Neşat YAYLA
  • 07/06/2024 Son günceleme: 07/06/2024 18:51
  • 1.417

Sağlıklı bir eğitim ortamı, ancak aile ile öğretmenin işbirliğiyle oluşturulabilir. Aile ile öğretmen; karşılıklı sevgi, saygı, anlayış ve iyi niyete dayalı bir işbirliği geliştirmişlerse, bunun sonucu kısa sürede çocuğun başarısına yansıyacaktır.

Öğretmenler öğrenci velileriyle görüşürken; öğrencinin olumlu özelliklerini belirterek görüşmeye başlayıp daha sonra hatalarından ya da eksikliklerinden bahsetmelidirler. Hiçbir veli çocuğunun hatalı davranışlarının birdenbire yüzüne vurulmasından hoşlanmaz. 

Hele aşağılarcasına, kaba ve hor gören bir tavırla söylenen sözler onları hepten üzer. Bazı veliler, hataları kabul etmediği gibi hemen savunmaya geçerek sorumluluğu okula ve bizzat öğretmenlere yükler.

Çocuğun hataları veliye söylendikten sonra, hatalarla ilgili gözlemler ve bu hataların muhtemel sebeplerinden ve çözüm yollarından bahsedilerek yol gösterilmelidir. 

Velinin önerileri ve istekleri can kulağı ile dinlenilmeli, asla velilere tepeden bakmak, onları küçümsemek gibi bir yanlışa düşülmemelidir.

Velilere aktarılan görüş ve öneriler; mutlaka uygulanabilir, doğru ve isabetli olmalıdır. Geçiştirmek için verilen bilgilerin, laf olsun diye yapılan önerilerin bir anlamı yoktur.

Her veli, önce dostça ve sevecen bir yaklaşım bekler. Bazen de öğretmenin bütün sevecenliğine, ilgisine rağmen veli, ilgisiz bir tutum içinde uzlaşmaz bir tavır ve davranış sergiler. 

Böyle durumlarda öğretmen pes etmemeli ve olumlu yaklaşımını sürdürmelidir. Velilerle yapılan görüşmelerde her öğretmen veliye, çocuğun sorunlarını çözmesi için,onun yanında olacağını, elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu hissettirmelidir. Veliyle birlikte bir plan ve program yapılmalı, bir yol haritası çizilmelidir.

Öğrencinin tanınmasında ve sorunlarının çözülmesinde aile ziyaretleri önemli bir rol oynar. Bu ziyaretlerde; öğrencinin ailesi ile ilişkileri, hobileri, ailenin ekonomik durumu gibi, normalde öğrenilemeyecek birçok bilgiye ulaşılır ve öğrencinin birçok problemi çözülür.

Öğretmen, veliler ile ilişkilerini geliştirip ortaya çıkan sorunları kolayca çözebilmek için, öğrencinin her başarısını, her faaliyetini fırsat bilip onunla iletişim kurmalıdır. Bu iletişimin meyveleri kısa sürede toplanır.

Sınıf Rehber Öğretmenleri, Sınıfının Öğrencileri ve Velileri ile İlişkilerinde;

Okulun müdürü gibi tüm sorunlara eğilir. Öğrenciler ile öğretmenler, veliler ile öğretmenler, öğrenciler, öğretmenler ve veliler ile idare arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlar..

Sınıfın demirbaşının temini, korunması ve kullanılması hususunda inisiyatif alır. Öğrencileri, velileri ve idareyi bilgilendirir ve yönlendirir.

Okulun misyonu, okulun eğitim ve öğretim planlanması ile öğrenciden ve veliden beklentileri hususunda velileri ve öğrencileri bilgilendirir.

Öğrencilerin ve velilerin ihtiyaçları, istekleri ve beklentileri hususunda idareyi bilgilendirir.

 

Öğretmen Veli Görüşmelerinde Paylaşılacak Konular

Öğrencinin notları, başarı durumu,

Öğrencinin başarılı olduğu dersler ve sebepleri, 

Öğrencinin başarısız olduğu dersler ve muhtemel sebepleri,

Velinin, öğrencinin başarısız olduğu derslerin öğretmenleriyle görüşmesinin sağlanması,

Öğrencin okula, idareye, öğretmene ve arkadaşlarına karşı tutum ve tavırları,

Öğrencinin yakın arkadaşlarının belirgin özellikleri,

Öğrencinin kişisel özellileri (Çekingen, yaramaz, aktif, saldırgan, güler yüzlü vs.)

Sınıf geçme sistemi, baraj dersler ve not sistemi,

Okulun ödül ve disiplin yönetmeliğine dayalı uygulamaları,

Öğrencinin önceki eğitim öğretim yılı ile şu anki durumunu karşılaştırılması,

Öğrencinin bu okula geliş sebeplerinin ve hedeflerinin ortaya çıkarılması

Öğrencinin başarılı olabilmesi için ideal olan ders çalışma süresi ve yöntemleri,

Öğrencinin devam durumu,

Öğrencinin başarılı olduğu ders dışı faaliyetleri ve yetenekleri,

 

Öğrenciden beklenen davranışlar

Öğrenci Kıyafetleri ve Disiplin Yönetmeliğinin suç saydığı her türlü öğrenci davranışları hemen disiplin kuruluna yansıtılacak ve disiplinden taviz verilmeyecek. Öğretmenin şahsına karşı yapılan hatalar, devlet malına verilen zararlar, kavga ve sataşmalar okulun çevresinde bile olsa asla affedilmeyecek 

Öğrenciler;

Okulda, okulun belirlediği kıyafet dışında bir kıyafet giymez.

Saçlar, düzgün kesilmiş, temiz ve boyasız olur.

Abartısız, koyu renkli ayakkabı giyer.

Beden Eğitimi derslerinin dışında spor ayakkabısı giymez.

Okul saatinde okul bahçesinin dışına çıkmaz.

Ders saatleri içerisinde hastalık vs gibi bahaneler üreterek çarşıya ya da dershaneye gitmez.

Okula kameralı cep telefonu getirmez.

Toplum değerlerine ve okul kurallarına uyar.

Yöneticilere, öğretmenlere ve çevresindeki kişilere karşı saygılı davranır.

Irk, renk, cinsiyet, dil, din, mezhep, tarikat, cemaat ve siyasi parti ayrımı yapmaz.

İnsan hak ve özgürlüğü ile insan onurunun korunması için gerekli duyarlılığı gösterir.

Millet malını, okulunu ve okul eşyasını kendi öz malı gibi korur. 

Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmaz, bu tür maddelerin kullanıldığı yerlerde bulunmaz.

Çevreyi kirletmez. Çevrenin doğal ve tarihi yapısını korur. Çevreyi güzelleştirmek, geliştirmek için katkıda bulunur.

"Öğretmenin sabrı, velinin desteği ve öğrencinin gayreti; eğitimin üç sac ayağıdır. Bu üçü bir araya geldiğinde, başarı kaçınılmaz olur."

Yazarın Yazıları