Muharrem Aşure

  • 09.08.2021 10:54
  • Okunma: 1211 kez

Recep ÖNCEL


Muharrem kelimesi Arapça’dır. Haram olan, yasaklanan anlamına gelir. Araplar bu aya hürmeten haram kabul eder, birbirlerine savaş açmazlardı.

9 Ağustos 2021 tarihi Muharrem ayı girmektedir.

1 Muharrem İslam Alemi’nin yılbaşısıdır.

10 Muharrem ise Aşure günü olup, 18 Ağustos tarihine tekabül etmektedir.

Bu ay da, Müslümanlara özel ibadetler yapmaları tavsiye edilmiştir.

1 Muharrem gecesi,  yeni senedeki kaza ve belalardan korunmak için;

Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline, ashabına salât-ü selam eylesin. Allah’ım sen ebedisin, kadimsin, evvelsin. Fazlu ihsanın yücedir. Her şeyi kaplayan cömertliğin, çok yücedir.

Yeni yıl geldi. Bu sene içinde bizi şeytandan, onu dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Sana yaklaştıracak şeylerle, meşgul olabilmek için yardımını istiyoruz.

‘Allah’a hamdolsun, Peygamber Efendimize salât-ü selam olsun.’ diye dua etmek önemlidir.

Yine 10 Muharrem aşure günü, yetmiş defa ‘Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır’ demek ve ‘Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, Allah’ı mizan dolusunca ilimlerin nihayet derecesinde razı olacağı şekilde, arşın ağırlığınca tespih ederim. Allah’ tan koruyacak hiçbir sığınak ve kurtuluş yolu yoktur.

Allah’ı bütün kelimeler adedince, çift ve tek olan şeyler adedince tespih ederim.

Ey merhametliler merhametlisi, rahmetinle bana selamet vermeni istiyorum.

Günahlardan güç yetirmek ve taatte kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah’ın tevfik ve yardımıyladır.

O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Allah, mahlûkatın en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed’ e âline ve ashabına salât eylesin’ diye dua etmek iyi olur.

Bu ay oruç tutmak da, çok faziletlidir.

Peygamber Efendimiz, Yahudilere benzememek için 9. ve 10. gün veya 10. ve 11. gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir.

10 Muharrem Aşure gününde birçok olay meydana gelmiştir.

Yeryüzü ve gök   yaratılmış,

İlk yağmur yağmış,

Hz. Âdem’in (as) tövbesi kabul edilmiş,

İdris (as) safiyullah olmuş,

Nuh (as) gemiden çıkarılmış,

İbrahim (as)  ateşten kurtulmuş,

Hz. Yakub, oğlu Hz. Yusuf’a kavuşmuş,

Hz. Yusuf zindandan kurtulmuş,

Hz. Musa ve Ben-i İsrail, yarılan Kızıl denizden geçmiş,

Firavun ve ordusu Kızıldeniz’de boğulmuş,

Davud (as)  mağfiret olunmuş,

Hz. Süleyman’a mülk ve saltanat verilmiş,

Hz. Muhammed (sav) Efendimizin geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmıştır.

Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin,   Kerbela’da şehit edilmiştir.

Bu gün özel öneme sahiptir.

Müslümanlar Aşure tatlısı yaparlar, ailelerine ve eşe dosta ikram ederler.

Osmanlı ‘da bu tatlı zengin konaklarında yapılırdı. Özelikle, Kadir’i tekkelerinde halka dağıtılırdı.

Günümüzde, birçok vakıf,  dernek ve belediyeler bu güzel geleneği devam ettirmekte,  halka Aşure dağıtmaktadırlar.

Bu gün içinde eve bol erzak almak, muhtaçlara tasaddukta bulunmak, sene boyunca berekete vesile olur.

Bu güne hürmet etmek, dua etmek çok anlamlıdır.

Bir vakitler, Basra’da zengin bir adam vardı.

Her sene Aşure günü, Müslümanları evinde toplar, sabaha kadar Kur’an okuyarak geçirirdi.

Nerede fakir ve yoksul varsa bulur, dul ve yetimlere ikram ederdi.

Evinin bitişiğinde, bir komşusu vardı.

Bu komşunun hem anası, hem de kızı senelerden beri yürüyemez halde idi.

Kız babasına sordu; ’Babacığım bu gün nedir? Komşumuz herkesi evinde toplayıp, geceyi Kur’an ve zikirle ihya ediyor’

Baba; ’kızım, bu gün Aşure günüdür. Allah katında hürmeti büyüktür. Çok faziletlidir.’dedi.

O gece, diğerleri uyudu ama kız çocuğunun gözüne uyku girmedi.

Komşunun evinden gelen, Kur’an ve zikrullah seslerini dinledi.

Hatim duası yapıldığı zaman, yüzünü semaya çevirdi.

‘Ey Mevla’m!  Bu gecenin, Sen’in indindeki hakkı için, Sen’in rızanı kazanmak arzusuyla bu gece Kur’an okumak üzere uyumayan kulların hürmeti için, beni şu halimden kurtar! Kalbimin kırıklığını sar! Diye dua etti.

Daha sözünü bitirmeden, o anda afiyet buldu. Sancı ve ağrılarından kurtuldu, kalkıp doğruldu.

Babası sabahleyin bu hali görünce şaşırdı.

’Kızım bu nasıl oldu? diye, sordu.

Kız; babacığım bu gün Allah’a tevessül ettim. O’ da bana sıhhatimi iade etti,dedi. (1)

Görüldüğü gibi bu mübarek ayda ve günde birçok maddi ve manevi bereketler vardır.

Cenab-ı Hak, bizlere içinde bulunduğumuz mübarek günler hürmetine rahmetiyle, merhametiyle muamele buyursun.

Hepimizin Muharrem ayı ve Aşure günü mübarek olsun.

 (1)Ramazanoğlu Mahmud Sami; Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları, İstanbul -2013

stanbul -2013

Anahtar Kelimeler:

Yazarın Yazıları