İBB ve İSKİ Beykoz'un köylülerine ayıp ediyor!

  • 0
  • 11395
İBB ve İSKİ Beykoz'un köylülerine ayıp ediyor!
İBB ve İSKİ Beykoz'un köylülerine ayıp ediyor!
İBB ve İSKİ Beykoz'un köylülerine ayıp ediyor!
İBB ve İSKİ Beykoz'un köylülerine ayıp ediyor!
İBB ve İSKİ Beykoz'un köylülerine ayıp ediyor!
İBB ve İSKİ Beykoz'un köylülerine ayıp ediyor!
İBB ve İSKİ Beykoz'un köylülerine ayıp ediyor!
İBB ve İSKİ Beykoz'un köylülerine ayıp ediyor!
İBB ve İSKİ Beykoz'un köylülerine ayıp ediyor!

Toplam yüzölçümü 239 kilometrekare olan ilçede, 45 mahalle bulunuyor ve sadece Kavacık, Paşabahçe ile Ortaçeşme gündemde kalıyor.

Cumhuriyetköy, Paşamandıra ve Mahmutşevketpaşa... Her üçü de Beykoz'un sınırları içerisinde yer alıyor. Bu üç mahallede ise uzun yıllardır süregelen bir sorun dikkat çekiyor: Sulama... Arazisini tarım için değerlendiren Beykozlular, açık beton sulama kanallarındaki kırıklar nedeniyle her yıl sinir, stres sahibi oluyor. Kırık borular nedeniyle bir tarla sulanırken, diğer tarlayı sel götürüyor. Eldeki belgeler ise bu önemli sorunun çözümünün şimdilik olanaksız olduğunu söylüyor. Çünkü yıllardır İSKİ topu İBB'ye ve İBB de topu İSKİ’ye atıyor. Kimse bu boruların tamiri için yüklenmek zorunda olduğu sorumluluğu kabul etmiyor! Ortaya çıkan sonuçta ise Beykozlulara 'ayıp' ediliyor; vatandaşa 'yazık' oluyor.

Beykoz'un Cumhuriyetköy, Paşamandıra ve Mahmutşevketpaşa Mahalleleri, uzun zamandır büyük bir sorunla mücadele ediyor. Muhtarından azasına, köylüsünden çalışanına kadar herkes, sulama kanallarındaki kırıkların cezasını çekiyor. Konuyla ilgili olarak düzenlenmiş belgeler ise sorunu içinden çıkılmaz bir hale sürüklüyor. Bundan 5 yıl önce Beykoz Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 29 Kasım 2010 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fen İşleri Daire Başkanlığı'na Müdür İbrahim Özdemir imzalı bir belgede bakın neler yazıyor:

‘Beykoz İlçe Tarım Müdürlüğü hem İSKİ hem İBB’ye dilekçe yazıyor’

"İlçemizin Paşamandıra Köyü Muhtarının Müdürlüğümüze vermiş olduğu 22/11/2010 tarihli dilekçe ile Paşamandıra Köyünün ovasının sulanmasında kullanılan gölet suyunun tarlalara getiren sulama kanallarının kırık olduğundan dolayı çok fazla sulama suyunun zayiatı olduğunu bildirmiştir. İstanbul Beykoz Paşamandıra Köyü göledi, 1992-1996 yılları arasında inşa edilmiştir. 28/01/2005 Tarihli Resmi Gazete yayımlanan 25710 Sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 6. Maddesinin Ek 2. Maddesinde "Bu kanunda belirtilen hizmetler, İstanbul ve Kocaeli illeri dışında İl Özel İdarelerince, İstanbul ve Kocaeli İllerinde ise İl sınırları dâhilinde yapılmak üzere Büyükşehir Belediyelerince yerine getirilir" denilmektedir.

Kanalların uzunluğu 8 bin 46 kilometre olup, su kanallarının tamamını kapaklı olarak yenilenmesi ile tarım üretiminde ve sulama suyunda tasarruf sağlanacağı hususunu bilgilerinize arz ederim."

Söz konusu dilekçenin yine İlçe Tarım Müdürü İbrahim Özdemir imzasıyla İSKİ'ye de gönderildiği halde, 24 Ocak 2011 tarihinde İSKİ'nin konunun muhatabının kendisi olmadığını söylediği ve topu İBB'ye attığı anlaşılıyor. İSKİ'den Üsküdar Şube Müdürü Ali Gözaydın ve Abone İşl. Asya Bölge Dai. Başkanı İrfan Uğur Şamlı imzalı yanıt yazısında şöyle deniyor:

‘İSKİ’den gelen yanıtta büyük puntolar dikkat çekiyor!’

"İlgi yazınızda Beykoz İlçe Tarım Müdürlüğüne verilen dilekçede Paşamandıra Köyünün göletinden tarım alanlarına gelen sulama suyu hatlarında kırılmalar olduğu, 28.01.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 25710 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kaldırılması kanunu ve Köy Hizmetlerinin yapmakta olduğu hizmetlerin İBB tarafından ifa edildiğini belirten Kanun maddeleri belirtilerek gereğinin yapılmasını istemektesiniz. Söz konusu yazınızı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA yazmanız hususunda gereğini arz ederiz."

İSKİ yetkililer, İl Tarım Müdürlüğü'ne verdiği yanıtta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı adres göstermiş ve belli ki, tüm harflerini de büyük puntolarla(!) yazarak, konuyla ilgisinin kesinlikle olmadığını beyan etmiş. Bu sırada İBB ise muhataplığı 3 Kasım 2011 tarihli yanıt yazısında kabul ediyor ancak sorunu 'yarım' çözüyor. İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı Alt Yapı Hizmetleri Müdürü Abdurrahman Atmaca imzalı bir belge İBB Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne gönderiliyor ve yazıda da aynen şunlar yazıyor:

‘İBB aslında sorumluluğu kabul ediyor ama…’

"Dilekçeniz bağlamında, söz konusu bölgede tarımsal alanların sulamasını yapan kanal sisteminin onarımının yapılması ve tekrar kullanılır hale getirilmesi Belediyemiz sorumluluk alanında olup, konunun tarafınızca değerlendirilerek gereğinin yapılması ve sonucundan ilgilisine bilgi verilmesi hususunu arz ederim."

Kanalın tamiri konusunda İBB sorumluluğu kabul ederken, konuyla ilgili olarak da Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne yukarıdaki yazıyı gönderiyor. Ancak İBB Yol Bakım Müdürlüğü'ndeki dilekçe belli ki yıllarca ‘tozlu dosyaların’ içerisinde kaybolup gidiyor. Aynı İBB, bu dilekçesinden 2 yıl sonra; 13 Mart 2013 tarihinde bir soru önergesine yanıt veriyor ve bu kez sorumluluğu reddederek, topu İSKİ’nin üzerine atıyor.

‘Beykozlunun hem sulama kanalı hem de kalbi kırık!’

İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Yazı İşleri’nde görevli Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren imzalı belgede aynen şöyle yazıyor:

“Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılması sonucunda Belediyemize devredilen Belediye sınırları içindeki dere ve göletlerin ıslahı ile bakım ve onarımları İSKİ Genel Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. Önergede bahsi geçen sulama kanallarının yenilenmesi hususu Belediyemizin yetki ve sorumluluğunda bulunmadığından konuya ilişkin herhangi bir işlem yapılamamaktadır.”

İSKİ, muhatabın İBB olduğunu ve İBB ise muhatabın İSKİ olduğunu söylüyor. Beykozlu ise beton sulama kanallarındaki kırıklarının üzerine bir de kalp kırıklığını ekleyerek, çaresiz bir şekilde beklemeye başlıyor. Cumhuriyet, Paşamandıra ve Mahmutşevketpaşa’da yaşayan Beykozlular, iki kalp kırıklığıyla tam 5 yıldır sorununun çözülmesini umut ederek, yaşamına devam ediyor…

‘İlyas Yılmaz tam 250 imza toplamış ve yeniden konuyu gündeme taşımış’

Beykoz İlçe Tarım Müdürlüğü'nün 2010 yılında İBB ve İSKİ ile yaptığı yazışmalardan bir sonuç alınamayınca bu kez devreye 2013 yılında İl Genel Meclis Üyesi İlyas Yılmaz giriyor. 8 Mart 2013 tarihinde bir dilekçe yazan Yılmaz, sulama kanallarıyla ilgili olarak kırıkların olduğunu bildiriyor ve bununla da yetinmeyerek, Cumhuriyetköy, Paşamandıra Köyü ve Mahmutşevketpaşa Köyleri'nden tam 250 imza topluyor! İl Genel Meclis Üyesi İlyas Yılmaz'ın dilekçesi üzerine İstanbul İl Özel İdaresi, 3 Temmuz 2013 tarihinde İBB ve İSKİ'ye Genel Sekreter Sabri Kaya imzalı bir dilekçe gönderiliyor. Dilekçede 'gereğinin yapılması ve İdaremiz Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına bilgi verilmesi hususunu arz/rica ederim' deniliyor. Ancak bilindiği üzere İl Özel İdareleri Büyükşehirlerde kaldırılıyor ve tüm yetkileri Belediyelere devrediliyor. Sorun bir türlü çözülmüyor.

Haber Merkezi

Aday Adayı oldu, pankart asmadı; fidan dikti!
Önceki Aday Adayı oldu, pankart asmadı; fidan dikti!
Beykoz’da amaç üzüm yemek değil, bağcı dövmek
Sonraki Beykoz’da amaç üzüm yemek değil, bağcı dövmek
Yorumlar (0 Yorum)

Bu içeriğe yorum yapılmadı, yorum yapmak ister misin?

Yorum Yaz