Kapatın dükkanları ayıp oluyor

  • 19.08.2021 09:24
  • Okunma: 1781 kez

Saadettin KILIÇ


Türkiye’yi birleştirecek en doğru sistem sosyalizmdir.

Uzun yıllar ülkemizde etkin olan diğerleri; Allahsız Kapitalizm, Faşizm, Kemalizm, Şeriat veya başka bir rejim, ülkemizde bütünüyle birleşmeyi ve kökten kalkınmayı kesinlikle sağlayamaz. Çünkü hepsinin de kutuplaşmış düşmanlıkları var… İki kere, iki nasıl dört ediyorsa hem ülkemiz, hem de insanlık için sosyalizm de böyle bir seçenektir.

Tabi önce sosyalizm gerçekten nedir? 85 milyon vatandaşımıza sanki altı yaşındaymışlar gibi anlatabilmek gerekir.

Sosyalizmin bir öcü olduğu gerçekten doğrudur ama kimileri için öcü, kimler için melektir? 85 milyon vatandaşımıza sanki altı yaşındaymışlar gibi anlatabilmek gerekir.

Sosyalizmin kökü, sosyalden gelir, yani bir arada aynı güneş altında, ortak değer yargılarıyla kitleler halindeki yaşama sosyallik denir, ne demektir? 85 milyon vatandaşımıza sanki altı yaşındaymışlar gibi anlatabilmek gerekir.

Yeryüzüne bir kere insan olma mucizesiyle gelen tüm insanlara, gerçek mutluluğu sosyallikte bulabileceklerini; 85 milyon vatandaşımıza sanki altı yaşındaymışlar gibi anlatabilmek gerekir.

Emek en yüce değerdir, ne demektir? 85 milyon vatandaşımıza sanki altı yaşındaymışlar gibi anlatabilmek gerekir.

Sosyalizmde, tek imtiyazlı sınıfın neden çocuklar olduğunu; 85 milyon vatandaşımıza sanki altı yaşındaymışlar gibi anlatabilmek gerekir.

İkinci Milenyum çağında, en ilkel temel ihtiyaçlarımız olan; beslenme, barınma, korunma ve sağlık sorunlarımızı neden hala çözemediğimizi; 85 milyon vatandaşımıza sanki altı yaşındaymışlar gibi anlatabilmek gerekir.

Sosyalizmin, insani ve ahlaki değerleri yücelten her şeye en yüksek saygıyı gösterdiğini; 85 milyon vatandaşımıza sanki altı yaşındaymışlar gibi anlatabilmek gerekir.

Tunceli… Orada bir şehir var uzakta, gitmesek de, görmesek de o şehir bizim ülkemizin en adil, en şeffaf, en istikralı şehridir; bu somut gerçeği; 85 milyon vatandaşımıza sanki altı yaşındaymışlar gibi anlatabilmek gerekir.

Sosyalizmi inşa etmek için de; başta empatik olmak, çok çalışmak, hiç kimseyi kıskanmamak, çelme takmamak, hem bedensel ve hem beyinsel sağlıklı beslenmek gerekir.

Fatih Mehmet Maçoğlu gibi çalışkan, kıskanmayan, çelme takmayan yiğitler varsa hodri meydan, yoksa boşuna tabela vergisi ödemeyin tembeller, kıskançlar, statükocu komplocular…

Çok emeğimizi ve zamanımızı çaldınız çok…

Kapatın dükkânları ayıp oluyor.

Anahtar Kelimeler:

Yazarın Yazıları