Halkın belediyelerden beklentileri

  • 2014.09.05 00:00
  • Okunma: 9695 kez

Doç. Dr. Mehmet YORULMAZLAR


Bu yazımda özellikle bu konuya değinmek istedim. Yeni bir seçim sonrası oluşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’e ve onun ekibinde bulunan birbirinden değerli tüm Başkan yardımcılarına ayrı ayrı yeni dönemde başarılar dilerim.

Bu yeni dönemde Beykoz’daki yeni yapılanma içerisinde sportif anlamda yapılması gereken önemli meseleleri halledip uzun yıllar Beykoz’da sportif anlamda bir sorun yaşanmamasını dilerim.

Bir belediye yönitemi, belde halkını tanımak, onun beklentilerini öğrenmek ve bu beklentilere yönelik hizmetler vermek zorundadır.

Çoğu zaman yönetimler halkın gerçek istek ve ihtiyaçlarından habersizdir. Ayrıca Halk da problemleriyle ilgili mercii bulmakta güçlük çeker. Nereye başvuracağını bilemez zaman zaman aynı bina içinde bile yetkili kısmı ve kişiyi bulmak büyük problem olur. İşte bu noktada, halkla ilişkilerin önemi ortaya çıkar. Belediyeler tarafından oluşturulacak halkla ilişkiler birimleri, bu problemleri kısmen azaltabilecektir. Halkın istek ve düşüncelerini iyi bilen yönetim, halkla olan uyumunu sağlamada zorluk çekmeyecektir.

Günümüzde belediyelerimizin hangi niteliklere sahip olması gerektiği üzerinde, kamuoyunda ve bilimsel çevrelerde sürekli olarak çeşitli görüşler ileri sürülmekte, tartışmalar yapılmaktadır. Kamuoyunda ve bilimsel çevrelerde tartışılıyor olmasına rağmen, bu konuda temel belirleyici tabii olarak belediyelerin hizmet götürmekle mükellef olduğu belde sakinleri, yani seçmeler, yine bir başka ifade ile halktır. Buradan hareketle belde halkının belediyelerden bazı beklentilerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

“Belde halkı her şeyden önce, belediyesinin kendisine etkili ve verimli nitelikte hizmet üretmesini ister. Hedeflenen bir hizmetin en az kaynak harcanarak, en çok, hızlı, ucuz, aynı zamanda kaliteli olarak üretilmesini ister. Kent halkının, günümüzde bir başka beklentisi de, demokratik bir belediyeye sahip olmaktır”.

Gelişen toplumsal yapı, yeni ihtiyaç ve beklentileri de beraberinde getirmektedir. Klasik hizmetlere yenileri eklenmekte ve halkla ilişkiler bu noktada, yeni hizmet alanlarını belirlemekten, bu hizmetlerin en prodüktif şekilde ifasına kadar olan süreçte belirleyici olmaktadır. Bu yeni hizmet alanlarının başında spor hizmetleri gelmektedir. Sporun yaygınlaştırılması ve buna paralel olarak, spor yapma imkanlarının sağlanması (semt sahaları, rekreasyon alanları vb.), belediyelerin halkla olan diyalogunun gelişmesi noktasında önemli olduğu kadar, aynı zamanda devletin, mahalli idare birimi olarak belediyenin vatandaşına götürmek zorunda olduğu anayasal bir haktır.

Türkiye’de kent halkının yönetime katılması sadece seçimler esnasında gerçekleşmektedir. Oysaki halk yönetimin vereceği kararlara katılmak istemektedir. Belediyelerden halkın beklentileri, belediyelerin saydam, katılımcı, kaynak yaratan, üretken belediye ve halkın belediyesi olması da halkın beklentilerindendir. Bu sebeple halkla iç içe kalarak ve başlangıçta da söylediğim gibi Beykoz’u tanıyan bu yönetim kadrosuyla yazdıklarımı da dikkate alarak beni ilgilendiren sportif alanda güzel işler yapılacağını düşünmekteyim.

Yazarın Yazıları