Mucize bir Hadis-i Şerif

  • 09.09.2019 08:25
  • Okunma: 3191 kez

Aşağıdaki Dünya haritasına lütfen dikkatle bakınız. Dünya üzerindeki Müslüman dağılımını yüzde rakamlarıyla göreceksiniz. Aynı dünya haritası üzerinde İSRAİL’İN yeri, iğnenin sivri ucu kadar bile yer işgal etmediği de çok net anlaşılıyor.

Müslümanların nüfusu ve yüzölçümleri, İsrail’i tükürükleriyle boğacak kadar çok olduğu halde, Tüm İslâm âleminin sözlerinin, İsrail’e hiç geçmediği de herkesçe malumdur.

 

 

Bunun sebebini ben de çok merak ediyordum. Ta ki eski Diyanet İşleri Başkanımız H. Lütfi Doğan hocamızın, “Sünnetin ışığında İSLÂM AHLÂKININ ESASLARI” kitabını okuyuncaya kadar. Orada bulduğum o güzel ve mukni cevabı sizlere de özetlemek istiyorum…

Önce yukarıdaki haritayı dikkatlice inceleyiniz.

Sevban (r.a.)ten rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

-"Yakında (âhir zamanda) milletler, yemek yiyenlerin (başkalarını) çanaklarına (sofralarına) davet ettikleri gibi, size karşı (savaşmak için) biri birlerini davet edecekler." Birisi şöyle sordu:

-"Bu (bize karşı olan dayanışmaları) o gün bizim sayıca azlığımızdan dolayı mı olacak?” dedi. Rasûlullah (s.a.v.) cevap verir:
-"Hayır, tam aksine siz o gün çok kalabalık, fakat selin önündeki çerçöp gibi zayıf olacaksınız. Allah, (âyetlerine aykırı davranıp, bu ayrılıklarınızdan dolayı) düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini soyup alacak, sizin gönlünüze de vehn atacak" buyurdu. Yine bir adam:
-“Vehn nedir? Ya Rasûlullah” diye sorunca:
-"Vehn, dünyayı (fazlaca) sevmek ve ölümü kötü görmektir" buyurdu.
(Bkz.: Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 14/421.)​

Şimdi de İslâm âleminin ahvaline bir bakalım:

Aynen Hadîsi Şerifte vurgulandığı gibi, Türkiye dışındaki Müslüman ülkelerin liderlerinden, hiçbir gayrimüslim ülke lideri korkmadığı gibi, gayrimüslimler de Müslümanlara karşı birlik ve beraberlik içinde hareket ediyorlar. Müslüman ülkeler ise ABD, İsrail, İngiltere, Fransa vs. ülkelerin elinde çer-çöp gibi zayıf ve pasif durumda, değil mi? Hatta ABD başkanı onlara, Türkiye sınırındaki teröristlere destek olun dediği zaman, PYD’YE 30 000 000-$ ve 300 TIR yardım gönderiveriyorlar. Oysa gayrimüslimlerin bu dayanışmaları, Müslümanların çok kalabalık olmasından dolayı da değil, zayıf ve pasifliklerinden dolayıdır. Allah’ın da cc onların gönüllerinden, Müslümandan korkma hissini söküp aldığından dolayı değil mi?

“..Peki, Allah cc Mü’min ve Müslümanların düşmanlarına bu avantajı niçin sağlasın ki? Allah Müslümandan yana değil mi?” diye bir soru akla geliyor.

Akla gelecek bu soruya bile, yüzyıllar önceden Allah Rasûlü şöyle cevap vermiş.

-“..siz o gün çok kalabalık, fakat selin önündeki çerçöp gibi zayıf olacaksınız. Bu nedenle de Allah sizin gönlünüze VEHN atacak.”

-“Vehn nedir?” Sorusu bizim aklımıza geldiği gibi, o gün de Allah Rasülüne sorulmuş.

Cevap: "Vehn, dünyayı (fazlaca) sevmek ve ölümü kötü görmektir"…

Şimdi tam bu noktada, lütfen birkaç hafta önceki “Uzman gözüyle ÇOCUK TERBİYESİ-4.” Yazımızdaki istatistiği hatırlayalım:

MAK DANIŞMANLIK tarafından 30 büyükşehir ve 23 il, 154 ilçede 5400 kişi ile 12 Haziran - 18 Haziran 2017 tarihleri arasında yüz yüze yapılan TÜRKİYE'DEKİ TOPLUMUN DİNE ve DİNİ DEĞERLERE BAKIŞI ARAŞTIRMASININ SONUCU:

Ülkemizde % 14 Allah’a inanmıyor. % 25 Meleklere inanmıyor. % 24 Kur’an-ı Kerim’in vahiyle geldiğine inanmıyor. % 37 Peygambere, Hz. Muhammed’e inanmıyor. % 27 Öldükten sonra dirileceğinize ve hesaba çekileceğine inanmıyor. % 45 Kadere (Hayra ve Şerre) inanmıyor…

% 68 Kur'an'ı Kerim'i Arapça orijinal hattından okuyamıyor. % 75 Hiçbir Kur'an Kursu'na eğitim almak amacıyla gitmemiş. % 83 Kur’an-ı Kerim'in Türkçe mealini hiç okumamış. % 77 Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatını hiç okumamış. % 43 Hiç camiye gitmemiş. % 55 Ramazan ayında oruç tutmuyor.

% 78 Namaz kılmıyor. % 20 Dua etmiyor. % 59 Selamlaşırken “selamün aleyküm” demiyor. % 35 Gusül abdesti bile almıyor veya bilmiyor...

LÜTFEN DİKKAT: %90’dan fazlası Müslüman, hatta tüm İslâm ülkelerinin lideri diye tanımlanan ülkemizin bu ahvâli bile, yürekler acısı değil mi?

Diğer İslâm ülkelerinin lider ve yöneticileri, halkı açlıktan ve hastalıklardan çöp gibi kalmış ve ölüyorlarken, varlıkları, israfları, gösterişli düğünleri, tatilleri ve maalesef sefaletleri göz kamaştırmıyor mu?... Böyle Mü’minler ve Müslümanlar vehn’i hak etmiyorlar mı?...

Allah cc, Âdil-i Hakîm olduğu için, Mü’min ve Müslümanlara hak ettiklerini veriyor.

Mutlak kâfir ve müşrikler için ise Cehennemi tam hak etmeleri için dünyalıklarını arttırıyor.

Peki, bu duruma düşmemizin sebebi nedir ve sorumluları kimler?

Müslümanların; ‘SINAVDA’ ve Âhiret yolcusu olduklarını tam idrak edememiş olmaları sebebiyle, evlâtlarına 15-20 yıl dünyevî tahsil yaptırırken, DÎNÎ ve ÎMÂNÎ eğitimlerini ihmal etmelerindendir. Sorumluları da anneler, babalar, dedeler ve örgün eğitim sistemlerimizdir.

Bu vebalden ve bu yürekler acısı durumlardan kurtulmanın çaresi de; Yüce Rabbimizin böylesine çok problemli olan âhir zamana, özel donanımlarla gönderdiği Bediüzzaman Hz.’nin Risale-i Nur ekolünü, örgün eğitimimize titizlikle uyarlamaktır.

Hatta bu ekolün, tüm İslâm ülkelerine ve tüm Dünya ülkelerine tanıtıp yaymakla, dünya barışı ve huzuru bile sağlanabilir. Barış yerine, savaştan nemalananların işlerine gelmedikleri için, sömürgeci ülkeler ve tüm şer güçler, bu ekole engel olmaya çalışmaktadırlar…

Teşhis ve tedavi metodu doğru olursa, elbette sağlığa, barışa ve huzura kavuşmak ta o derece hızlı olacaktır. Ciddiye alınıp, mutlaka uygulanması dileklerimizle…

Anahtar Kelimeler:

Yorumlar (0 Yorum)

Bu içeriğe yorum yapılmadı, yorum yapmak ister misin?

Yorum Yaz
Yazarın Yazıları