Sponsorlu Haber

İslam saadeti

İslam saadeti
25.09.2017 18:43
| | |
1247

Hak ve son din olan İslamiyet’i anlamak ve doğru bir şekilde yaşamak için en başta gerekenler Kuranı Kerim meal ile Hz. Muhammed’in sünnetidir. Kur’an-ı Kerim İslamiyet’i anlatan, insanların ve toplumların yaşam biçimini düzenleyen, dünya ve ahret gününde mutlu olmak ve Allah’ın rızasını kazanmak için yapılması gerekenleri anlatan bir rehberdir. Allahın sözleridir ve Cebrail Aleyhisselam tarafından son peygamber Hz. Muhammed’e tebliğ edilmiştir. O yıllarda büyük bir karmaşanın hakim olduğu, kötülüğün ve sapkınlığın yayıldığı Arap toplumuna geldiği için dili Arapçadır. Bu yüzden de Arapça bilgisi olmayanların Kur’an-ı Kerim’i anlamaları mümkün olmamaktadır. Özellikle Latin alfabesi ile okuyan ve yazan toplumlar bu dilin alfabesi bir hayli karışık gelebilmekte ve öğrenmeye çekinmektedirler. Bu durumun yarattığı eksikliği gidermek amacı ile günümüzde Kur’an’ın meali yaygınlaşmış ve Arapça bilmeyenler de Kur’an’ın içeriğini anlama şansına erişmişlerdir.

 

Ancak İslamiyet’i tam olarak öğrenmek için her zaman kutsal kitap yeterli olmayabilir. Zaten bu nedenle de Allah, peygamberleri aracı olarak göndermiştir. Son din olan İslamiyet’i insanlara anlatması için seçilen kişi de Hz. Muhammed’dir: O; tamamen günahlardan arınmıştır ve tam anlamıyla bir yol göstericidir. Davranışları sünnet olarak değerlendirilir ve müminler sünnete uygun davranmakla yükümlüdürler. Bunun yanı sıra kimi zamanlar bir takım hadiseler vuku bulduğunda yine Hz. Muhammed’in sözleri devreye girmiş ve ortaya çıkan durumda nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgiler verilmiştir. İşte bu sözlere ise hadis denir. Hadisler sahih hadis olabildiği gibi güvenilirliğinden pek emin olunmasa da günümüze kadar gelmiş olan zayıf hadisler de bulunmaktadır. İkisini ayırt etmek için ünlü İslam bilginlerinin ortak fikirlerine göz önünde bulundurmak gerekir. Bu alanda yazılan Hadisi Şerif kitabı müminler için önemli bir kaynaktır.

Kur’an-ı Kerim, sünnet ve hadisler dışında yine İslam hakkında bilgiler veren ve din alimleri tarafından yazılan başka kitaplar da mevcuttur. Bunları kendine kaynak olarak kabul edip etmemek ise kişinin kendi kararına bağlıdır. Ülkemizde en çok ilgi gören İslami kitaplardan biri İhyauUlumiddin isimli eserdir. İmam Gazali’nin bırakmış olduğu bu eser kimi çevrelerce kabul görmekte olup, kimi çevrelerde ise eleştirilmektedir. Avam ve cahil insanların yanlış manalar yükleyebileceği sözlerin bulunduğu ve bu yüzden de tehlikeli sayılabileceği görüşü bir hayli yaygındır.

Dolayısıyla müminin bu tür kitaplara başlamadan evvel Arapça öğrenerek Kur’an-ı Kerim’i öncelikle kendi içerisinde anlamaya çalışması daha doğru olacaktır. Ancak tefsir gibi açıklamaya yönelik ilimlere başvurulması da gereklidir. Ardından istenirse yine diğer ilmi kitaplara da bakılabilir. Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okumak kadar önemli bir şey de Tecvidli Kuranı Kerim okumaktır. Allah katında son derece hayırlı olduğu ve sevap kazandırdığı bildirilen uygun ve güzel okuma şekli bir nevi Kur’an-ı hak ettiği şekilde yüceltmektir ve bunu yapan mümin de Allah’ın rızasını kazanmış sayılır.

Anahtar Kelimeler: Kuran-ı Kerim, İslam, Anlamak, Kitap

reklam

DOST BEYKOZ

"Beykoz'un Hür Gazetesi"