Kurban

  • 08.07.2022 15:02
  • Okunma: 1065 kez

Recep ÖNCEL


9 Temmuz Cumartesi, 10 Zilhicce; Kurban Bayramı günüdür.

Bayram, Müslümanlar için çok önemlidir.

İslam’a göre zengin olanlar için, ‘kurban ibadeti vacibdir’.

Memleketlerinde olanlar,   kurban keserler.

Hac vazifesi ifa için Arabistan’da bulunanlar ise, Arafat’ta başlayan bir gayret ve koşturma sonunda, Kâbe’yi tavaf ederler, şeytan taşlarlar, hacı olurlar, kurban keserler, Ravza’yı ziyaret ederler.

Kurban, bir yönüyle Yüce Allah’a teslimiyeti ifade eder.

Diğer yönüyle, sosyal boyutu olan bir ibadettir.

Bu vesile ile fakirlere et verilerek, onlara yardımlaşma sağlanır. Fakir zengin arasında bir kaynaşma meydana gelir.

Hac ibadeti neticesinde,  dünya üzerindeki Müslümanlar mukaddes beldelerde bir araya gelerek, Ümmet şuuru ve tanışma olur.

Kurban, Hz. İbrahim’in hatırasıdır!

Hz. İbrahim, rüyasında oğlu İsmail’i kurban ettiğini görüyordu.

Peygamberlerin imtihanı zor oluyor... Netice de, ciğer paresi, biricik evladını kurban etmesi gerekti.

Oğlu İsmail’e; ‘ey yavrum rüyamda seni boğazladığımı görüyorum’ dedi.

Hz. İsmail’de babası gibi çok zor bir imtihandan geçiyordu, babasına itaat etti.

“babacığım emrolunduğun şeyi yap, beni sabredenlerden bulacaksın dedi”. (saffat37/102)

Hz. İbrahim, Hz. İsmail’i yatırdı, kesmek için bıçağı boynuna sürdü ama bıçak kesmedi.

Cenab-ı Hak,  onlara, Cebrail A.S. vasıtası ile ‘kurban’ gönderdi.

Burada, Hz. İbrahim’in ve Hz. İsmail’in Allah’a (cc)  teslimiyeti çok önemlidir!

Ve sonunda mükâfatlarını almışlardır.

Kur’an-ı Ker’im de, kurban ile ilgili ayetler vardır, bunlardan bazıları şöyledir;

‘’Haccı ve umreyi Allah için yapın. Eğer bunlardan alıkonursanız, kolayınıza gelen kurbanı gönderin. (Bakara 2/196)

De ki; şüphesiz benim namazım kurbanım, hayatım ve ölümüm,  hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En’am 6/162)

Biz her ümmete (kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden, kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine, Allah’ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi İlah’ınız tektir. Öyle ise O’na teslim olun. Ey Muhammed, o ihlâslı ve mütevazı insanları müjdele. (Hac 22/34)

Kurban, Allah için yapılan bir ibadettir.

Kurban olacak hayvana, güzel davranmak ve iyi bir bıçakla ve canını acıtmadan kesmek gerekir.

Cenab-ı Hak, bu mübarek hayvanları insanların canı kurtulsun ve dahi insanlara gıda ve beslenmelerine fayda olsun diye vermiştir.  

Bu bir iman meselesidir.

Bu bir aşk meselesidir.

Bu sevenin sevgiliye kurban edilmesidir.

Kişinin nefsini feda edebilmesidir.

Bayramlaşma çok önemlidir.

Bilinmelidir ki, Kurban bayram tatili değildir!

Kurban, sahillerde denize girmek değildir.

Kurban,  mangal yapmak değildir.

Bilakis, ‘verdiğimiz bize kalandır’ noktasından hareketle, fakir fukaraya et dağıtmak gereklidir.

Allah için kurban kesilir.

Kurban etinin 1/3 ü fakirlere,  1/3 ü eşe dosta verilir,1/3 ünü de aileyle tüketmek efdaldir.

Kurban merhamet demektir.

Bu merhameti,  Etiler de et lokantalarında kilolarca et tüketip, sonra hayvan katliamı edebiyatı yapanlar anlayamaz.

‘Gönlü matemlerin olduğu yerde olanlar’ anlar bu merhamet duygusunu…

Bayramlaşma çok önemlidir.

Bayramlaşma önce camide başlamalıdır.

Teşrik tekbirleri getirdikten sonra cemaat bayramlaşmalıdır.

Küçük çocukları uykudan kaldırıp camiye götürmeli, o havayı birlikte teneffüs etmelidir.

Sonra kabir ziyareti yapmak anlamlıdır.

Vefat eden büyüklerimiz, dede, nine, baba, anne vb. akrabalarımız, hocalarımızın kabirlerini ziyaret etmeli, onların ruhuna Fatiha okumalıdır.

Hayatta olanların kıymetini bilmek gereklidir.

Benim babam, geçen kurban bayramı vardı ama bu bayram yok.

Gecen yıldan bu yana ne çok yakınımız vefat etti.

Ömür bitiveriyor. Dün birlikte olduklarımız bu gün ahirete gidiyor.

Bir varmış, bir yokmuş.

Aynı zamanda kendi ömrümüzün kıymetini bilmek, muhasebesini yapmak gerekiyor.

Bayramları fırsat bilmek gereklidir.

 Kaynaşmak ve sevgileri çoğaltmak gereklidir.

Daha çok sosyalleşmek gereklidir.  

Sağ olsunlar, vakıflar dernekler hem Türkiye’de hem de farklı coğrafyalarda güzel hizmetler yapıyor.

Bayramlaşmalar oluyor, katılmak gerek.

Kurban hizmetleri yapılıyor. Yılda bir kez et gören insanlara et veriliyor. Ne güzel!

Anlattılar; yurtdışı çalışmalarında, gayrimüslimlere bile et veriliyor. Bu yardım çalışmalarından birinde, ‘kurban eti verilen Hıristiyan bir hanım gidip caminin duvarlarını öpüyor’.

Hülasa, kardeşlik ve sevgi her yerde etkili oluyor.

Bu sevgi halkasını büyütmek gerekiyor.

İslam dininin çok güzel emirleri var!

İnsanlara iyi mesajlar veriyor.

Dinimiz hem maddi hem manevi ihtiyaçları cevaplıyor.

Bunları değerlendirmeliyiz.

Bayramları yeniden kaynaşma günleri yapmalıyız.

Bayramların anlamını önce yüreğimizde, sonra ailemizde daha sonra toplumumuzda nihayet dünyamızda hissetmeliyiz.

Bayramlarda mazlum milletleri, kâfir zulmü altında inleyenleri,  garipleri,  hastaları, anlamaya çalışmalıyız.

Dua ediyoruz;

Bayramlarımız, Allah’ın rahmetine vesile olsun ve Peygamberimizin güzel bayramlarına benzesin

Bayramlarımız,  evlerimize cennet kokusu getirsin.

Bayramlarımız mübarek olsun!

Anahtar Kelimeler:

Yazarın Yazıları