İBB Beykoz Çalıştay Raporunu yayınladı… İçinde ne yok ki!

  • 0
  • 4588
İBB Beykoz Çalıştay Raporunu yayınladı… İçinde ne yok ki!
İBB Beykoz Çalıştay Raporunu yayınladı… İçinde ne yok ki!
İBB Beykoz Çalıştay Raporunu yayınladı… İçinde ne yok ki!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz Mayıs ayında muhtarlarla yapmış olduğu toplantı sonrası başlatmış olduğu çalıştay sürecini tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz’un geleceğine ilişkin planlama süreçlerine yön vermek amacıyla 10 Mayıs 2021 günü muhtarlarla yapmış olduğu toplantıların ardından Eylül ayında da İBB Beykoz Korusu Sosyal Tesislerinde, kamu kurumları, meslek odaları, uzmanlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelmişti.

İBB yapılan toplantılarda elde etmiş oldu veriler çerçevesinde bir rapor hazırladı. Çalışmaları çalıştay şeklinde değerlendiren İBB hazırlamış olduğu raporda Beykoz’un çoğrafı durumundan ziyade, arazi yapısının durumunu, vatandaşların beklentilerini, mülkiyet ve imar problemlerinin yanı sıra çözüm önerilerini de sıraladı.

Çalıştay raporunda Beykoz’un imar ve planlama problemine yönelik şu başlıklar yer aldı.

Planların kamusal alan üretme konusunda yetersiz kalması, sosyal ve kültürel alanlar ve teknik alt yapıların yetersizliği.

Köylerdeki yeni yapılaşma nedeniyle ulaşım talebinin karşılanamaması.

Planların katılımcı yaklaşımla üretilmemesi

Ada veya mahalle bazında çalıştay veya proje çalışmalarının yapılmaması.

Yaşanan dava süreçleri nedeniyle planların uygulamaya geçirilememesi.

Kentsel dönüşüm kapsamında rant ölçekli projeler yapılması ve kentsel dönüşümün yerinde dönüşüm şeklinde gerçekleşmemesi.

2B alanları, kamuya ait parseller, Osmanlı’dan kalan tapu problemli alanlar, ıslah imar planı yapılan alanlar, tescil harici alanlarda kalan bölgede plan yapımının ve kentsel dönüşümün zorluğu.

Kadastral durum ile mevcut yerleşimin birbiriyle uyuşmaması, 2886 sayılı yasaya göre parsellerin satışının açık ihale usulü ile yapılması, direkt ilgili vatandaşa satışın yapılamaması.

Beykoz’un bütün sorunlarının ve çözüm önerilerinin yer aldığı 31 sayfalık raporda tüm detaylar yer aldı.

Söz konusu raporda özellikle Beykoz’da imar konusunda yaşanan sıkıntılar ve beklentiler detaylı bir şekilde ele alındı.

Rapora ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız…

BEYKOZ PLANLAMA GÜNDEMİ ÇALIŞTAY RAPORU

BEYKOZ ÇALIŞTAYI

Gündem
Önceki Gündem
Beykoz'da Galatasaray'ın 24. Şampiyonluk kutlamaları
Sonraki Beykoz'da Galatasaray'ın 24. Şampiyonluk kutlamaları