Neşat YAYLA
  • 22/11/2023 Son günceleme: 22/11/2023 14:14
  • 4.273

Bir Belediye Başkanının liderlik sırları

11 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terör saldırılarını takip eden dakikalar ve saatler, New York şehrinin tarihindeki yönetim açısından en büyük zorluğu oluşturdu. Belediye Başkanı Rudoph Giuliani, ilk kulenin çökmesi sonucu canını zar zor kurtarmıştı.

Aşağıda Rudolph Giuliani’nin ağzından kendi liderlik ilkelerini bulacaksınız.

"Bir liderin şu özelliklere sahip olması gerekir: Vizyon, Kişilik, Cesaret, Hazırlık, Ekip çalışması, İletişim.”

1. Vizyon:

İyi bir liderin ilkesi, hedefi, temel bir felsefesi olması ve inandığı şeye, neden inandığını bilmesi gerekir. Aksi takdirde olaylar üzerinize gelir ve siz istenmeyen durumlardan kaçınmak için tepki veren birine dönersiniz. Büyük liderleri diğerlerinden ayıran güçlü fikirleridir. Bu fikirler belirgin bir amaca, felsefeye, değerlere dayanır ve gündelik olaylardan etkilenmez. Bunun için de, sürekli öğrenme, okuma ve fikirlerin yeniden biçimlenip, geliştirilmesi gerekir.

2. Kişilik:

İyi lider, iyimser olmalıdır. Kötümser birinin değil arkasından gitmek, kimse onunla akşam yemeğine bile çıkmak istemez. Liderlik çözüm getirmektir. En zor durumlarda bile, hedefin ve başarının gözde canlandırılması gerekir. Bu, bazen çözümleri de beraberinde getirir.

3. Cesaret:

"Cesur olmak" birçok kişinin anladığı gibi "korkusuz olmak" demek değildir. Cesaret korkuyu yönetebilmektir. Cesur insanlar korkularını, daha iyi performans göstermek ve risklerden korunmak için kullanırlar. Cesarete sadece sıra dışı olaylar için değil, gündelik hayattaki sorunları ele alırken de ihtiyaç vardır. Korkunun bir motivasyon aracı olarak kullanılması, liderliğin dördüncü ilkesiyle de bağlantılıdır.

4. Hazırlık:

İşler yolunda gitmediği zaman bir B planının varlığı, krizi yönetmeyi mümkün kılar. En uzak ihtimale bile hazırlıklı olmak bazen yeterli olmayabilir ve uçakların füze gibi kullanıldığı 11 Eylül olayında olduğu gibi, daha da beteri başa gelebilir. Ancak Giuliani’yi halk kahramanı konumuna yükselten, daha önceki birbirinden farklı durumlardan edindiği hazırlıkları birleştirerek, değiştirerek, yeni ve farklı yorumlar getirerek bu krizi yönetmesiydi.

5. Ekip çalışması:

Başarının özünde insanların gayreti ve katkısı yatar. Her şeyi kendisinin yaptığına ve başardığına inanması, bir lideri yalnızlığa iter. Liderin felaketini hazırlayan zihin haritası şudur:

"Beni buraya Allah getirdi" veya "Ben bu insanlar için Allah’ın bir lütfüyüm" veya "Ben her şeyi zaten bilirim".

Bunun yerine doğru olan zihin haritası şudur:

"Benim zayıflıklarım neler? Zayıflıklarımı kimin desteğiyle, nasıl telafi edebilirim?" Aksi takdirde kimse kendinden daha iyi bir örgüt kuramaz. Kendini başka insanların güçlü taraflarıyla dengeleyen liderler başarıya ulaşır.

Zaafları dengelemek ve kendi gücünü aşan bir kurum yaratmak için ekip çalışması gerekir. Bunun için de, katkıda bulunanları öne çıkartmak ve değerlerinin ve emeklerinin bilinmesini sağlamak önem taşır.

6. İletişim:

Fikirlerinizi başkalarının kafalarına yüreklerinden geçirerek ulaştırabilirsiniz. Eğer bir lider bundan önceki beş ilkenin, özellikle de hazırlık ilkesinin gereklerini yerine getirmişse, iletişim insanlarla sohbet etmek kadar kolay olur.

Böyle bir iletişimde uyandırılan duygu, bilginin insanlar tarafından içselleştirilmesine ve benimsenmesine yol açar, çünkü insanları ancak duygularından yola çıkarak yönetebilirsiniz.

Bireyin yaşamında sağlık sorunlarından kurtulmak da, kurumsal hayatta başarı da ancak insanlarla birlikte ve onların desteği ile mümkündür. Gerçek liderlik kalitesi zor zamanlarda ve işler kötü giderken ortaya çıkar. Bunun için işler kötü gittiğinde lider orada olmalı ve sorumluluğu üstlenmelidir. İnsanlar ihtiyaç duyduklarında onların yanında olursanız, siz ihtiyaç duyduğunuzda onlar da sizin yanınızda olur.

Sonuç:

Başarılı iş sonuçlarının sadece Guilliani’nin sıraladığı özelliklere bağlı olduğunu düşünmek yanıltıcı olur. Bunların yanı sıra bir iş liderinin performansı iyi değerlendirmesi ve birlikte çalıştığı insanları yetkilendirmesi temel şarttır.

Liderlik, insanları etkilemek ve kendi gücünü başkaları aracılığıyla performansa dönüştürmektir. Bu konudaki en iyi örnek futboldan verilebilir. Bir futbol antrenörü sahaya çıktıktan sonra, takımını doğrudan etkileyemez. Bunu ancak öğrettikleri ve ekibinde yarattığı heyecanla gerçekleştirebilir.

Bir iş lideri de sadece iş performansını izlemekle yetinemez, bunu yaparken dolaylı olarak insanların mutluluğundan da sorumludur, çünkü başarılı insan mutlu olur.

İş lideri birlikte çalıştığı kişilerin becerilerinin gelişmesine imkân sağlayarak, potansiyellerini hayata yansıtmalarına aracılık eder ve onların mutlu olmasına ve başkalarını etkilemelerine yardımcı olur.

Kaynak:

1- Prof. Dr. Acar Baltaş

2-Rudolph Giuliani’nin Liderlik Sırları

Yazarın Yazıları