Av. Ferda KAZANCIBAŞI
  • 01/01/1970 Son günceleme: 06/01/2013 23:11
  • 13.245

Bir uçtan bir uca vatanın bütünlüğünün kucakladığı halkın kader ve kültür birliği halindeki milliyetçilik duyguları, ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarına göz diken sömürgenlere karşı aşılmaz engel teşkil etmektedir.

Onun içindir ki sömürgenler amaçlarına engel teşkil eden milliyetçilik duygularını körletmek, yok etmek ve mazlum ülke halklarını milliyetçilik duygularından uzaklaştırmak isterler. Milliyetçilik duyguları ise bir ulusun her türlü saldırılara karşı varlığını koruyabilmek yolunda en meşru savunma aracıdır. Bu sebeplerle gazetemizin bu sayısındaki yazımı milliyetçilik konusuna ayırmış bulunuyorum.

 
Halk kavramı Milliyetçilik kavramının alt yapısıdır
 
Ülke gerçeklerinden habersiz lüks yaşam içindeki bazı sosyetik kesimler, (Halk Kavramı)’nı, aşağı tabaka, cahil, köylü sınıfı olarak tanımlama gayreti içinde olmuşlardır. Oysa ülkemizin önde gelen Halk Bilimcilerinden Ziya Gökalp, Fuat Köprülü, Selim Sırrı Tarcan ve Cemil Demirsipahi (Halk Kavramı)’ nın gerçek anlamına açıklık kazandırmışlardır. Siz okurlarımıza ülkemizin Halk Bilimcileri’nden Tahir Alangu ve Pertev Naili Boratav’dan iki örneği sunuyorum ;   
         Tahir Alangu, Türkiye Folkloru başlıklı 1983 baskılı yapıtının 27 / 33 sayfalarında Halk kavramını ; (Ortak özellikleri bir tortu tabakası gibi özüne sindiren, acı ve tatlı günleri paylaşan, çizgi ortaklığı halindeki herkes halktır) şeklinde tanımlamıştır.
         Pertev Naili Boratav, Folklor ve Edebiyat başlıklı 1982 baskılı yapıtının 171 / 182 sayfalarında ; Halk Kavramı için ; (Bütün şanlı tarihimizde savaştan barışa ve mutluluğa götürecek olan büyülü anahtarın adı halk’tır. Halk, hepimizde ortak olan insanca kardeşçe duyulan bütün coşkuların tümü ve kişisel çıkarların ötesidir) tanımlamasını yapmıştır.
        Miliyetçilik kavramının alt yapısını oluşturan Halk Kavramı (Halk Kültürü) yönünden de saldırılara hedef olmaktadır. Bu doğrultuda Halk Kültürü göz ardı edilerek doğrudan (Evrensel Kültür)’e açılım önerilmektedir. Oysa Halk Kültürü’nün bilincine varmadan doğrudan Evrensel Kültür’e açılırsan ayağın yere basmaz. Önce Halk Kültürü’nü temel alacaksın, ondan sonra evrensel kültüre doğru açılırsan ayağın yere sağlam basar ve evrensel kültürün tadına varırsın.    
 
Mazlum ülkelerin milliyetçilik kavramına yönelik saldırılar
 
Sömürgenler mazlum ülkelerin göz diktikleri yer altı ve yer üstü kaynaklarını ele geçirebilmek yolunda karşılarına çıkan milliyetçilik engelini bertaraf etmek için ;
1.      Ulusal kimlik ve kültürü sulandırmak ve halkı asimile etmek.
2.      Milliyetçilik kavramını (Kafatasçılık) şeklinde tanımlayarak bütünlüğü bölmek.
3.      Milliyetçilik kavramını çağ dışı olarak aşağılamak.
4.      Milliyetçilik kavramını göz ardı ederek humanizm gibi dünya kardeşliği
      kavramını ön plana çıkartmak
İngiliz kökenli (Humanizm) kelimesi anlam itibariyle Dünya İnsanlığı arasındaki kardeşliği
sevgiyi ifade etmektedir. Evet, zencisine, sarısına, kızıl derilisine varana hangi dil ve ırktan olursa olsun, yer yüzünün tüm halkları netice itibariyle insandır. Ortak sevgi ve mutluluk etrafında birleşmiş olmaları yeryüzündeki tüm insanların haklarıdır.  
 
Sömürgenler ise, milliyetçilik kavramını kendilerinde saklı tutarken, (Humanizm) kavramını dışa ihraç etmek suretiyle mazlum ülke halklarının milliyetçilik duygularını göz ardı etmek yöntemini uygulamaktadırlar. İngiltere’ye gittiğinizi varsaysak, eğer (İngiliz Milliyetçiliğini bırakın çağ dışıdır humanist olun) derseniz sizi sopa ile kovalarlar. Aynı şey Fransız’lar, İtalyan’lar ve diğer müstemlekeci ülkeler için de geçerlidir.
 
Kuşkusuz Dünya İnsanlığı ve kardeşliğine inanç anlamındaki humanizmi benimsemek olumlu bir düşüncedir. Ancak, milliyetçilik kavramının bilincine varmadan doğrudan (Humanist) düşünceye teslim olursan ayağın yere basmaz. Havada kalırsın ve sömürgenlerin tuzağına gelmiş olursun.        
               
Sonuç olarak;
Her türlü dış tuzaklara karşı bir ulusu ayırımsız tek bir nokta etrafında birleştiren temel unsuru özetleyecek olursak;       
        AĞRI’DAN TRAKYA’YA, KARADENİZ’DEN EGE VE AKDENİZ’E ÜLKENİN BİR UCUNDAN DİĞER UCUNA KADAR SİYASİ PARTİ VE ETNİK AYIRIM GÖZETMEKSİZİN, VATANIN VE MİLLETİN BÜTÜNLÜĞÜNE, AY YILDIZLI BAYRAĞINA, ULUSAL KİMLİK VE KÜLTÜRÜNE BAĞLI OLAN HERKES MİLLİYETÇİDİR.
 
        Bizleri ulus olarak ayakta tutan İslami inançlarından güç alan milliyetçilik duygularıdır.
Milliyetçilik fazilettir ve milliyetçi olmakla gurur duyarız.
Yazarın Yazıları