Recep ÖNCEL
  • 07/09/2023 Son günceleme: 07/09/2023 17:46
  • 2.777

6 Eylül 2023 tarih ve 32301 mükerrer sayılı Resmi Gazetede, 7597 sayılı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN imzalı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı.

Buna göre Orta Vadeli Program 2024-2026 aşağıdaki hususları kapsamaktadır;

“Merkezi Yönetim Bütçesi hazırlık sürecini başlatan Orta Vadeli Program, Makro Politikalar, İlkeler Hedef ve Göstergeleri ve gelecek üç yıla ilişkin toplam Gelir Gider tahminleri, Bütçe Dengesi Borçlanma ve Kamu İdaresinin ödenek teklif tavanlarını içeren, temel politika dokümanlarıdır.

Dünya Ekonomisinde, Dünya Sağlık Örgütünün Covid Salgınını Küresel Acil Durum tanımlamasından çıkarmasıyla birlikte, küresel tehdit olma özelliğini yitirmiştir.

Ancak, 2022 yılı Şubat ayında başlayan Rusya - Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan sorunlar; göç, enerji fiyatları vb. dünya ekonomisi için tehdit olmaya devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti öncülüğünde kurulan Karadeniz Tahıl Koridoru ve diplomatik girişimler olumlu sonuçlar vermiştir. Son dönemde küresel ölçekte ortaya çıkan enflasyon, sorun olarak devam etmektedir. IMF tahminlerine göre 2021 yılında  % 6 büyüyen dünya ekonomisi,  2022 yılında %3,5, 2023 yılında %3 büyümesi öngörülmektedir. Küresel enflasyon hala sıkıntı olarak ortada durmakta 2024 yılında %5,2 olması beklenmektedir.

Türkiye Ekonomisi ise, 2022 yılında dayanıklılığını ispat etmiştir. %5,5 oranında büyüme gerçekleştirilmiştir. 2023 ilk çeyreğinde GSYH artışı %3,9 olmuştur. Şubat ayında yaşanan deprem felaketine rağmen milli gelir artışı devam etmektedir.

İstihdam 2022 yılında artış göstermiş ve işsizlik oranı %9,7 olmuştur.

Fiyat istikrarına bakıldığı zaman,  2022 yılında hız kazanan enflasyon %64 olmuştur.

Ödemeler Dengesi incelendiğinde,  ihracat 254 milyar doların üzerine çıkmıştır.

Finansal istikrar açısından, bankacılık sektörünün sermaye olarak güçlü olduğunu görmekteyiz.

Kamu maliyesinde, 2022 yılında %3,5 bütçe açığı öngörülmüştür.

Temel amaçlar; Türkiye Yüzyılına girerken, güçlü, istikrarlı sürdürülebilir makroekonomik politikalar ortaya koymaktır.

Amaçlarından biriside iç ve dış denge sağlanması, istikrarlı büyüme olması, enflasyonun tek haneye indirilmesi ve ihracatın artırılmasıdır.

İthalat bağımlılığının azaltılması ve üretim yapısının daha yüksek katma değer üretecek hale dönüştürülmesini sağlamaktır.

Türkiye’de, kapsayıcı bir ekonomik büyüme sağlanması amaçlanmakta ve ortalama   %4,5 oranı hedeflenmektedir.

Sanayi sicil sistem yapısı düzenlenecek, lojistik merkezler kurulacak, stratejik öneme sahip özel sektör-  kamu Ar-Ge tasarım ve yeniliklerle kapasite güçlendirilecektir. İşletmelerin desteklenmesi yapılacaktır.

Bu dönemde, istihdam artışı hedeflenmektedir. Dijital dönüşüm gerçekleşecektir. Üniversitelerin yönetimi gelişecektir. Aile müessesesinin gelişimi sağlanacaktır.

Enflasyonla mücadelede, Merkez Bankası araçları ve Maliye politikaları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kira ve konut fiyatları göz önüne alınarak, konut arzı artırılacak dar gelirlilerin iş imkânları düzeltilecektir.

Yeni kurulacak serbest bölgelerin ve gümrük idarelerinin düzenlemesi ile ihracatın artışı sağlanacaktır.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ve komşu coğrafyalarla işbirliği gerçekleşecektir.

İlaç kullanımı akılcı yapılacak ve sağlıkta en üst düzeyde hizmetler gerçekleşecektir.

Afet yönetimi öncesi, afet anı ve sonrası tüm aşamalar düzenlenecektir. Kayıpların asgariye indirilmesi sağlanacaktır.

Depremden etkilenen illerde sosyo- ekonomik durum düzelmesi, hasarların telafi edilmesi sağlanacaktır.

Kentsel dönüşüm süreci hızlanacaktır. Sel baskınları için,  düzenleyici önlemler alınacaktır.

Yeşil dönüşüm, iklim değişikliği ve Covid, Rusya-  Ukrayna Savaşı etkileri ile enerji, ulaştırma, tarım sektörleri yenilenebilir kaynaklar dengesi sağlanacaktır.

Coğrafi konum, doğal kaynaklar dikkate alınarak bu çerçevede çalışılacaktır.

Ulusal sürüm sistemi düzenlenecektir. 2053 net sıfır karbon sürüm hedefi doğrultusunda strateji uygulanacaktır.

Bankacılık sistemi finansal yapısı, sermaye durumu, Avrupa Birliği uyum çerçevesinde sağlanacaktır.

Dijital dönüşüm, internet, yapay zekâ,  siber güvenlik konuları en iyi şekilde gerçekleşecektir.

Teknofest atölyeleri kurulacaktır. Yerli ve milli gelişmeler sağlanacaktır.

KOBİ’ler ihtiyaç duyulan gelişmelere göre çalışılacaktır.

İş hayatın da bürokratik ve hukuki engeller kaldırılacaktır.

Yargıda ihtisaslaşma sağlanacaktır.

Yurt dışındaki Türk araştırmacıların ulusal projelere dâhil olmaları ve Türkiye’deki girişimleri desteklenecektir.

Makro Ekonomi ve Kamu Maliyesi ise belirtilen şekildedir;

Kişi başı gelir 12.415 dolar

*2023 yılı  =

GSYH 1.067 milyar dolar

İhracat 255 milyar dolar, İthalat 367 milyar dolar, Turizm geliri 55 milyar dolar,

Enflasyon TÜFE 62,

*Bütçe; 2023 yılı =

 Gelir 7.697 milyar lira, Harcamalar 9.349 milyar lira’’

Memleketimiz, Milletimiz için hayırlı olmasını ve Türkiye Yüzyılında güzelliklere vesile olmasını dilerim.

Yazarın Yazıları