Okul aile birliği ve veliler

  • 30.06.2019 23:44
  • Okunma: 3927 kez

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çok yönlü olarak gelişimini sağlayarak, topluma ayak uydurmalarını sağlamak okulların ve velilerin en büyük amaçlarıdır. Fakat okul ve velilerin bu amaçları tek başlarına gerçekleştirmeleri kolay olmamaktadır. Araştırmalar göstermektedir ki öğrenci başarısı için iyi bir okul-aile –öğrenci işbirliği gereklidir ve bunlar arasında etkili bir iletişim sağlanmalıdır. Okul –aile –öğrenci arasındaki işbirliğini geliştirerek iletişimi güçlendirmek ve bunları daha dinamik hale getirmek amacıyla okul-aile birlikleri oluşturulmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı ilgili yönetmelik aracılığıyla anne-babaların çocuklarının eğitimi nde daha fazla etkili olmalarına izin vermiştir. Yönetmeliğin  altıncı maddesinde Aile Birliği’nin görev ve yetkileri açık bir şekilde ifade edilmiştir. 

Müdürler ve okullardaki Kurullar okul başarısını etkileyebilecek çeşitli konularda okul aile birliğine danışmalıdır. Okul idaresi gelen tavsiyelerini dikkate almaları ve bu konuda ne yapmak istediklerini onlara bildirmeleri gerekir. 

Ebeveynlerin çocuklarının eğitimine katılımının, çocukların performansı üzerinde kesin etkisi vardır. Ebeveynler çocukların eğitimine katıldığında, öğrenci başarı seviyesi artar. Öğrenciler okula daha düzenli devam eder, okula karşı daha olumlu bir tutum gösterirler. Okul Aile Birliği, öğrenciler, öğrenci velileri ve idare arasında iyi bir iletişim sağlanmasına yardımcı olurlar ve bundan herkes yararlanır. 

Okul aile birliği, okul ile aile arasında köklü bağlantıların kurulması ve sürdürülmesinde en etkili rol oynayan birimdir. Özellikle şehir okullarında kurulan ve yaşatılmaya çalışılan bu birlikler “Okul Aile Birlikleri Yönetmeliği’nde belirtilen amaçları gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

Aile Birliğinin faaliyetlerine katılmak, çocukların eğitimine katkıda bulunma fırsatına değer veren herkes için zenginleştirici bir deneyim olacaktır. Okulun velilerle sağlıklı iletişim kurması için onları çok iyi tanıması gerekmektedir. Bu bağlamda okulun karşısına çok çeşitli veli tipleri çıkmaktadır. ( Seligman, 1979: 24) bu veli tiplerini katılımcı ve katılımcı olmayan veliler, ihmalkâr ve desteksiz veliler, aşırı yardımsever veliler, bakımlı veliler, profesyonel veliler, mükemmelci veliler, işbirliğini seven veliler, düşmanca tavır takınan veliler, şikayet etmekten hoşlanan veliler, beklentileri yüksek olan veliler, fakir veliler, aşırı koruyucu veliler, kendilerinin öğrenme güçlüğü olan veliler, tehditkâr veliler ve aile problemli veliler olarak sıralamaktadır. Bu veli tipleri ile her okulda karşılaşmak mümkün olmaktadır. Bu veli tiplerinin çok iyi irdelenmesi ve onlarla iletişim kurulurken iki tarafın birbirini çok iyi anlaması gerekmektedir. Bunun yanında Martin & Waltman,(2000)’a göre; karşılıklı güven, saygı, dürüstlük, açıklık, sorumluluk paylaşımı, esneklik, dinleme, önemseme ve tam bir bilgi akışının olması da sağlıklı bir iletişim için önkoşul davranışlardır. Bu hususlara dikkat edilen okullarda sorunlar yaşanmamaktadır. 

Okul idaresi, ailelerin okul yaşamına katılımlarının önemini vurgulayarak, bilgilendirici toplantılar yapmalıdır. Aile Birliği yönetim kurulu üyelerinin çocuklarına farklı davranıldığı izlenimi verilmemelidir. İlgili yönetmeliğin bütün maddelerinin okul idaresi, öğretmenler ve öğrenci velileri tarafından mutlaka okunmasına, incelenmesine fazlasıyla ihtiyacı vardır. Görev yaptığım yıllarda Okul Aile Birliği ve Disiplin yönetmenliğini müdür başyardımcısından daha iyi bilen Koruma Derneği üyeleri vardı.  

Okul-aile birliği toplantıları velilerin kendini rahat hissedeceği ve etkin olarak katılabileceği ortamlarda yapılmalıdır. Velilere finansal kaynak gözüyle bakılmamalıdır. Okula finansal kaynak sağlama noktasında farklı kaynaklara başvurulmalıdır. Öğrencileri ve okulu ilgilendiren konularda kararlar alınırken özellikle velilerin de karar alma sürecine katılımı sağlanmalıdır. 

Kaynak:
1-Milli Eğitim Başkanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği 
2-Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Anahtar Kelimeler:

Yorumlar (0 Yorum)

Bu içeriğe yorum yapılmadı, yorum yapmak ister misin?

Yorum Yaz
Yazarın Yazıları