Dr. Mahmut AKYILDIZ
  • 10/10/2014 Son günceleme: 10/10/2014 00:11
  • 10.692

Kalp kapak cerrahisi, hastalıklı kalp kapakçıklarını onarmak veya değiştirmek için uygulanan bir operasyondur.

Son yıllarda, hastalıklı kalp kapakçıklarının cerrahi tedavisinde büyük gelişmeler olmuştur. Tanısal testler, kapak hastalığının yeri, türü ve derecesini belirlemeye yardımcı olur.

Doğru, gerekli ve yeterli ilaçlar kullanarak, düzenli doktor kontrolleri ile daha fazla hasara karşı kalp kapağını korumak için gerektiğinde, doğru  zamanda, doğru tanıyla ve en uygun yöntemle kalp kapakçığı ameliyatı olarak  kalp kapağı hastalıkları  en iyi şekilde tedavi edilebilir.

Geleneksel kalp kapak cerrahisi

Geleneksel kalp kapakçığı ameliyatı sırasında cerrah, sternuma (göğüs kemiğine) kemiğin orta kısmından bir kesi yaparak, kalbe doğrudan erişim sağlar. Cerrah daha sonra hasta kalp kapağı tamiri ya da replasmanı prosedürüne geçer. Bu yaklaşım kullanımda kalır iken, bugün izole kapak hastalığı olan hastaların çoğu minimal invaziv teknikler ile tedavi edilebilir.

Minimal invaziv kalp kapak cerrahisi

Minimal invaziv cerrahi, küçük kesiler ile yapılan bir cerrahi  türüdür. Bu tip ameliyatlar, kan kaybını, cerrahi travmayı ve hastanede kalış süresini azaltır. Kalp kapak ameliyatları, en sık yapılan minimal invaziv işlemlerdendir. Doktorunuz sizin minimal invaziv kapak cerrahisi için bir aday olup olmadığınızı görmek için ameliyat öncesinde tanı testleri ile sizi gözden geçirecektir.

Transösofajiyal ekokardiyografi incelemesi, operasyon öncesi ve operasyon sırasında yapılarak,  ameliyat öncesi ve sonrası kapak fonksiyonları en doğru şekilde belirlenmeye çalışılır.   

Minimal invasiv kalp kapak operasyonları, kısmi sternotomi ile, sağ torakotomi ile, koltukaltı ve video asist endoskopik cerrahi teknik ile gerçekleştirilebilir. Bugün, kliniğimizde neredeyse tüm kapak operasyonları göğsün sağ tarafından, koltukaltı bölgesinde 6-8 cm.lik bir kesi yoluyla yapılabilmektedir. Birçok durumda, endoskopik görüntüleme teknikleri ve aletler kullanılarak kesi boyutu daha da küçültülebilir, video asist endoskopik cerrahi tekniği ile operasyon daha kolay, konforlu ve güvenli yapılabilmektedir.

Minimal invaziv yaklaşımlar,  izole mitral kapak ya da mitral kapak cerrahisi ile birlikte aort kapak veya triküspit kapak cerrahisi gerektiren hastalar için de kullanılabilir.

Mitral Kapak Onarımı

Mitral kapak onarımı, mitral kapak yetersizliği olan hastaların çoğu için en iyi seçenektir.

Mitral kapak tamirine özel ilgi duymaktayız. Bunun bir sonucu olarak, kliniğimizde, hemen hemen tüm mitral yetersizlik vakalarında, öncelikle kapağı değiştirmek yerine mitral kapak tamiri yapılmaya çalışılır. İzole mitral kapak sorunları olanlar için, operasyonların çoğunluğu hızlı bir iyileşme sağlamak  amacıyla minimal invaziv yapılmaktadır.

Mitral kapak tamiri, uygun hastalar  için en iyi seçenektir. Mitral kapak tamiri genellikle kalp fonksiyonlarının daha iyi korunması, inme ve enfeksiyon gibi komplikasyon risklerinin daha düşük olması ve kan sulandırıcı ilaçların (antikoagülan ilaçların) uzun süreli kullanım ihtiyacını ortadan kaldırması nedenleriyle daha iyi  erken ve geç dönem sağkalım oranı  (daha uzun ömür!)  sağlayabilir.

Yazarın Yazıları