Recep ÖNCEL
  • 28/07/2023 Son günceleme: 28/07/2023 11:43
  • 3.023

Zaman ne çabuk geçiyor. Muharrem ayına ve dolayısıyla Hicri 1445 yılına girdik. Muharrem kelimesi; haram kılınan, kutsal olan anlamını ihtiva etmektedir.

28 Temmuz 2023 Cuma günü; 10 Muharrem- Aşure günüdür.

Aşure günü; diğer günlerden daha faziletli kabul edilmiştir.

Bu gün de, şu hadiseler meydana gelmiştir;

Allah Teâlâ;  gökleri, dağları, denizleri, kalemi bu gün yarattı.

Adem Aleyhisselam’ı bu gün Cennet’e koydu.

İbrahim Aleyhisselam’ı ateşten bu gün kurtardı.

Eyyüb Aleyhisselam’dan belayı bu gün kaldırdı.

Davud Aleyhisselam’ın zellesini bu gün bağışladı.

Görüldüğü üzere Aşure, çok özel anlamları olan bir gündür.

Bu ayda, 9 ve 10 Muharrem veya 10 ve 11 Muharrem günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir.

Bu gün, eve çeşitli bol erzak almak ve tasaddukta bulunmak, fakir fukarayı gözetmek çok güzel olur.

Bu gün daha çok ibadet etmek Nafile Namaz kılmak ve Kur’an-ı Ker’im okumak gerekir.

Yine Aşure günü ’Hasbiyallahu ve niğmelvekil, niğmelmevla ve niğmel nasır’ duasını 70 defa okumalıdır.

‘’Ve Bismillahirrahmanirrahim.

Allah’ı mizan dolusunca ilimlerin nihayet derecesiyle razı olacağı şekilde Arşın ağırlığınca tesbih ederim.

Allah’tan koruyacak hiçbir sığınak ve kurtuluş yolu yoktur. O’ndan yine O’na sığınılır.

Çift ve tek olan şeyler adedince Allah’ın bütün tam kelimeleri adedince O’nu tesbih ederim.

Ey merhametlilerin  en merhametlisi,  rahmetinle bana selamet vermeni istiyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak ancak Yüce ve Azim olan Allah’ın tevfik ve yardımıyladır.

Obana yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.

Allah, mahlûkatın  en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed’e (sav) ve âline ashabına salât eylesin’ Âmin! Duası okunur’’.

Netice itibariyle, Muharrem ayı ve Aşure günü Rahmet ve Muhabbet ‘e vesiledir!

Bu güzel günlerde iyilikleri çoğaltmak gerekir.

Daha çok,  aşk ile sevgi ile hayatımıza çeki düzen vermek gerekir.

Yaşanan güzellikler yanında, tarih boyunca bu ay içinde maalesef üzücü hadisler meydana gelmiştir.

Şöyle ki, ’Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin’e karşı Kerbela’da 10 Muharrem’de büyük bir cinayet işlenmiştir. Bu acı olay İslam Dünyasında çok yaralar açmıştır ve gözyaşı dökülmesine sebep olmuştur.

Elbette ki, biz Müslümanlar bu hadise dolayısıyla üzülüyoruz ve yüreğimiz kan ağlıyor.

Ancak Kerbela hadisesi İslam Âleminin birliğini bozacak çekişmeler için kullanılmak istenmektedir. Bizlerin bu operasyonlara fırsat vermemesi lazımdır. Kendimize yakışan davranış biçimi ile olgunluk içinde hareket etmeli, feraset sahibi olmalı ve çekişmelerden uzak kalmalıyız.

Biz Kur’an-ı Ker’im’e bağlıyız.

Biz, Hz. Peygamberi seviyoruz.

Biz Ehl-i Beyti seviyoruz.

Ve biz Müslümanlar Yaradan’dan ötürü Yaradılanlara sevgi ve muhabbet besliyoruz.

Muhabbet zincirini genişletmeliyiz.

Hz.Mevlana;

Ney de ki ateş; hep aşk eseridir! diyor.

Aşk, ahlaki ve ruhi hastalıklar için gerekli bir hekimdir diyor.

Aşk, öyle bir güçtür ki, insanın topraktan cismini semalara çıkartır, diyor.

Aşk, kişiye rehber olur, O’nu göklere yükseltir diyor.

İnsan önce kardeşlerini, sonra mürşidin, sonra Peygamberini sonra Allah’ı sever ve bu silsileyi takip ederse, muhabbet meydana gelir diyor.

Velhasıl, her zaman ve dahi içinde bulunduğumuz bu kutlu günlerde aşkımızı muhabbetimizi daha da artırmak gerekir.

Gelin, sevgiyi çoğaltalım!

Önce muhabbet ve sonra mağfirete koşalım.

Ve dua edelim, Allahümme ya müfettihalebvab, iftehlenahayral bab!

Muharrem ayınız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun!

Yazarın Yazıları