Makaleler

Onlara benzemeye meyledenin hali

2015.02.17 00:00
| | |
3572

İmam-ı Rabbanî Hz.’den (KS) ÇOK ÖNEMLİ bir hatıra. (Mektubat-ı İmam-ı Rabbani. 1/266.)

Kendisi anlatıyor:“Bizim bir komşumuz vardı. Müslüman olduğu halde, bazı yanlışları da vardı. Vefat etmek üzere olduğunu bana haber verdiler. Komşuluk hakkı için gittim. Sekerât halinde olduğunu görünce, acıdım ve teveccühte bulundum. Mânevî bir yönelişle kendisine yanaşarak kalbine nazar ettim. Gördüm ki; zifiri karanlıklar çökmüş ve ÎMANI sönmek üzereydi. Komşuluk hakkı nedeniyle o karanlıkları dağıtmak üzere, teveccüh ederek Yüce Rabbime yalvarmaya başladım. O karanlıklar zerre kadar dağılmadı. Bu niyaz ve yalvarmayı üç defa tekrarlayarak denedim. Hiç bir faydası olmayınca, ‘Yâ Rabbi acaba bugün bende mi bir kusur var?’ diye niyaza başladım. 

Tam o esnada kalbime bir NİDÂ geldi: “Eyy İmam. Eğer sen bu teveccüh ve niyazlarını dağlar için yapsaydın, dağları yerinden sökerdim. Fakat bu adama bir faydan olmaz. Çünkü bu adamın bu hâli amel noksanlığından değil, günahlarının çokluğundan dolayı da değil, HİNDULARIN ve MÜŞRİKLERİN ŞİRK MERÂSİMLERİNE KATILMASINDANDIR… Müşriklere benzemeye çalışmasındandır!...Müşriklere benzemeye çalışmasında da ŞİRK vardır ve bu sebeple, senin teveccühlerine cevap verilmiyor…”..diye ilham geldi.

Birkaç gün sonra öldüğünü duydum. Bu şirki sebebiyle, cenazesine gitmeye tereddüt içindeydim. İstihare yaptım. İstihâremde buyuruldu ki:  ‘O kişinin, çok zayıf dahi olsa imanı mevcuttur. CEHENNEMDE EBEDÎ olarak kalmayacaktır.!!! Bu sebeple, cenazesinde bulunabilirsin…” buyuruldu. (Mektubat-ı İmam-ı Rabbani. 1/266.)

"Meryem oğlu Mesih Allah'tır, diyenler kâfir olmuşlardır." (el-Maide:17) 

 "ALLAH üçün üçüncüsüdür, diyenler kâfir olmuşlardır." (el-Maide:73) 

“Yahudilere ve Hıristiyanlara benzemeyiniz” (Mâide-51. Â.)“Kim bir kavme benzerse şüphesiz o da onlardan biridir.”(Hz. Muhammed SAV-Ebu Dâvud)

  • Bu hâtıra; Müslüman kardeşlerimizin boş bulunarak, Yılbaşı, Yaş günü, Sünnet düğünü, nişan, DÜĞÜN veya diğer “İslâm’a uymayanMERASİMLER”TUZAĞINA DÜŞMEMELERİ İÇİN, hattahafifçe meyleden yakınlarını uyarmaları için seçilmiştir…
  • Siz de, dost ve sevdiklerinizle paylaşınız…
  • BEDÎÜZZAMAN Hz.’den de bu konuda, ÇOK ÖNEMLİ bir haykırış var:

-"Ey bu vatan gençleri! Frenkleri (Avrupa’nın sefahatini ve günahlarını) taklide çalışmayınız. Âyâ, (acaba) Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten (düşmanlıklardan) sonra, hangi akılla onların sefâhat (günah ve yasak olan eğlencelerine) ve bâtıl efkârlarına (sapık düşüncelerine) ittibâ edip (uyup) emniyet ediyorsunuz? (Onlara nasıl güveniyorsunuz?) Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip (şuursuzcasınaonlardan olup), kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. (Yok edip bitiriyorsunuz.)...  Âgâh (uyanık ve farkında) olunuz ki, siz ahlâksızcasınaittibâ ettikçe (onlara uyup taklit ettikçe), hamiyet (Millî onur, haysiyet, insanlık, fazilet) dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, (onlara uymanız) milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır. (Hafife almak ve milletle alay etmektir)." [Lem’alar/17. Lem’a-5.Nota-211.Sayfa.]

  • Eğer yılbaşı, İsa A.S.’ın doğumunu kutlamak ise bir Peygamber doğumu, asla böyle (içki, milli piyango vd. kumar, eğlence vs.) haramlarla kutlanmaz, kutlanamaz ve kutlanmamalıdır. Bunu herkes bilir…
  • Eğer yılbaşı; ömrümüzden koca bir yıl harcandığını kutlamak ise hüzünle tefekküre dalıp, ciddi bir şekilde geçmişimizin muhasebesiyle meşgul olmak zorundayız.
  • Eğer yılbaşı; yaratıcımız tarafından bizlere yeni bir senenin bağışlanmasını ve sağlıklı bir şekilde yeni bir yıla ulaştığımızı kutlamak ise bu kutlu gece, kesinlikle HAMD, ŞÜKÜR, ZİKİR, KUR’ÂN ve İBADETLERLE kutlanmalıdır. ..Asla Allaha cc. İSYAN ile değil!...

Bir de yürekler acısı (sünnet veya izdivaç) düğünlerimiz var ki, Allah cc. ISLAH eylesin. Bazen boş bulunup gittiğimize bin pişman oluyoruz. İştirak eden bayanların bir kısmı, sanki sahne sırasını bekleyen dansözler gibi giyinmişler. İşte böyle düğünler demaalesef batı taklitçiliğidir veya onlara, yani “Müşriklere benzemeye çalışma”olarak kabul edilmektedir ve İmam-ı Rabbani Hz.’nin dikkat çektiği, çok ciddi tehlikelerdendir.

  • Sinsice yaygınlaşan bu korkunç tehlikeye dikkat çekmek istedim. Vesselâm…

 

Anahtar Kelimeler:

reklam
Diğer Yazıları

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"