Ömer MİHLAÇ
  • 03/11/2017 Son günceleme: 04/11/2017 17:06
  • 6.959

İşçinin aldığı sağlık raporları nedeni ile işveren hizmet akdini sona erdirebilir mi? (Bölüm - 1)

İş hayatının içerisinde işçi ile işveren arasında zaman zaman işçinin sağlık kuruluşlarından aldıkları doktor raporları sıkıntılara sebep olabilmektedir. Bu raporların süresinin uzun olması ya da arka arkaya tekrarlanarak uzatılması işyerindeki faaliyetleri sekteye uğratmaktadır.

Bu makalemizde işçinin hastalık, kaza, doğum, gebelik nedeni ile aldığı bu raporların iş kanunu ve yargıtay kararları ışığında değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu konuya geçmeden önce alınan sağlık raporlarına bağlı olarak çalışılmayan bu dönem gelirinin geçici iş görmezlik geliri adı altında SGK tarafından karşılandığını ifade edelim. Bu ödeme hastalığa bağlı olarak yapılacaksa kurum tarafından ilk 2 güne ödeme yapılmayacaktır. Ödemenin sebebi iş kazası ya da meslek hastalığı ise başka şart aranmaksızın bu ilk 2 güne de ödeme yapılır.

İş hayatın düzenleyen en önemli kaynak olan 4857 Sayılı İş Kanunumuzun 25. Maddesi'nin 1) Sağlık sebepleri maddesi alt fıkrasında “…(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi haller işveren için iş sözleşmesinin bildirilmesi fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17. maddedeki bildirim sürelerini 6 hafta aşmasından sonra değer şeklinde ifade edilmiştir.

Yukarıda atıf yapılan iş kanunun ilgili 17. maddesinde ise ihbar önel sürelerini ifade etmekte olup şu şekildedir;

İş sözleşmeleri;

a. İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b. İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c. İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d. İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup uzatılabilir.

Yazarın Yazıları