Neşat YAYLA
  • 17/03/2024 Son günceleme: 17/03/2024 04:21
  • 1.471

Eğitim ve yönetim alanlarında, öğretmenlerin ve idarecilerin etkili iletişim kurmaları büyük önem taşır. Hikâye anlatımı, dinleyicilerle bağlantı kurmanın ve mesajın kalıcı olmasını sağlamanın güçlü bir yoludur.

Hikâye Anlatımının Gücü: Eğitim ve Yönetimde Etkili İletişim

Eğitim ve yönetim, insanların hayatlarında derin izler bırakabilecek mesleklerdir. Öğretmenler ve idareciler, sadece bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda bireylerin düşünme şekillerini ve dünya görüşlerini şekillendirirler. Bu nedenle, onların iletişim becerileri, mesleklerinin temel taşlarından biridir.

Hikâye anlatımı, binlerce yıldır bilgi ve kültür aktarımının en etkili yollarından biri olmuştur. İnsan beyni, hikâyeler aracılığıyla karmaşık bilgileri daha iyi işleyebilir ve hatırlayabilir. Hikâyeler, duygusal bağlar kurar ve dinleyicilerin dikkatini çeker. 

Bu, öğretmenlerin ve idarecilerin, mesajlarını daha etkili bir şekilde iletmelerine yardımcı olabilir.

Öğretmenler ders anlatırken veya idareciler toplantı yönetirken, aralarda anlattıkları hikâyelerle konulara derinlik katarak, dinleyicilerin ilgisini artırabilirler. Hikâye anlatımı, soyut kavramları somutlaştırır ve öğrenme sürecini destekler. Öğrenci dersi unutabilir ama o derste anlatılan hikâyeyi unutmaz. 

Bu konuda en büyük değerimiz Nasrettin Hocadır. 

Nasrettin  Hoca’nın espri anlayışı, zekâsı ve sıra dışı davranışları, haksızlıklara karşı çıkması, insan davranışlarına ayna tutmaktadır. 

Nasreddin Hoca, Türk kültüründe eşsiz bir figürdür ve hikâyeleri hala günümüzde anlatılmaktadır. Onun espri ve bilgelik dolu sözleri, insanların gülümsemesine ve düşünmesine katkıda bulunmuştur.

Ayrıca, hikâyeler sayesinde öğrenciler veya çalışanlar, konuları kişisel deneyimleriyle ilişkilendirebilir ve böylece daha kalıcı öğrenme sağlanabilir.

Konu ile alakalı bir hikâyeyi sizinle paylaşmak istiyorum. 

Küçük Zeytin Ağacı ve Bilge Baykuş

Bir zamanlar, yemyeşil bir vadide, yaşlı ve bilge bir baykuş vardı. Bu baykuş, vadinin en yüksek ağacının tepesinde yaşar ve tüm canlılara akıl verirdi. Vadideki herkes onun hikâyelerini dinlemek için sabırsızlanırdı.

Bir gün, vadideki en küçük zeytin ağacı, yapraklarını dökmeye başladı. Diğer ağaçlar gibi güçlü ve yüksek olamadığı için üzgündü. Küçük ağaç, bilge baykuşa gidip, “Neden ben diğer ağaçlar gibi büyük ve güçlü olamıyorum?” diye sordu.

Bilge baykuş, küçük ağacın yanına uçtu ve ona şöyle dedi: “Her ağacın kendine has bir güzelliği ve önemi vardır. Senin küçük olman, seni değersiz yapmaz. Zeytin ağaçları, meyveleriyle bilinir ve senin de bir gün bol meyveler vereceğin günler gelecek.”

Küçük zeytin ağacı, baykuşun sözlerini düşündü ve sabırla büyümeye devam etti. Yıllar geçti ve ağaç, en verimli zeytinleri veren ağaçlardan biri oldu. O zamandan sonra, küçük zeytin ağacı, herkese kendi hikâyesini anlatarak, sabrın ve kendine inancın önemini öğretti.

Bu hikâye, hikâye anlatmanın gücünü ve önemini vurgular. Hikâyeler, bize sabır, umut ve kendimize olan inancımızı hatırlatır. Aynı zamanda, her birimizin eşsiz ve değerli olduğumuzu ve her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi öğretir. Hikâye anlatımı, bu tür dersleri aktarmanın en etkili yollarından biridir. 

Etkili bir hikâye anlatımı için bazı ipuçları:

Dinleyicilerinizi Tanıyın: Hikâyenizin içeriğini, dinleyicilerinizin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre şekillendirin.

Duygusal Bağ Kurun: Hikâyenizde duygusal unsurlar kullanarak, dinleyicilerinizin empati kurmasını sağlayın.

Öğretici Olun: Hikâyenizin, dinleyicilerinize bir ders verdiğinden veya onlara yeni bir perspektif sunduğundan emin olun.

Görsel Unsurlar Kullanın: Hikâyenizi anlatırken, görsel betimlemelerle zenginleştirerek dinleyicilerinizin hayal gücünü harekete geçirin.

Kısa ve Öz Olun: Hikâyenizi, ana mesajınızı destekleyecek şekilde kısa ve odaklı tutun.

Sonuç olarak, hikâye anlatımı, öğretmenlerin ve idarecilerin görevlerini yerine getirirken konuşmalarını daha etkili kılmak için kritik bir araçtır. İyi bir hikâye, sadece bilgi değil, ilham da verebilir ve dinleyiciler üzerinde kalıcı bir etki bırakabilir. Bu nedenle, eğitim ve yönetim profesyonelleri, hikâye anlatımını iletişim becerileri arasında önemli bir yere koymalıdır. 

Konu ile ilgili diğer kaynaklar:

1 - http://1-www.temelaksoy.com

2 - https://www.speakeragency.com.tr/blog/storytelling-

 

Yazarın Yazıları