin seçim meydanlarında halkın sağlık hizmetinden memnuniyetinden bahsettiklerini biliyoruz.” ifadelerine yer veren Başkan Alıcı şöyle devam etti:

İyileştirme istiyoruz!

Bu memnuniyetin sağlanmasında; hizmet sunan sağlık çalışanlarının haklarında bir iyileştirme olmamıştır. İş yükümüz artmıştır. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet artmıştır. Halkın memnuniyeti artmıştır. Ama gelirimiz düşmüştür. Hasta haklarının var olması demek çalışan haklarının olmayacağı anlamına gelmez. Hiçbir adalet anlayışında hak tek taraflı değildir.

663 sayılı yeni teşkilat yasasında görev alan idarecilerin alacakları yüksek ücret konuşulurken maalesef bu hizmeti sunmada en fazla emeği olan sağlık çalışanlarının haklarında bir iyileştirme göremiyoruz.

Sağlık hizmetini sunmada hekimler lokomotif meslek grubudur. Hekimlerinin gelirlerinin artırılması gerektiğine inanıyoruz. Ancak son dört, beş ayda olduğu gibi performans sisteminin adaletsizliğinin faturasını hekimleri maddi anlamda korumak adına  hizmetli, memur, hemşire, ebe ve diğer sağlık çalışanlarının gelirlerini azaltıp, hekimlere fazla miktarda sabit ek ödeme yapılması bununda emekliliğe yansıtılması adaleti temelden sarsmakta, iş barışını bozmakta hem de çalışanlar arasında huzursuzluğa sebep olmaktadır.

Hastanelerin gelirlerinin artmasının veya azalmasının sorumluları sağlık çalışanları değildir. Kurumların borçları çok olduğundan dolayı sağlık çalışanlarının alacakları ücret düşmektedir.

Hastane yönetimlerinden ve performansa dayalı ek ödeme sisteminden kaynaklanan sorunların bedeli bizlere ödetilemez.

Eşit işe eşit ücret uygulamasıyla çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliği azalması gerekirken, tam tersine ücret adaletsizliği gün geçtikçe artmaktadır.

Performansa dayalı ek ödeme sisteminin tümden değiştirilmesi. Bu değişiklik yapılana kadar kalite, borç ve benzeri maddelerden dolayı gelir adaletsizliğine yol açan maddeler değiştirilmelidir. Sağlık sistemi bir ekip işidir. Bu yüzden meslek grupları arasındaki ücret farkı ortak olarak elde edilen döner sermayelere değil, maaşlara yansıtılmalıdır.

Hastane yönetimine teşekkür

Açıklamanın sonunda, Hastane yönetimi ile görüştüklerini ve önümüzdeki aydan itibaren durumun tekrar gözden geçirileceğinin kendilerine iletildiğini söyleyen Sendika Başkanı Alper Alıcı, “bu hassasiyetlerinden dolayı hastane yönetimine teşekkür ediyor” dedi.

Güvenlik güçlerinin de takip ettiği basın açıklaması sonrası hastane çalışanları görevlerinin başına döndü.

Haber Merkezi

Yorumlar (0 Yorum)

Bu içeriğe yorum yapılmadı, yorum yapmak ister misin?

Yorum Yaz